ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Hatály: 2017. november 27.

PREAMBULUM

A www.agroinform.hu (a továbbiakban: Agroinform vagy Portál) az Opal Média és Kommunikáció Bt. által üzemeltetett internetes portál. Küldetésünk, hogy az agrárium döntéshozóit olyan naprakész információkkal lássuk el, amelyek fejlesztik a fenntartható termeléshez szükséges tudásukat, és hozzásegítik őket a sikeres gazdálkodáshoz. Látogatóink szakmai cikkek között válogathatnak, megtekinthetik az agrárvilág aktuális híreit, tájékoztatást kapnak mezőgazdasági rendezvényekről, valamint fórumunkon keresztül részt vehetnek portálunk aktív közösségi életében. A portálon előzetesen regisztrált vállalkozói és magán ügyfelek megjelentethetik az agráriumhoz kapcsolódó hirdetéseiket, illetve megtekinthetik mások hirdetéseit, igénybe vehetik az ezzel kapcsolatos szolgáltatásokat.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg az Agroinform Portál használatának feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Felhasználó jogait és kötelezettségeit.

Az ÁSZF hatálya kiterjed arra az esetre is, amikor Felhasználó mobil applikáción keresztül éri el a Portált, illetve azon keresztül veszi igénybe a Portál szolgáltatásait. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a mobil applikáció használatával kizárólag a Portál bizonyos, Szolgáltató által meghatározott szolgáltatásai érhetők el.

ÁLTALÁNOS ADATOK

1. Az Agroinform Portál üzemeltetője és az Agroinform szolgáltatás nyújtója az Opal Média és Kommunikáció Bt.

2. Opal Média és Kommunikáció Bt. nyilvános cégadatai:

Opal Média és Kommunikáció Betéti Társaság

Székhelye: 1149 Budapest, Angol u. 34.

Postai címe: 1149 Budapest, Angol u. 34.

Üzleti tevékenység helyének postai címe: 1149 Budapest, Angol u. 34.

Cg.: 01-06-774418

Adószáma: 22300542-2-42

Nyilvántartó: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

e-mail: online@agroinform.com

Portál címe: www.agroinform.hu

telefon: +36 1 787 0412

3. FOGALMAK

Szolgáltató az Opal Média és Kommunikáció Betéti Társaság, amely az Agroinform Honlapot üzemelteti és a Szolgáltatást nyújtja.
Portál a Szolgáltató által a www.agroinform.hu alatt üzemeltetett honlap.
Felhasználó az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a Portálra belép, illetve azon regisztrál, és a Portál funkcióit használja. Jelen ÁSZF tekintetében minden Megrendelő egyúttal Felhasználónak is minősül.
Megrendelő az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/ amely igénybe veszi a Portál, illetve a Szolgáltató Hirdetési, vagy Kiadvány-rendelési szolgáltatásait.
Szolgáltatás a Portál Szolgáltató által nyújtott és a Felhasználók által igénybe vehető szolgáltatások, amelyek körét a Szolgáltató jogosult saját döntési jogkörében eljárva bármikor szabadon meghatározni, módosítani, egyes szolgáltatásokat megszüntetni, új szolgáltatásokat bevezetni, meglévő szolgáltatásokat módosítani. Szolgáltatás különösen, de nem kizárólagosan a Hirdetési, Fórum-használati, Kiadvány-megrendelési, Hírlevél küldési, Időjárási, Játék, Vélemény megosztási, Programajánló, Terménypiaci, Hír szolgáltatása és funkciója, továbbá valamennyi, a Szolgáltató által akár időlegesen, akár állandó jelleggel nyújtott egyéb szolgáltatások, így például nyereményjáték szervezése.
Hirdetés a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja szerinti reklám, azaz olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul. Jelen ÁSZF alkalmazásában hirdetésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan a Portálon megjelenítendő apróhirdetés, PR hirdetés, video hirdetés, banner, valamint a nyomtatott kiadványokban megjelenítendő hirdetések. A Portálon megjelenítésre kerülő hirdetések számát, fajtáját, típusát, ellenértékét a Szolgáltató jogosult saját döntési jogkörében eljárva szabadon meghatározni.
Egyedi szerződés: A Szolgáltató és a Megrendelő között a Hirdetési vagy a Kiadvány-rendelési szolgáltatás Megrendelő által történő igénybe vételére létrejött egyedi szerződés, amely tartalmazza a szerződés jelen ÁSZF-ben nem szabályozott lényeges tartalmi elemeit, a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezését, valamint a Megrendelő nyilatkozatát jelen ÁSZF rendelkezéseinek kifejezett elfogadása tekintetében. Amennyiben az Egyedi szerződés és az ÁSZF egymástól eltér, az Egyedi szerződés rendelkezései az irányadók. Amennyiben valamely kérdésben az Egyedi szerződés nem rendelkezik, arra az ÁSZF rendelkezései az irányadók.
Kiemelt Partnerhír A Portál főoldalának jobb oldali sávjában a Kiemelt Partnerhírek dobozban megjelenített rövidhír.
Tarifa A Hirdetés szolgáltatás igénybe vételének díjait tartalmazó, az ÁSZF mellékletét képező dokumentum, amelyet a Szolgáltató saját döntési jogkörében eljárva egyoldalúan jogosult meghatározni.
Fórum A Portálon elérhető, regisztrált Felhasználók által generált tartalom, amely a nem regisztrált Felhasználók számára csak olvasható, és amelybe regisztrált Felhasználók számára pedig hozzászólás is tehető.
Hírlevél a Szolgáltató által nyújtott, a Portálon keresztül megrendelhető ingyenes Szolgáltatás, amelynek keretében a Szolgáltató az ahhoz hozzájáruló Felhasználóknak a Portálon meghatározott témájú, elektronikus direkt marketingnek és reklámnak is minősülő üzenet küld a Felhasználó Portálon megadott e-mail címére.
Játék A Szolgáltató tulajdonát képező, a Portálon elérhető, a Felhasználók által ingyenesen elérhető, online játszható számítógépes játékok.
Programajánló A Szolgáltató által a Portálon nyújtott, mezőgazdasági rendezvényeket bemutató és ajánló szolgáltatás.
Időjárás A Szolgáltató által a Portálon nyújtott időjárás előrejelző szolgáltatás.
Linkgyűjtemény A Szolgáltató által a Portálon közzétett, a mezőgazdaság számára hasznos információkra mutató linkek gyűjteménye
Gépítélet A Portálon elérhető, a Felhasználók mezőgazdasági gépekről alkotott véleményét, tapasztalatait közzétevő, regisztrált Felhasználók számára elérhető, ingyenes szolgáltatás.
Hírek a Portálon Hírek menüpont alatt elérhető, mezőgazdasági híreket, cikkeket tartalmazó funkció és szolgáltatás, amely regisztrált és nem regisztrált Felhasználók számára is elérhető.
Moderátor A Szolgáltató által meghatározott, a Fórum hozzászólásokat, témákat ellenőrző, monitorozó személy, amely jogosult a hozzászólást, témát törölni, felfüggeszteni, a Felhasználót figyelmeztetni.
Géptipp A Szolgáltató által kiadott, papír alapú, havonta megjelenő mezőgazdasági témájú folyóirat.
Magánszemély Alkalom szerűen, bejegyzett céges háttér nélkül, mint őstermelő vagy őstermelői igazolvány nélküli személy ad fel apróhirdetést.
Vállalkozó Üzletszerűen, bejegyzett céges háttérrel, egyéni vállalkozóként vagy Kft., Bt., Zrt. nevében ad fel apróhirdetést.

