Az MVH május 15-ig összesen 127,8 millió forint támogatási összeg kifizetéséről rendelkezett: a méhész-gazdálkodók vándoroltatáshoz és mézkinyeréséhez szükséges új eszközök beszerzésének támogatására 79,2 millió forintot, a higiénikus aljdeszka, illetve a kaptárok azonosítására szolgáló RFID-chip beszerzésének támogatására mintegy 800 ezer forintot, míg az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és tagszervezetei összesen 47,8 millió forintot kapnak.

A varroa atka elleni gyógyszeres védekezés támogatása intézkedés esetében 2013. április 6-án lezárult a kérelem-benyújtási időszak. Az MVH megyei kirendeltségeihez összesen 6 668 db támogatási kérelem érkezett, melyek feldolgozása folyamatban van. A kifizetésekre az összes kérelem érdemi bírálatának lezárását - illetve a rendelkezésre álló keret figyelembe vételével a jogos igények visszaosztását - követően, előreláthatóan 2013 júliusában kerülhet sor.

A méhcsaládok számának szinten tartásához igénybe vehető támogatáshoz a méhész-gazdálkodók kérelmeiket 2013. augusztus 3-ig postai úton vagy személyesen nyújthatják be a Hivatalhoz.
Figyelem! A támogatási jogosultság alapja a Tenyészet Információs Rendszerben (TIR) - 2012. szeptember 30-i fordulónapra vonatkozóan - nyilvántartott méhcsaládok száma.

A támogatásokról további információk olvashatók az MVH (www.mvh.gov.hu) honlapján.