Késedelmes (2019. március 20-a utáni) benyújtás esetén az anyajuhtartás támogatásának összege munkanaponként 1 %-kal csökken. 25 naptári napon túli késedelmes benyújtás esetén a kérelem visszautasításra kerül – írja a nak.hu.

A támogatás nemzeti és uniós forrásból származik:

- átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás, valamint kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás kiegészítő támogatás esetén az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet szerinti valamennyi feltételnek meg kell felelni,

- uniós termeléshez kötött közvetlen anyajuhtartás támogatásnál a 9/2015. (III.13.) FM rendelet az irányadó.

Minimálisan támogatható állatlétszám nemzetinél 10 egyed, uniósnál 1 egyed.

juh

A támogatási kérelmek 2019. február 1. és március 20. között nyújhatók be – fotó: Piyabay

A termeléshez kötött, és az átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás feltételei alapján a mezőgazdasági termelőnek gondoskodnia kell az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti szakszerű apaállat használatról, továbbá biztosítania kell a tenyészetében tartott állatállománynak a 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet (Juh ENAR) szerinti tartós jelölését, folyamatos nyilvántartását és az adatok bejelentését.

A birtokontartási kötelezettség mindkét támogatásnál a kérelem benyújtására jogkövetkezmények nélkül nyitva álló határidő lejártát követő naptól kezdődően 100. napig áll fenn.

A jelenlegi szabályozás szerint a támogatási kérelem benyújtásához a feltételek teljesítéséről (anyajuh létszám, szakszerű apaállat használat és az ENAR szabályok betartása) a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség állít ki igazolást, amely megfelel mindkét támogatás igényléséhez.

A kamara falugazdász hálózata a kérelmek beadásában nyújt segítséget.