A PORTÁLON ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4. A Szolgáltató saját döntési jogkörében egyoldalúan jogosult a Portálon elérhető Szolgáltatások, tartalom, funkciók megváltoztatására, kibővítésére, csökkentésére, új Szolgáltatások, tartalmak és funkciók bevezetésére. A Portálon új Szolgáltatások, funkciók és tartalmak elérhetőségéről a Szolgáltató többek között a Portálon tájékoztatja a Felhasználókat.

A Portált minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

FELHASZNÁLÓI REGISZTRÁCIÓ

5. A Portál regisztrációhoz kötött és ahhoz nem kötött Szolgáltatásokat is nyújt.

5.1. Nem kötött előzetes regisztrációhoz az alábbi funkciók, Szolgáltatások használata:

a) Hírek

b) Fórum hozzászólások megtekintése

c) Linkgyűjtemény használata

d) Programajánló megtekintése

e) Időjárás megtekintése

f) Apróhirdetés megtekintése

g) Géppiac hirdetés megtekintése

h) Gépítéletek megtekintése

i) Videók, Képek megtekintése

j) Játékok igénybe vétele

k) Terménypiacok megtekintése

5.2. Előzetes regisztrációhoz kötött Szolgáltatások:

a) Hirdetés feladása

b) Fórum hozzászólás írása

c) Gépítélet írása

d) Játékok egyes funkcióinak igénybe vétele

e) Hírlevél megrendelése

f) Kiadvány megrendelése

6. A Felhasználó a Portál főoldalán elhelyezett Regisztráció gombra kattintva tud regisztrálni. A Felhasználó a regisztráció során az alábbi adatait köteles megadni: e-mail cím és jelszó. A Felhasználó opcionálisan nevét is megadhatja, az azonban csak Hírlevél szolgáltatás megrendelése esetén kötelező. Egy e-mail címé és egy jelszó csak egyszer adható meg, ezért már létező és azonos e-mail címmel vagy jelszóval történő regisztráció esetén a regisztráció sikertelen.

A Regisztráció során a Felhasználó által opcionálisan megadható adatok köre:

a) telefonszám

b) honlapcím

c) lakcím (székhely)

d) számlázási név, cím és adószám

e) tevékenység típusa (Magánszemély/Vállalkozó)

f) fotó

A regisztrációkor megadott felhasználónév nem tartalmazhat telefonszámot, e-mail címet, URL címet, trágár, obszcén vagy bántó kifejezést. Amennyiben a Felhasználó ilyen felhasználónevet ad meg regisztrációkor, a Szolgáltató jogosulttá válik arra, hogy a Szolgáltatást korlátozza, vagy a Felhasználó regisztrációját törölje.

Portálunkon minden Felhasználó egyszer regisztrálhat. A Felhasználó regisztrációja a Felhasználó személyéhez kapcsolódik, nem a regisztrációkor megadott egyéb adataihoz. A Szolgáltató törli azokat a felhasználói regisztrációkat, melyek többszöri regisztrációra utalnak (pl. név, székhely, telephely tekintetében egyezőséget mutatnak), akkor is, ha az adott fiókok külön-külön e-mail címről és telefonszámról kerültek aktiválásra.

7. A Regisztráció során a Felhasználók kötelesek adataikat a valóságnak és érvényes személyi igazolványuknak és lakcímkártyájuknak, jogi személy Felhasználó esetében a rá vonatkozó nyilvántartás adatainak megfelelően megadni és kötelesek ezen adataikban bekövetkezett bármilyen változásról a Szolgáltatót haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül értesíteni.

Nem természetes személy Felhasználó nevében csak a Felhasználó szervezet képviseletében jogszabály, a hiteles nyilvántartás vagy meghatalmazás alapján eljárni jogosult személy jogosult a szervezet nevében a Portálon regisztrálni, és ott bármely Szolgáltatást igénybe venni.

A Szolgáltató kizárja felelősségét a Regisztráció során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól. A Felhasználónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Felhasználó valódiságát ellenőrizni.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó Regisztrációját visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Regisztráció során a megadott adatokkal történő bármilyen visszaélés gyanúja esetén.

Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó a jelen ÁSZF-et, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Portál használata, illetve a Regisztráció során más személy vagy nem létező személy személyes adatait adja meg, vagy hamis, nem valós adatokat ad meg, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval fennálló szerződését azonnali hatállyal felmondani és a Felhasználó regisztrációját törölni.

A Regisztráció során megadott személyes adatok nem nyilvánosak és harmadik személy számára nem hozzáférhetőek. A jelszó elvesztése, elfelejtése esetén a Felhasználó kérésére a Szolgáltató reprodukálja, illetve módosítja azt.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a 18. életévét még nem töltötte be, a Portálon történő regisztrációjához és a jelen ÁSZF szerinti szerződés megkötéséhez törvényes képviselője hozzájárulása szükséges. A Szolgáltató ezen törvényes képviselői hozzájárulás elmaradásából eredő károkért és hátrányos jogkövetkezményekért nem felel.

A Szolgáltató minden esetben jogosult Felhasználó regisztrációját és a Portálon tárolt valamennyi adatát külön indoklás vagy előzetes figyelemfelhívás nélkül törölni Felhasználó egyidejű tájékoztatása mellett. Ezen jogosultság szolgáltatót különösen – de nem kizárólagosan – az alábbi esetekben illeti meg::

a) a Felhasználó hatósági engedélyköteles tevékenységet kíván az oldal közvetítésével végezni anélkül, hogy erre jogosult volna;

b) a Felhasználó kereskedelmi forgalomba nem hozható termékeket kínál eladásra, illetve olyan terméket ajánl fel, melynek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg, vagy annak hirdetése vagy forgalmazása bejelentéshez vagy engedélyhez kötött;

c) a Felhasználó jelen ÁSZF rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően vagy tisztességtelen célokra használja a Portált vagy a Szolgáltatásokat;

d) a Felhasználó a Portálon olyan tartalmat tesz közzé vagy olyan tartalomra hivatkozik, illetve olyan módon használja a Portált, hogy az a Szolgáltató (vagy cégcsoportjának) jogait, jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sérti vagy sértheti;

e) a Felhasználó a Portált, illetve a Szolgáltatásokat olyan módon használja, hogy azzal harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti vagy sértheti;

f) a Felhasználó bármilyen olyan alkalmazást vagy programot használ, amellyel a Portál módosítható, vagy amely egyébéként veszélyezteti a Szolgáltatások rendeltetésszerű működtetését;

g) a Felhasználó olyan rendszert vagy megoldást használ, amely a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználást, vagy a Portál üzemletetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy eredményezi;

h) vagy a fentiek gyanúja felmerül.

Amennyiben Szolgáltató a fentieket vagy azok gyanúját Felhasználó regisztrációja során észleli, úgy jogosult Felhasználó regisztrációját Felhasználó egyidejű tájékoztatása mellett, saját belátása szerint, indoklás nélkül megtagadni.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározottak szerinti Szolgáltatások nyújtásának megtagadásával érintett Felhasználó IP címéről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött ismételt regisztrációt előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal törölje, felé a Szolgáltatások nyújtását a jövőben megtagadja.

