A napokban közzétett akcióterv célja: az állatjólét szempontjait a lehető legnagyobb mértékben vegyék figyelembe az unió összes gazdasági ágazatában, valamint a harmadik országokat érintő esetekben is. A következő öt évben - 2006 és 2010 közötti időszakra eső intézkedések – szigorítani kívánják az állatjólét minimum követelményeket továbbá támogatják majd az e területen folyó kutatásokat és a különféle állatteszteket felváltó más megoldásokat is. Várhatóan bevezetik a következő években az úgynevezett szabványosított állatjóléti indikátorokat, valamint az állatvédelmet szolgáló nemzetközi kezdeményezések támogatása is erőteljesebb lesz. Végül, de nem utolsó sorban az állattartók és a szélesebb nyilvánosság eddiginél hatékonyabb tájékoztatása az állatjóléttel összefüggő kérdésekről. Mindezek figyelembevételével válik az eddigieknél is fontosabbá, hogy a magyar állattartó gazdálkodók a megfeleljenek az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és állathigiéniai előírásainak. Ezt a folyamatot hivatott támogatni a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) azon intézkedése, amely az állattartók számára nyújt támogatást – az uniós előírások maradéktalan teljesítése érdekében – legfeljebb 5 éves támogatási időszakon keresztül, jövedelempótló támogatások, valamint beruházási támogatások formájában. Ez utóbbi jogcímcsoport tovább tagolható, a környezetvédelmi célú beruházási támogatásokra, valamint az állatjóléti és –higiéniai célú beruházási támogatásokra. A beruházási támogatás az ötéves támogatási időszakon belül legfeljebb három évig adható a gazdálkodóknak. A jövedelempótló támogatások révén az egyes állatfajok tartásának alapvető állatjóléti szabályaira – a padozatra, a mikroklímára, az etetésre-itatásra, a szükséges férőhelyek kialakítására - vonatkozó előírások maradéktalan betartásából fakadó többletköltségeket, illetve az emiatt kieső jövedelmet kompenzálják. Ezen a jogcímen tartási helyenként évente legfeljebb 10.000 euró támogatást vehetnek igénye az e támogatási formát választó gazdálkodók. Ez a pénzügyi segítség az ötéves támogatási időszak alatt évente meghatározott mértékben csökken. A beruházási támogatás környezetvédelmi – a tartási hely trágyaelhelyezésére és -kezelésre vonatkozó – előírásainak, valamint állatjóléti és –higiéniai – a padozatra, a mikroklímára, az állatok biztonságos elhelyezésére, a férőhelyszükségletre, valamint a tartás- és takarmányozástechnológiára, továbbá a tartási hely telepi technológiájára, a műszaki fejlesztésekre vonatkozó előírások betartását célzó beruházások megvalósításához nyújthatók a gazdálkodók segítését szolgáló pénzügyi források. A támogatható beruházástípusok kötöttek, ezektől eltérni nem lehet – húzzák alá a szakértők. E beruházástípusok mindegyikéhez tartozik egy átlagos, „állategységre” vetített beruházási költség, amely visszatérítésére a kérelmező abban az esetben jogosult, ha a beruházást az előírásoknak megfelelően megvalósítja. A környezetvédelmi célú beruházások esetében a támogatási kérelem csak akkor fogadható el, ha a tartási hely nitrát-érzékeny területen helyezkedik el. A tartási helyenként igénybe vehető támogatás évente legfeljebb 25.000 eurónak megfelelő összeg lehet. A jogosultak a kérelmek beérkezési sorrendjében részesülnek támogatásban a támogatási forrás éves keretösszegek határáig.