Az egységes kérelemben ez évben is igényelhették a gazdálkodók a Natura 2000 gyepterületre járó kifizetéseket. A hektáronkénti 115 euró (2022-ben az átváltási árfolyam 369,19 Ft) támogatás fejében azonban egyes előírások betartása természetesen elvárt – olvasható a NAK tájékoztatójában.

gyep

A területeken csak szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló és bivaly legeltethető azzal, hogy túllegeltetés tilos – fotó: pixabay.com

A gyepterületeket legeltetéssel, illetve kaszálással kell hasznosítani

Kaszálás

 • Abban az esetben, ha nincs legeltethető állatállománya a gazdálkodónak – vagy szerződése a bérlegeltetésre – úgy  igazolnia kell a kaszálás tényét azzal, hogy a kaszálás megkezdése előtt legalább öt munkanappal írásban bejelentette a kaszálási szándékát – emailben, levélben - a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak. A kaszálás kezdeti időpontja Natura 2000 területen nem meghatározott, mint egyes AKG támogatások során. Itt a Nemzeti Park igazgatóság mondhat nemet a kaszálásra, ha éppen az ott védett állat költ, vagy védett virág virágzik.
 • Kaszálás esetén a terület legalább 5, legfeljebb 10%-át - kaszálásonként változó helyen -  kaszálatlanul kell hagyni.
 • Meg kell akadályozni a termőhely-idegen növényfajok terjedését mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédőszer-kijuttatással*, ezen a technológián túl egyéb vegyszerhasználat tilos. Amennyiben a gazdálkodó, az inváziós, termőhelyidegen fajok elleni védekezési kötelezettsége miatt nem tudja betartani az előírt 5%-os határértéket, úgy ezt a kaszálás időpontjáról szóló előzetes bejelentésével egy időben jeleznie kell a nemzeti park igazgatóságnak.
 • A vadriasztó lánc használata szükséges, valamint a kaszálást a terület középpontjából vagy a táblaszél mellől indulva kell megkezdeni úgy, hogy az állatok szabadon menekülhessenek, tehát zárványterület nem alakulhat ki.
 • Gyepterületen a szálas takarmány tárolása a kaszálást követő 30 napon túl nem megengedett, mert a levegőtlen, tömörített, árnyékolt stb. állapot miatt az eredeti vegetáció károsodhat.
 • Belvizet a gyepterületről elvezetni nem szabad.
 • Az esti órákban – a nyugalmi időszakban -napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés nem megengedett.


Legeltetés

 • A területeken csak szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló és bivaly legeltethető azzal, hogy túllegeltetés tilos.
 • A gazdálkodási tevékenység során a gyepfelszín maradandó károsítása sem megengedett.
 • Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullajtott ürülékből származhat.
 • Engedélyt kell bekérni a természetvédelmi hatóságtól – nem a Nemzeti Parktól - , ha a legeltetést október 31. és április 23. között is folytatni szeretnénk.
 • Amennyiben a terület egyben Nitrátérzékeny is, úgy a téli legeltetés – november 30.-február 15. között – csak abban az esetben lehetséges, ha az állatok által elhullajtott trágya nitrogéntartalma éves szinten, hektáronként nem haladja meg a 120 kg-ot.
 • Vadgazdálkodási létesítmények, berendezések kialakításához a vadászati hatóság engedélye szükséges. A vadászati hatósághoz a kérelem elektronikus űrlap útján is benyújtható.

A fenti előírások akkor is betartandók, ha valaki nem igényelte a Natura 2000 gyepterületekre jutó kompenzációs támogatást, de van Natura 2000 gyepterülete.

Ennek oka az, hogy a Natura 2000 területek földhasználati szabályai is részét képezik minden területalapon nyújtott közvetlen kifizetés alapvető elvárásait tartalmazó Kölcsönös megfeleltetés előírásrendszerének.

A támogatásért cserébe plusz feladat, hogy Naptári évre vezetni kell a Gazdálkodási Naplót, s annak egyes adatait be kell jelenteni az évet követő januárban (webGN).

Fontos, hogy a naptári évre – azaz január 1. és december 30. közötti időszak minden napjára legyen meg a jogszerű földhasználat.

A Támogatói okirat hatályba lépését követően képzésen kell részt venni, amennyiben a VP programozási időszakban – vagy az UMVP esetében – sem volt képzésen. A képzésen a támogatást igénylőnek kell részt vennie. Amennyiben a támogatást igénylő nem természetes személy, a képzésen a vezető tisztségviselőnek, a képzésre kijelölt alkalmazottnak vagy tagnak kell részt vennie. Családi gazdaság esetében a képzési kötelezettséget a családi gazdaság vezetője vagy tagja is teljesítheti - áll a NAK tájékoztatójában.

*speciális növényvédőszer-kijuttatás: valamely inváziós vagy termőhely-idegen növényfaj ellen pontos, cseppmentes és célirányos vegyszer-kijuttatással - így különösen a tuskó-, sarj- vagy levélkenés, a pontpermetezés, a tőinjektálás technológia alkalmazásával - történő védekezés.