8. A Felhasználót teljes körű felelősség terheli a Portál Regisztrációjához tartozó e-mail cím és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű tevékenységgel kapcsolatban. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

9. Felhasználó a regisztrációt bármikor, a Portál meglátogatása során teheti meg. Amennyiben a Portál számítástechnikai eszközön, mobilkészüléken történő működéséhez egyéb programok, segédprogramok, applikációk letöltése és telepítése is szükséges, a Felhasználó gondoskodik azok letöltéséről és telepítéséről.

A Felhasználó nem jogosult a regisztrációját (profilját) a Portálról maga törölni. Ilyen szándék esetén a Felhasználó a törlési igényét bármikor, indoklási kötelezettség nélkül jelezheti a Szolgáltatónak az ugyfelszolgalat@agroinform.com e-mail címen, és a Szolgáltató 30 napon belül gondoskodik a Felhasználó regisztrációjának (profiljának) törléséről, kivéve a korábbi megrendelésekre vonatkozó adatokat, valamint a fórumhozzászólásokat és a Felhasználó által indított fórumtopikokat. A Felhasználó regisztrációjának (profiljának) tényleges törlése előtt a Szolgáltató megerősítő e-mailt küld a Felhasználónak, és csak akkor végzi el a törlést, ha a Felhasználó a megerősítő e-mailre is igenlő választ küldött. Felhasználó tudomásul veszi, hogy regisztrációja, illetve profilja törlése esetén valamennyi, a Portálon rögzített adata, megrendelése véglegesen, nem visszaállítható módon törlésre kerül.

A sikeres regisztráció feltétele a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi nyilatkozat Felhasználó által történő elfogadása.

Amennyiben a regisztrációt a rendszer elfogadta, a Felhasználó az általa megadott e-mail címre üzenetet kap, amelyben a Szolgáltató tájékoztatja a sikeres regisztrációról, valamint arról, hogy a regisztrációt milyen módon tudja aktiválni. A regisztráció aktiválása az e-mail üzenetben megjelölt linkre kattintva lehetséges 48 órán belül. Ha ezen időtartamon belül a regisztráció nem kerül aktiválásra, a Szolgáltató a létrehozott regisztrációt törli.

Amennyiben a regisztrációt visszaigazoló e-mail valamilyen okból a Felhasználóhoz nem érkezik meg a regisztrációt követő 48 órán belül, kérjük, szíveskedjen felkeresni a Szolgáltatót telefonon (H-P 9-16 óra között a +36 1 220 8331 számon, valamint a +36 20 477 54 67 mobilszámon) vagy e-mailben (ugyfelszolgalat@agroinform.com), illetve a Szolgáltató ezzel kapcsolatban jogosult megkeresni a Felhasználót a regisztrációkor megadott elérhetőségeken.

A regisztráció aktiválását követően a Felhasználó a megadott felhasználónév és jelszó megadásával léphet be a Portál bővített funkcióit kínáló felületére.

Elfelejtett jelszó esetében a regisztrációkor megadott e-mail cím megadásával a rendszer automatikusan új jelszót küld a Felhasználónak a megadott e-mail címre, amelynek segítségével ezt követően az oldalra beléphet. A Szolgáltató által megküldött jelszóval történő belépést követően a Felhasználó köteles jelszavát haladéktalanul megváltoztatni.

Amennyiben a Felhasználó nem természetes személyként, hanem szervezetként, jogi személyként regisztrál a Portálra, a Szolgáltató jogosult arra, hogy az internetes és egyéb nyilvánosan elérhető nyilvántartásokból a megadott szervezet nevére vonatkozó adatokat lekérje, azokat a megadott adatokkal összevesse, a szervezet nyilvántartásban szereplő e-mail címére a regisztrációról értesítést küldjön.

A Felhasználó regisztrációjára, valamint megrendeléseire vonatkozóan bármikor bármilyen jellegű adatot kérhet a Szolgáltatótól – amennyiben a kért adatot a weboldal felületén közvetlenül nem találja, úgy írásban előterjesztett kérésére a kért adatról a Szolgáltató információt szolgáltat.

AZ ÁSZF ELFOGADÁSA

10. Felhasználók a jelen ÁSZF szerinti Regisztráció során, a regisztráció befejező lépéseként kattintással magukra nézve kötelezőnek fogadják el a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési nyilatkozatot is.

11. A nem regisztrált Felhasználók a Portál meglátogatásával magukra nézve kötelezőnek fogadják el az ÁSZF-et és az Adatvédelmi Nyilatkozatot.

12. Felhasználók a jelen ÁSZF és az Adatkezelési Nyilatkozat elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Regisztráció során megadott, továbbá a Portálon megadott és kezelt személyes adataikat a Szolgáltató a jelen ÁSZF-nek és az Adatvédelmi Nyilatkozatnak megfelelő célból, módon és mértékben kezelje.

13. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Portált csak akkor jogosult használni, ha az ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek fogadta el.

A Szolgáltatások vonatkozásában a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. Az online szerződést a Szolgáltató nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett hirdetési adatok és az igénybe vett Szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják, továbbá Kiadvány megrendelése esetén a megrendelésről küldött visszaigazolás.

A PORTÁLON TALÁLHATÓ FÓRUMOK HASZNÁLATA (MODERÁLÁSI ALAPELVEK)

14. A Portálon kizárólag a regisztrált Felhasználók jogosultak a Fórumokon hozzászólást tenni, új Fórum témát létrehozni.

15. A Portál Fórum funkciója kifejezetten mezőgazdasági témák megvitatására jött létre, célja, hogy a mezőgazdasággal foglalkozók és a mezőgazdaság iránt érdeklődők hasznos információkhoz és tapasztalatokhoz jussanak. Új Fórum téma létrehozásához a Moderátor előzetes jóváhagyása szükséges.

16. A Felhasználó a hozzászólás megírásával és a Portálra történő beküldésével kifejezetten tudomásul veszi, elfogadja, és ahhoz hozzájárul, hogy a hozzászólását a Szolgáltató ingyenesen a Portálon időbeli, térbeli, példányszámbeli és egyéb korlátozás nélkül, akár változatlan formában és tartalommal, akár módosítva megjeleníti, a hozzászólást a Szolgáltató bármilyen célra felhasználja, átdolgozza, bármilyen módon, formában és hordozón, akár közvetlenül, akár közvetetten, elektronikusan vagy analóg módon, anyagi vagy nem anyagi formában többszörözze, tárolja, archiválja, lehívásra történő hozzáférhetővé tétellel nyilvánossághoz közvetítse, sugározza, vagy más módon a nyilvánossághoz közvetítse, terjessze, ezzel kapcsolatban a Felhasználó a továbbiakban semmiféle igényt nem támaszthat. A Szolgáltató korlátlan felhasználási joga kiterjed a törölt, de archivált hozzászólásokra, a megszűnt regisztrációjú Felhasználók hozzászólásaira is. Bármely Felhasználó Portálon közzétett hozzászólásának személyes használaton kívül történő felhasználásához a Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélye szükséges.

