Megjelentek a Magyar Közlönyben az építési és közlekedési miniszter azon friss rendeletmódosításai, amelyek a járműkategóriák megnevezését, a járműbe szerelt e-segélyhívó időszakos megvizsgálását, illetve a járművek, járműalkatrészek típusjóváhagyását is érintik.

traktor

A rendeletmódosítás a mezőgazdasági vontatókat is érinti – fotó: pixabay.com

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása

Ebben található az közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet módosítása is, ami kimondja, hogy a jövőben a T4.1b, a T4.2b és a T4.3b járműkategóriába tartozó mezőgazdasági vontatónál (traktor), és a T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b, T4.3b járműkategóriába tartozó mezőgazdasági vontató pótkocsijánál is alkalmazni kell azt a szabályt, hogy

 • új jármű esetében négy évben,
 • használt jármű esetében az első használatba vétel évét követő három naptári éven belül három évben, három naptári éven túl két évben

kell meghatározni az időszakos vizsgálat határidejét.

Ugyanezt az OT betűjelű különleges rendszámmal üzemeltetett muzeális jellegű járműnél, valamint a T1, T1a, T2, T2a, T3, T3a, T4, T4.1a, T4.2a, T4.3a járműkategóriába tartozó mezőgazdasági vontató és a kizárólag ehhez tartozó mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatható pótkocsi esetében öt évben kell meghatározni. Mindez több, bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

traktor

A környezetvédelmi felülvizsgálat szabályai is változtak – fotó: pixabay.com

Módosult a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló rendelet is

A rendelet hatálya ezentúl kiterjed a T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b, T4.3b kategóriába sorolt járműre is.

Fontos változás, hogy a rendelet hatálya viszont nem terjed ki:

 • a muzeális jellegű gépjárműre,
 • a kizárólag belföldön üzemben tartott T5, T1b, T2b, T3b, T4b, T4.1b, T4.2b, T4.3b kategóriába tartozó gépjárműre,
 • az 1980. január 1. előtt első alkalommal forgalomba helyezett dízelmotorral meghajtott gépjárműre,
 • valamint az 5E, 5Z környezetvédelmi osztályba sorolt gépjárműre.

A rendeletek a kihirdetésüket követő ötödik napon lépnek hatályba, azaz január 25-én.

Mit jelentenek a fent említett járműkategóriák?

Az 167/2013/EU rendelete alapján:

 • „T kategória”: valamennyi kerekes traktor; az alábbi pontokban leírt kerekestraktor-kategóriák mindegyike a végén – tervezési sebessége szerint – kiegészül az „a” vagy „b” indexszel:
  • az „a” index azokat a kerekes traktorokat jelöli, amelyek legnagyobb tervezési sebessége legfeljebb 40 km/h;
  • a „b” index azokat a kerekes traktorokat jelöli, amelyek legnagyobb tervezési sebessége meghaladja a 40 km/h-t;

 • „T1 kategória”: azok a kerekes traktorok, amelyek járművezetőhöz legközelebb eső tengelyének legkisebb nyomtávja legalább 1150 mm, menetkész állapotban terheletlen tömegük meghaladja a 600 kg-ot, szabad magasságuk pedig legfeljebb 1000 mm;
 • „T2 kategória”: azok a kerekes traktorok, amelyek legkisebb nyomtávja 1150 mm-nél kisebb, terheletlen tömegük menetkész állapotban meghaladja a 600 kg-ot, szabad magasságuk legfeljebb 600 mm, és amennyiben a traktor tömegközéppontja (talajhoz viszonyított) magasságának és az egyes tengelyek átlagos legkisebb nyomtávjának hányadosa több mint 0,90, akkor a legnagyobb tervezési sebesség legfeljebb 30 km/h lehet,

 • „T3 kategória”: azok a kerekes traktorok, amelyek terheletlen tömege menetkész állapotban nem haladja meg a 600 kg-ot

 • T4 kategória”: a különleges rendeltetésű kerekes traktorok;
 • „T4.1 kategória” (nagy szabad magasságú traktorok): magas művelésű növények, például szőlőültetvények művelésére tervezett traktorok. Jellemzőjük a megemelt alváz vagy alvázrész, amely lehetővé teszi, hogy a gépek a kerekeik között egy vagy több ültetvénysort közrefogjanak, s azokkal párhuzamosan haladjanak. Kifejezetten olyan eszközök szállítására vagy működtetésére tervezték azokat, amelyek elöl, a tengelyek között, hátul vagy a rakfelületen vannak felszerelve. Működési helyzetben a traktor szabad magassága az ültetvénysorra merőlegesen mérve meghaladja az 1000 mm-t. Amennyiben (a talajhoz viszonyítva, alapfelszerelésű gumiabroncsokkal felszerelt járműnél) a traktor tömegközéppontja magasságának, valamint az összes tengely legkisebb átlagos nyomtávjának hányadosa több mint 0,90, a legnagyobb tervezési sebesség nem haladhatja meg a 30 km/h-t;
 • T4.2 kategória” (extraszéles traktorok)”: nagyméretű traktorok, amelyeket elsősorban nagy mezőgazdasági területek művelésére terveztek;

 • „T4.3 kategória” (alacsony szabad magasságú traktorok): támasztókerettel, valamint egy vagy több teljesítményleadó tengellyel ellátott, négykerék-meghajtású traktorok, amelyek cserélhető berendezését mezőgazdasági vagy erdészeti használatra tervezték; műszakilag megengedett tömegük nem haladja meg a 10 tonnát, és kevesebb mint 2,5-szöröse a terheletlen, menetkész jármű tömegének, a tömegközpont pedig 850 mm-nél kisebb távolságra található a talajhoz viszonyítva, alapfelszerelésű gumiabroncsokkal felszerelt járműnél;