A 3 évtizede történt elsô és mindeddig egyetlen észlelést követôen a faj nem került elô a patakból, 2007 júniusában azonban a korábbi lelôhelyétôl néhány kilométerrel lejjebb fekvô Mezôörsnél ismét sikerült megtalálni. Az újabb észlelés arra mutat, hogy a patak Bakonybánk és Mezôörs közötti szakaszán a fajnak egy kicsiny létszámú, de stabil populációja él.


Nagy Lajos, Harka Ákos