A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy a fórumtémák, valamint hozzászólások a Szolgáltató rendszerében rögzítésre és archiválásra kerülnek, ezért azok évekkel később is visszakereshetők.

17. A Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben hozzászólása jogszabályt sért, úgy az ezzel kapcsolatos valamennyi jogi következményt viseli. A hozzászólások tartalmáért a Szolgáltató nem felel, azért kizárólagosan az adott hozzászólást Portálra beküldő Felhasználó felelős. A Fórumon elhelyezett hozzászólások nem minősülnek a Szolgáltató hozzászólásainak és véleményének, azoktól a Szolgáltató elhatárolódik.

A Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy a fórumtémákhoz való hozzászólás során tartózkodni köteles az alábbi tartalmú hozzászólásoktól:

a) amelynek hangneme durva, agresszív, obszcén, jó ízlést sértő, rasszista jellegű, kirekesztő jellegű;

b) amely tartalma szerint kizárólag más Felhasználó(k) lejáratására, megsértésére, becsületének csorbítására irányul (pl. személyeskedő hozzászólások);

c) amely tartalma szerint reklám, vagy hirdetés (kérjük a Felhasználókat, hogy hirdetéseiket az erre létrehozott „Apróhirdetés” menüpontban helyezzék el!)

d) amely tartalma szerint nyíltan vagy burkoltan saját (a Felhasználóhoz köthető vállalkozás, személy) termékét, szolgáltatását reklámozza, vagy a Felhasználóhoz köthető vállalkozás versenytársának termékét, szolgáltatását igyekszik rossz színben feltüntetni;

e) amely tartalma szerint nem köthető a fórum témájához (pl. fórum témájához nem tartozó reklámok, hirdetések, nyúltenyésztésről szóló fórumtémában thaiföldi nyaralásról szóló élménybeszámolók stb.);

f) amely a fórum témájának áttekintését teszi nehezebbé vagy lehetetlenné, illetve szándékosan rombolja a fórum színvonalát vagy erre vezet (pl. nagy méretű képek, több ezer karakteres hozzászólások, automatikusan induló file-letöltések, szándékos ismétlések, visszaszámlálás, a fórum témájában a folyamatos társalgást szándékosan, több ízben megzavaró, „offtopic” hozzászólások, törölt hozzászólás megismétlése, visszamásolása, törölt hozzászólás megismétlése más formában – pl. magánhangzók nélkül ill. más nyelven stb.);

g) amely a Moderátor e körben végzett tevékenységének negatív kritikáját foglalja magában (amennyiben bármely Felhasználó úgy érzi, hogy hozzászólása érdemtelenül került törlésre, úgy kérjük, e-mail üzenetben forduljon ezzel kapcsolatban a moderátorhoz az ugyfelszolgalat@agroinform.com e-mail címen);

h) amely bármely regisztrált Felhasználó személyes adatait annak előzetes hozzájárulása ellenére tartalmazza;

i) amely mások szerzői, védjegy, szabadalmi jogait, üzleti titkait, know-how-ját, egyéb jogszabály által védett alkotását, érdekét sérti;

j) amely mások személyhez fűződő jogát sérti;

k) amelyek tartalma egyébként jogszabályba ütközik.

18. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben hozzászólása a Moderátor szubjektív megítélése szerint az ÁSZF-be ütközik, a hozzászólás – minden előzetes figyelmeztetés nélkül – törlésre kerül.

Ugyanazon Felhasználónál érzékelt, többször ismétlődő, vagy súlyosabb esetben a Moderátor szabadon dönthet úgy, hogy a Felhasználó valamennyi korábbi hozzászólását, vagy akár teljes regisztrációját törli.

A hozzászólások, fórumtémák törléséről a Felhasználó utólagosan értesítést kap a regisztrációkor megadott e-mail címére.

A regisztráció törlését megelőzően a Felhasználó figyelmeztető e-mailt kap, amelyben a Szolgáltató megjelöli a moderátor által kifogásolt hozzászólásokat, és a kifogás okait. A regisztráció törlésére abban az esetben kerül sor, amennyiben a figyelmeztető e-mail ellenére a Felhasználó hozzászólásai, vagy azok egy része továbbra is a jelen fejezet 17. pontjába ütközik. A regisztráció törléséről a Felhasználó tájékoztató e-mailt kap a regisztrációkor megadott e-mail címére. Törölt Felhasználó ugyanazon e-mail cím, illetve IP címmel a Portálon nem regisztrálhat. Kirívóan súlyos esetben a moderátor dönthet úgy, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül, a hozzászólásokkal együtt törli a Felhasználó regisztrációját.

19. Amennyiben a Felhasználó olyan hozzászólásra bukkan, amely megítélése szerint a jelen ÁSZF-be ütközik, ám valamilyen oknál fogva törlésre nem került, azt köteles a Moderátornak a következő e-mail címen jelezni: ugyfelszolgalat@agroinform.com.

GÉPÍTÉLET SZOLGÁLTATÁS SZABÁLYAI

20. A Gépítélet szolgáltatásban a regisztrált Felhasználó a Gépítélet menüpont alatt a Gépítélet írása gombra kattintva megjelenő elektronikus űrlap kitöltésével tud valamely mezőgazdasági gépről véleményt, értékelést írni és azt a Portálon megjeleníteni. A Gépítélet írása során a Felhasználó jogosult pontozással értékelni a mezőgazdasági gépet, és jogosult szöveges véleményt, tapasztalatot, értékelést is megfogalmazni.

21. A Gépítéletben a fenti, Fórumok tartalmára vonatkozó 17. pont rendelkezései irányadók azzal, hogy Gépítélet írása esetén az alábbi szabályokat is be kell tartani:

a) csak olyan gépről adható Gépítélet, amelyet a Felhasználó ténylegesen használt és amelyről a Felhasználó saját tapasztalatokkal rendelkezik;

b) a Gépítéletben csak olyan vélemény, kritika, észrevétel és értékelés fogalmazható meg, amely nem sérti más személyek jó hírnevét, és amely valós tényeken alapul és valós tényeket mutat be;

c) csak valós adatok, információk szerepelhetnek a Gépítéletben;

d) a Gépítéletben leírt vélemény, tapasztalat, értékelés csak tényszerű lehet.

22. A jelen ÁSZF-be vagy jogszabályba ütköző Gépítélet bejegyzést a Szolgáltató előzetes értesítést nélkül jogosult a Portálról törölni, erről a Felhasználót utólagosan, e-mailben értesíti. A törölt Gépítélet bejegyzés a törlést követően sem a Felhasználónak, sem a Portál látogatóinak nem érhető el, a Felhasználó ezért a Szolgáltatóval szemben semmilyen jogcímen semmilyen igényt nem támaszthat.

A Gépítélet tartalmáért, megfelelőségéért, valóságáért egyedül a Gépítéletet író Felhasználó tartozik teljes felelősséggel, a Szolgáltató a Gépítélet tartalmáért nem felel. A Gépítéletben megjelenített vélemények, információk nem minősülnek a Szolgáltató véleményének, azoktól a Szolgáltató elhatárolódik.

