A kölcsönös megfeleltetés állatjóléti előíráscsoportjába tartozó "Jogszabályba Foglalt Gazdálkodási Követelményeinek (JFGK11, -12, -13)" nemzeti jogszabályi alapját a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet foglalja össze. E rendelet értelmében azon állattartónak, aki mezőgazdasági haszonszerzés céljából a felsorolt állatfajokat a meghatározott minimális mennyiségben vagy afelett tartja, állatjóléti felelőst kell kijelölnie az adott telepen.

A minimális mennyiség legalább:
• 500 hústermelés céljából tartott csirke,
• 30 ló,
• 50 szarvasmarha,
• 100 sertés,
• 100 futómadár,
• 100 Magyarországon vadászható, vadon élő faj élelmiszer-előállítás céljából tenyésztett vagy tartott egyedéből álló törzsállomány,
• 200 juh,
• 200 kecske,
• 250 anyanyúl,
• 250 prémesállat,
• 350 tojótyúk,
• 500 egyéb baromfi, kivéve fácán, fogoly, tőkés réce,
• 1000 fogoly vagy tőkés réce zárt térben,
• 1000 hízónyúl vagy
• 5000 fácán zárt térben.

Állatjóléti felelős azonban csak olyan személy lehet, aki a kijelölését megelőzően hatósági jellegű állatvédelmi képzésen vett részt, és azon képesítési bizonyítványt is szerzett.

A képzések szervezését és a vizsgáztatást a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal végzi, melyről eredményes vizsga esetén képesítési bizonyítványt ad ki, továbbá a vizsgát tett személyek bizonyítványairól nyilvántartást vezet.

juh

Állatjóléti felelős csak olyan személy lehet, aki a kijelölését megelőzően hatósági jellegű állatvédelmi képzésen vett részt, és azon képesítési bizonyítványt is szerzett – fotó: Shutterstock

A megszerzett képesítés az alábbi állatjóléti felelősi tevékenységek végzésére jogosít, valamennyi állattartó telepen állatfajtól és állatlétszámtól függetlenül:
• az állatok tartási körülményeit meghatározó állatvédelmi jogszabályok betartásának elősegítése és felügyelete,
• az állatok gondozásával és felügyeletével megbízott személyeknek az állatok jólétével kapcsolatos utasításokkal és útmutatással való ellátása,
• az állattartó telep dolgozói részére évente oktatás tartása, valamint
• az új dolgozó belépése esetén a munkakezdést megelőzően állatvédelmi oktatás tartása,
• tevékenységéhez kapcsolódó dokumentáció készítése.

Az állatjóléti felelős képzés tananyaga itt letölthető, a képzésre jelentkezni pedig a Nébih-portálon lehet.