HIRDETÉS A PORTÁLON

23. A Portál Hirdetési szolgáltatását csak regisztrált Felhasználó veheti igénybe az internetes felület használatával.

A Felhasználó csak olyan terméket, árut hirdethet a Portálon, amelynek tulajdonosa, vagy amely felett rendelkezni jogosult. A Hirdetésben a Felhasználó valós adatokat és az ÁFA körbe tartozó Felhasználó minden esetben bruttó, ÁFA összeget is tartalmazó vételárat köteles megadni. A Szolgáltató a Portálon feladott Hirdetés tartalmáért, megfelelőségéért, valós voltáért nem felel, azért kizárólag a hirdetést feladó Felhasználó tartozik teljes és közvetlen felelősséggel. A Szolgáltató a nyilvánvalóan hiányos, valótlan, nem megfelelő, hamis hirdetéseket jogosult előzetes értesítés nélkül a Portálról eltávolítani és erről a hirdetést feladó Felhasználót utólag, e-mailben értesíti.

Apróhirdetés feladása

24. A Portálon lehetőség van ingyenes apróhirdetés (a továbbiakban: Ingyenes apróhirdetés) feladására vagy ellenérték fejében, egyedi szerződés alapján történő hirdetésre is (a továbbiakban: Fizetős apróhirdetés).

25. A Portálon apróhirdetés feladása magánszemély Felhasználók számára 10 db, egyéb Felhasználók számára 3 db apróhirdetésig ingyenes. Ingyenes apróhirdetést a Felhasználó az Ingyenes apróhirdetés feladása gombra kattintva, az ott megjelenő elektronikus űrlap kitöltésével és elküldésével adhat fel. A csillaggal jelölt mezők megadása az apróhirdetés feladásához kötelező.

Amennyiben a Felhasználó a Portálon egy időben az Ingyenes apróhirdetési limitet meghaladó számú apróhirdetést kíván feladni, a hirdetésekért a Felhasználó a Tarifában meghatározott havidíjat (a továbbiakban: Apróhirdetési havidíj) köteles fizetni. A Tarifa jelen ÁSZF mellékletét képezi, és a Szolgáltató jogosult azt egyoldalúan, bármikor, bárhogyan módosítani.

26. Fizetős apróhirdetés feladására a Szolgáltatóval történő előzetes egyeztetés alapján van lehetőség. Az apróhirdetéssel kapcsolatos egyeztetés a Szolgáltató alábbi elérhetőségein tehető meg: telefon: +36 20 477 5467; e-mail: ugyfelszolgalat@agroinform.com. Fizetős apróhirdetési szolgáltatás igénybe vétele esetén, amennyiben a Megrendelő még nem regisztrált Felhasználó a Portálon, a Szolgáltató a hirdetési csomagokról az első telefonos, illetve e-mailes megkeresést követően tájékoztatja Megrendelőt. A Szolgáltató által megküldött Hirdetési megrendelőlapot e-mailen vagy faxon visszaküldve a Szolgáltató a Megrendelőt a Portálon regisztrálja, a regisztrációról tájékoztató e-mailt küld a szükséges belépési adatokkal. A Fizetős apróhirdetés díját Megrendelő a hirdetés feladásakor, banki átutalással egyenlíti ki.

27. Az Ingyenes és a Fizetős apróhirdetések is a feltöltést követő 3 hónapig aktívak a Portálon, ezt követően az inaktív kategóriába kerülnek, és a Portál látogatói számára nem lesznek láthatóak és megjeleníthetők. Legkésőbb az inaktív állapot beállta előtt 1 héttel a Szolgáltató tájékoztatást küld e-mailben a Felhasználónak, és az inaktív állapot beálltakor ezt megismétli. A hirdetések legfeljebb 1 hónapig lehetnek inaktív állapotban; ezen időtartam alatt a hirdetés még újra aktiválható. 1 hónap inaktív állapot után a Szolgáltató törli a hirdetést, és erről a Felhasználót e-mailben értesíti.

28. Mind az Ingyenes, mind Fizetős hirdetések esetén lehetőség van a hirdetés kiemelésére plusz díj ellenében. A kiemelést a hirdetés feladásakor, az elektronikus űrlapon vagy telefonon lehet igényelni az űrlapon feltüntetett telefonszámon. A kiemelés plusz díját a Megrendelő banki átutalással, bankkártyás fizetéssel, PayPal útján vagy SMS fizetéssel a hirdetés feladásakor egyenlítheti ki. A kiemelés plusz díját a hirdetési csomaggal rendelkező Megrendelők, amennyiben Szolgáltatóval kötött Egyedi szerződésük akként rendelkezik, későbbi időpontban, a fenti módokon egyenlitik ki.

A hirdetés kiemelés két típusa a Főoldal és a Kategória kiemelés. Főoldal kiemelés esetében a Hirdetés a főlista és a kategória lista elejére kerül, kereséskor a lista elején jelenik meg, kiemelt háttérszínt kap, míg Kategória kiemelés esetén a Hirdetés a kategória lista elejére kerül, kereséskor a lista elején jelenik meg és kiemelt háttérszínt kap. Mindkét kiemelés a Megrendelés kifizetésétől számított 7 napig érvényes.

Az SMS szolgáltatás igénylését követően a Felhasználó néhány percen belül visszaigazoló SMS-t kap a Szolgáltatótól.

Hirdetés a GépPiacon

29. A Portálon mezőgazdasági gépekkel, ezek alkatrészeivel és javítóanyagaival kapcsolatos hirdetést a GépPiac hirdetési szolgáltatás igénybevételével lehet feladni, amely minden esetben díjköteles hirdetés. A GépPiac hirdetési szolgáltatást a regisztrált Felhasználó az internetes felületet használva veheti igénybe.

30. A regisztrációval rendelkező Megrendelő a Portál főoldalán található Kiemelt linkek menüpont alatt szereplő Médiaajánlat linkre kattintva elektronikus űrlap kitöltésével is kérhet ajánlatot a megjelentetni kívánt típusú GépPiac hirdetésre vonatkozóan, amelynek megfelelő beküldése esetén a Szolgáltató e-mailben vagy más módon egyedi ajánlatot küld Megrendelőnek a GépPiac hirdetésre vonatkozóan. A GépPiac hirdetés díját a Szolgáltató jogosult minden esetben egyedileg meghatározni, korábban Megrendelőnek, illetve harmadik személyeknek adott – akár azonos típusú gépekre vonatkozó – ajánlata Szolgáltatót nem köti. A Felek között a GépPiac vonatkozóan a szerződés a Szolgáltató ajánlatának Megrendelő által történő elfogadásával jön létre.

31. A GépPiacon a hirdetések feladása előzetes egyeztetés alapján tehető meg. A hirdetéssel kapcsolatos egyeztetés a Szolgáltató alábbi elérhetőségein tehető meg: Telefon: +36 20 477 5467; E-mail: ugyfelszolgalat@agroinform.com.

A hirdetési csomagokról az első telefonos megkeresést követően a Szolgáltató e-mailben küld ajánlatot, csatolva a megrendelőlapot, és általános tájékoztatást a Portálról.

A hirdetés megrendelésére az e-mailen megküldött megrendelőlap kitöltésével és aláírásával és a Szolgáltató +36-1-787-0412 fax számra való elküldésével, vagy az ugyfelszolgalat@agroinform.com e-mail címre való elküldéssel nyílik lehetőség. Nem természetes személy felhasználó esetén a Szolgáltató jogosult arra, hogy a szervezet adatait a nyilvántartásból lekérdezze, és esetleges eltérés esetén a hirdetés rögzítését megtagadja.

32. A GépPiac hirdetés feladását követően megrendelőt a Portálon a Szolgáltató gépkereskedőként regisztrálja. A Szolgáltató a bejelentkezéshez szükséges felhasználó nevet és jelszót e-mailben küldi el a Megrendelő számára. A felhasználónév és a jelszó használatával lehetőség nyílik arra, hogy a Portálra a géphirdetést feltöltsék – bejelentkezésnél ekkor a „Gépkereskedő” kategóriát kell választani. A Portál ekkor automatikusan a www.landwirt.com weboldalra irányítja át a Felhasználót, ezen a felületen lehet a hirdetést feladni és szerkeszteni, a felhasználói adatokat módosítani.

33. A GépPiac hirdetés díját Megrendelő banki átutalással egyenlíti ki. A GépPiacon megjeleníthető hirdetések díjáról a Szolgáltató számlát állít ki, amelyet a Felhasználó részére – a regisztrációkor megadott postacímre – postai úton vagy a Szolgáltató döntése alapján elektronikusan a Felhasználó e-mail címére elektronikus számlaként megküld. A díjfizetés határideje a számla kiállításától számított 8 nap, amelynek elmulasztása esetén a Szolgáltató a Ptk. rendelkezései szerinti késedelmi kamatra jogosult. A Felhasználó az elektronikus számla küldéshez hozzájárul.

34. A GépPiaci hirdetés – amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató eltérő időtartamban nem egyeznek meg – 3 hónapig marad aktív, ezt követően a hirdetés korátlan alkalommal meghosszabbítható újabb 3 hónapos időtartamra. A meghosszabbítás elmaradása esetén a hirdetés automatikusan törlésre kerül.

35. A Felhasználó a hirdetésben szereplő termék vagy szolgáltatás árának megadásakor köteles jelezni, hogy bruttó vagy nettó árat adott meg, és ez a honlapon való megjelenéskor is feltüntetésre kerül.

Hirdetés a Géptipp nyomtatott újságban

36. A Felhasználó mezőgazdasági gépekkel, ezek alkatrészeivel és javítóanyagaival kapcsolatos hirdetést a Szolgáltatóval való egyeztetést követően a Géptipp újságban adhat fel. A Géptippben történő hirdetés minden esetben díjköteles.

A fenti nyomtatott kiadványban a hirdetések feladása előzetes egyeztetés alapján tehető meg. A hirdetéssel kapcsolatos egyeztetés a Szolgáltató alábbi elérhetőségein tehető meg:
Telefon: +36 20 477 5467; E-mail: ugyfelszolgalat@agroinform.com.

37. A hirdetési csomagokról az első telefonos megkeresést követően a Szolgáltató e-mailben küld ajánlatot, csatolva a megrendelőlapot, és általános tájékoztatást a nyomtatott kiadványról.

38. A hirdetés megrendelésére az e-mailen megküldött megrendelőlap kitöltésével és a Szolgáltató +36-1-787-0412 fax számra való elküldésével, vagy az ugyfelszolgalat@agroinform.com e-mail címre való elküldéssel van lehetőség. Nem természetes személy felhasználó esetén a Szolgáltató jogosult arra, hogy a szervezet adatait a nyilvántartásból lekérdezze, és esetleges eltérés esetén a hirdetés rögzítését megtagadja.

39. Amennyiben a megrendelő a hirdetést nyomdakész állapotban küldi meg, úgy a hirdetés közzétételével kapcsolatban a jelen ÁSZF mellékletét képező Tarifában meghatározott ár kerül alkalmazásra, kivéve, ha a felek egyedileg másban állapodnak meg. A Megrendelő megküldött hirdetésének az árlistában szereplő méretarányoknak meg kell felelnie, meg kell felelnie továbbá az alábbi feltételeknek:

- 300 dpi felbontás

- színkód: cmyk

- kép formátum: jpeg, tif, eps, psd, ai, pdf

- szöveg formátum: word, pdf, excel, ppt.

40. Amennyiben a Megrendelő a hirdetést nem nyomdakész állapotban küldi meg, úgy a Szolgáltató a Megrendelő kérésének megfelelően a hirdetést előkészíti, és ezért a Tarifa szerinti szolgáltatás díjának további 10%-ának megfelelő előkészítési díjat számít fel. A hirdetésnek a Szolgáltató általi előkészítése esetén a Szolgáltató a megjelenítést megelőzően megküldi az elkészült hirdetést a Megrendelő számára jóváhagyásra. A Megrendelő a hirdetést 5 munkanapon belül köteles jóváhagyni. A hirdetés kizárólag a megrendelő írásbeli jóváhagyását követően jeleníthető meg, a jóváhagyást követő, a Szolgáltatóval előre egyeztetett lapszámban.

41. A Géptipp újságban megjelenített hirdetések díját Megrendelő banki átutalással teljesíti. A Géptipp újságban megjelenített hirdetések díjáról a Szolgáltató számlát állít ki, amelyet a Megrendelő részére postai úton megküld, vagy a Szolgáltató döntése alapján a Megrendelő e-mail címére elektronikus számlaként megküld, amelyhez a Megrendelő hozzájárul. A díjfizetés határideje a számla Megrendelő által történő kézhezvételétől számított 8 nap, amelynek elmulasztása esetén a Szolgáltató a Ptk. rendelkezései szerinti késedelmi kamatra jogosult. A papír alapú számla kiküldésével egyidejűleg a nyomtatott kiadvány egy példánya is megküldésre kerül a Megrendelő számára.

42. Az esetleges, nem a Szolgáltató érdekkörében felmerülő hibákért, késedelemért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget a nyomtatott kiadványban megjelenő hirdetések tartalmáért sem, továbbá azokban a Megrendelő vagy nem a Szolgáltató által ejtett hibákért, és ezen hibákból eredő semmilyen jogkövetkezményért.

A Szolgáltató a konkrét lapszám megjelenése előtt legalább egy héttel leadott nyomdakész hirdetési anyagokat, valamint a legalább két héttel leadott nem nyomdakész hirdetési anyagokat tudja a soron következő lapszámban megjeleníteni, amennyiben a lapszámban még van szabad hirdetési felület. Az ezt követően leadott hirdetéseket, illetve szabad felület hiányában csak a következő, vagy a Szolgáltató által meghatározott valamely jövőbeli lapszámban tudja a Szolgáltató megjeleníteni.

A Szolgáltató a Megrendelő által leadott hirdetési anyagok tartalmát nem ellenőrzi.

Banner megrendelése a Portálon

43. A Portálon a Felhasználó megrendelheti banner elhelyezését.

44. Banner elhelyezésére a Szolgáltatóval történő előzetes egyeztetés alapján van lehetőség. A banner elhelyezésével kapcsolatos egyeztetés a Szolgáltató alábbi elérhetőségein tehető meg:
Telefon: +36 20 477 5467; E-mail: ugyfelszolgalat@agroinform.com.

45. Amennyiben a Megrendelő a bannert a weboldalon megjeleníthető formátumban küldi meg, úgy a Szolgáltató a Tarifában meghatározott árlistát alkalmazza. A megrendelő megküldött hirdetésének az árlistában szereplő méretarányoknak meg kell felelnie.

A Megrendelő a bannert a 2. sz. mellékletben meghatározott műszaki követelményeknek megfelelően köteles a Szolgáltatónak megküldeni.

Amennyiben a Megrendelő a bannert nem megjeleníthető, azaz nem a 2. számú mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelő állapotban küldi meg, úgy a Szolgáltató a Megrendelő kérésének megfelelően a bannert előkészíti, és ezért a Tarifa szerinti szolgáltatás díjának további 10%-ának megfelelő előkészítési díjat számít fel. A banner a Szolgáltató általi előkészítése esetén, a megjelenítést megelőzően megküldi az elkészült bannert a Megrendelő számára jóváhagyásra; a Megrendelő a kézhezvételtől számított 5 munkanapon belül köteles a jóváhagyását jelezni a Szolgáltatónak. A banner kizárólag a Megrendelő írásbeli jóváhagyását követően jeleníthető meg.

46. A banner megjelenítésének díját Megrendelő banki átutalással teljesíti. A banner megjelenítésének díjáról a Szolgáltató számlát állít ki, amelyet a Megrendelő részére – az általa megadott postacímre – postai úton megküld vagy a Szolgáltató döntése alapján a Megrendelő e-mail címére elektronikus számlaként megküld, amelyhez a Megrendelő hozzájárul. A díjfizetés határideje a számla Megrendelő által történő kézhezvételétől számított 8 nap, amelynek elmulasztása esetén a Szolgáltató a Ptk. rendelkezései szerinti késedelmi kamatra jogosult.

PR cikk és videó elhelyezése a Portálon

47. A Megrendelő díjazás ellenében a Portálon PR cikket helyezhet el. A PR cikk szövegét, és az ahhoz esetlegesen kapcsolódó képeket a Megrendelő készíti el és állítja össze. A cikk tartalmazhat szöveget, weblinket, csatolt pdf-et vagy jpg fájlt.

48. A Szolgáltatónk való megküldést követően a Szolgáltató a megküldött cikket a Portálon történő megjelentetéshez szükséges mértékben szerkeszti, majd a Megrendelő számára jóváhagyásra visszaküldi; a Megrendelő 5 munkanapon belül köteles a jóváhagyását megadni. A PR cikk kizárólag azt követően jeleníthető meg a Portálon, hogy a Megrendelő azt írásban jóváhagyja. A PR cikket a Szolgáltató a Portál „Hírek” rovatában jeleníti meg.

49. A PR cikk megjelenítésének díját Megrendelő banki átutalással teljesíti. A PR cikk megjelenítésének díjáról a Szolgáltató számlát állít ki, amelyet a Megrendelő részére – az általa megadott postacímre – postai úton megküld, vagy a Szolgáltató döntése alapján a Megrendelő e-mail címére elektronikus számlaként megküld, amelyhez a Megrendelő hozzájárul. A díjfizetés határideje a számla Megrendelő által történő kézhezvételétől számított 8 nap, amelynek elmulasztása esetén a Szolgáltató a Ptk. rendelkezései szerinti késedelmi kamatra jogosult. A PR cikk megjelenítésének díja a Tarifában található.

50. A Szolgáltató saját döntési jogkörében eljárva bármikor megtagadhatja a PR cikk megjelentetését, ez esetben a Megrendelő díjfizetésre nem köteles; a Szolgáltató a döntését nem köteles indokolni.

51. A Szolgáltató – a Megrendelő kérése és részletes egyeztetést követően – a Megrendelő számára videó hirdetést készít, a Megrendelővel egyedileg egyeztetett áron. A videó hirdetés kizárólag a Megrendelővel történő egyeztetést és a Megrendelő írásbeli jóváhagyását követően jelenik meg a Portálon. A videó hirdetés díját a Megrendelő banki átutalással teljesíti. A videó hirdetés díjáról a Szolgáltató számlát állít ki, amelyet a Megrendelő részére – az általa megadott postacímre – postai úton megküld, vagy a Szolgáltató döntése alapján a Megrendelő e-mail címére elektronikus számlaként megküld, amelyhez a Megrendelő hozzájárul. A díjfizetés határideje a számla Megrendelő által történő kézhezvételétől számított 8 nap, amelynek elmulasztása esetén a Szolgáltató a Ptk. rendelkezései szerinti késedelmi kamatra jogosult

A Hirdetések közös szabályai

52. A Szolgáltató e-mailes, a Felhasználó (a Megrendelő) Hirdetés iránti kérelmének megfelelő visszaigazolásával, a Szolgáltató és a Felhasználó között a hirdetési szerződés létrejön.
A hirdetések feladására az ún. "telefonos hitelesítést" követően van lehetőség. Ennek keretében Felhasználó választása szerint vagy az általa megadott telefonszámra SMS-ben egy azonosító kódot kap, amelynek beküldésével megtörténik a hitelesítés, vagy a megadott telefonszámon Szolgáltató munkatársa intéz megkeresést a Felhasználóhoz az azonosítás érdekében.A telefonos hitelesítés menete és részletes szabályai az alábbi linken érhetők el:
https://www.agroinform.hu/gazdaelet/meg-biztonsagosabb-lesz-bongeszni-aprohirdeteseink-kozott-34901-001

53. Egy Felhasználó a Portálon – beleértve a GépPiac hirdetési szolgáltatás igénybevételével feladott hirdetéseket is – egy nap legfeljebb 5 db Hirdetés feladására jogosult. Az ezt meghaladó Hirdetések közzétételét Szolgáltató indoklás nélkül megtagadhatja.

54. A Felhasználó (a Megrendelő) a hirdetési időtartam alatt a Portálon feladott Ingyenes és Fizetett apróhirdetését bármikor módosíthatja, a Portálon megjelenő Hirdetésének, beleértve a bannert, a PR cikket, a video és a GépPiac hirdetést, módosítását a Szolgáltatótól bármikor kérheti. A hirdetés egyszeri módosítása minden Hirdetéstípus esetében ingyenes, további módosítás esetén díjköteles. Banner, PR cikk, videó, GépPiac hirdetés esetén a hirdetés egyedi megkeresés és a Szolgáltatóval való egyedi megállapodás alapján módosítható; nyomtatott hirdetések esetén a Megrendelő jóváhagyását követően a hirdetés nem módosítható.

A hirdetés második és további módosításának díja az adott módosítandó Hirdetés Tarifában megjelölt díjának 10%-a.

A Hirdetések tartalmával kapcsolatos rendelkezések

55. A Szolgáltató kizárólag olyan Hirdetéseket fogad be, amelyek a Portál szellemiségének (főként mezőgazdasági témák) és stílusának megfelel, ezen kívül megfelel a jelen ÁSZF-ben, valamint a jogszabályokban foglaltaknak. A Szolgáltató jogosult arra, hogy a beérkező Hirdetéseket megvizsgálja, és azokat tartalmuk, formájuk vagy bármilyen más kritérium alapján előzetes értesítés nélkül, a Felhasználó utólagos tájékoztatásával törölje rendszeréből.

56. A Felhasználó felelős a hirdetés valóságtartalmáért, valamint azért, hogy a hirdetés jogszabályba ne ütközzön, harmadik személy jogait ne sértse. Ezen körülményeket a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, jogsértés esetén a Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy a hirdetés tartalma jogszabályba nem ütközik, illetve az a jogszabálynak és a valóságnak megfelel. Amennyiben a Felhasználó által feladott hirdetéssel kapcsolatban felmerülő jogsértés miatt a Szolgáltató közvetlen felelősségre vonására kerül sor, a Felhasználó köteles a Szolgáltató ebből eredő valamennyi költségét és kárát haladéktalanul és hiánytalanul megtéríteni.

57. A Szolgáltató nem felel Portálon a Felhasználók által hirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért, a termék valóságáért, valamint azért, hogy a termékkel kapcsolatos tranzakció valóban megvalósuljon.

58. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja alá tartozó gazdasági reklám hirdetésként való megjelenítése esetén a törvény rendelkezéseit a Felhasználó köteles betartani, így különösen:

a) A Felhasználó köteles megadni nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), adóazonosító jelét (adószámát);

b) A külön jogszabályban meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá tartozó termékre vonatkozó reklám esetén a Felhasználó köteles a Szolgáltatónak nyilatkozni arról, hogy a vizsgálatot elvégezték és annak alapján a termék forgalomba hozható. Ha a termék nem tartozik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá, a nyilatkozatnak ezt kell tartalmaznia. Ilyen nyilatkozat hiányában a reklám nem tehető közzé.

c) Tilos és a Szolgáltató által bármikor szabadon törölhető az a hirdetés, amely a törvény rendelkezései szerint tiltott reklámnak minősül.

59. Tilos az alábbiaknak megfelelő hirdetés közzététele a Portálon, a már megjelentetett azon hirdetéseket pedig, amelyek az alábbiak közül bármelyiket megvalósítják, a Szolgáltató által akár előzetes értesítés nélkül, bármikor törölhetők:

i) nem felelnek meg a Portál mezőgazdasági jellegű tartalmának;

ii) jogszabályba ütköznek,

iv) melyek a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései szerint tiltott reklámnak minősülnek (pl. megtévesztő reklám, szexuális tartalmú reklám, olyan áru reklámja, amelynek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik, veszélyes eb és állatviadal reklámja, dohánytermék reklámja stb.)

v) személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogokat, szerzői jogokat, vagy a személyes adatok védelméhez fűződő jogokat sértik, jóerkölcsbe ütköznek vagy sértik a vonatkozó etikai normákat (ideértve különösen a Magyar Reklámetikai Kódex normáit);

vi) amelyeknek tartalma hiányos, illetve feltételezhető, hogy nem a valóságnak megfelelő adatokat tartalmazza,

vii) amelyek nagy tömegben, ugyanolyan tartalommal kerülnek meghirdetésre,

viii) amelyek más aktív hirdetéshez képest lényegi különbséget nem tartalmaznak (egy termék csak egyszer kerülhet meghirdetésre),

ix) amelyek egyszerre több terméket reklámoznak (egy hirdetésben csak egy termék szerepelhet);

x) amelyek nem megfelelő (olvashatatlan) formátumban kerülnek a Weboldalra feltöltésre (a Szolgáltató olvashatatlannak tekint minden olyan hirdetést is, amelyben akár figyelemfelkeltés céljából, akár bármilyen más célból karakterhalmozás történik),

xi) a jelen ÁSZF-nek nem felel meg;

xii) amelyek nem tartalmaznak árat, konkrét helységet, vagy nem tartalmaznak konkrét termékajánlatot,

xiii) amelyek konkurens oldalakat reklámoznak,

xiv) amelyek félrevezető módon azt a látszatot keltik, hogy a hirdetésben szereplő terméket a Szolgáltató támogatja,

xv) amelyeknél a szöveg és a hozzá tartozó kép egyértelműen más-más termékre vonatkozik. Amennyiben a mellékelt képet nem a Felhasználó készítette vagy katalógusból származik, ennek tényét egyértelműen fel kell tüntetni (pl. „a kép illusztráció”). Nem mellékelhető olyan kép, amelyen más weboldal megnevezése, címe, logója, illetve más felhasználó vízjele található.

xvi) amelyeknél a termék hirdetése valójában más Felhasználóhoz (tehát nem a hirdetés feltöltőjéhez) köthető (pl. magánszemély hirdet cég tulajdonába tartozó terméket vagy cég hirdet magánszemély tulajdonába tartozó terméket), illetve amelynek célja több felhasználói fiók létrehozatalával a 3 db ingyenes hirdetési lehetőségen felüli, fizetési kötelezettség elkerülése;

xvii) amelyek a Portálról kifelé mutató internetes linket tartalmaznak, vagy amelyeknél a hirdetés címében URL címet jelenítenek meg,;

xviii) amelyek tartalma provokatív vagy megbotránkoztató, illetve harmadik személyek számára visszatetszést kelthet;

xix) amelyek forgalmazását jogszabály tiltja, illetve engedélyhez, bejelentéshez köti, de a Megrendelő engedéllyel, bejelentéssel nem rendelkezik,

60. Az 59. pontban meghatározott, hirdetéssel kapcsolatban felmerülő probléma esetén a Szolgáltató saját döntési jogkörében eljárva vagy törli a hirdetést a Portálról, vagy a Felhasználó (a Megrendelő) az általa megadott e-mail címre illetve az általa megadott telefonszámra, szóban a Szolgáltatótól figyelmeztetést kaphat, amelyben a Szolgáltató megjelölheti a problémás hirdetés linkjét, valamint a hirdetéssel kapcsolatban felmerült problémát.

Amennyiben az e-mail megküldését, illetve a telefonon szóban jelzett problémát követő 2 (kettő) munkanapon belül a Felhasználó (a Megrendelő) a hirdetést nem módosítja, a hirdetés törlésre kerül.

A hirdetés 59. pont alapján történő törlése esetén a hirdetés díját a Szolgáltató nem téríti vissza a Felhasználónak.

Többször ismétlődő, nem megfelelő hirdetés feladása miatt a Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációját blokkolni, vagy korlátozni a Felhasználó hirdetés feladási limitjét, illetve jogosult a Felhasználó további hirdetéseinek közzétételét megtagadni.

61. A Szolgáltató a jogszabályban meghatározott határidőben intézkedik minden olyan hirdetés eltávolításáról, amelyre vonatkozóan az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) rendelkezéseinek megfelelően bejelentést kap. A Szolgáltató a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. A Felhasználók a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszaikat az ugyfelszolgalat@agroinform.com e-mail címen jelezhetik. Amennyiben bármely harmadik személy azt észleli, hogy a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, vagy védjegyét a Portálon megjelenő információ sérti, úgy az Elkertv. értelmében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja a Szolgáltatót a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására.

62. A hirdetések mind a Portálon, mind pedig a Szolgáltató esetleges együttműködő partnerei internetes oldalain megjelennek (így különösen a www.landwirt.com oldalon). Ezen kívül a Portál választásától függően a hirdetés más médiumokon, különösen faxon, lehívásos alapon, vagy a GÉPTIPP c. hirdetési újságban, az Agroinform Kiadó, Opal Média, Landwirt AgrárMédia által kiadott szaklapokban való megjelenésen keresztül is terjeszthető.

A Hirdetés ellenértékének megfizetése

63. A hirdetés feladás igénylését követően a hirdetési díjról a Szolgáltató számlát állít ki, amelyet a Felhasználó részére vagy postai úton a Felhasználó által megadott postacímre, vagy elektronikus számlaként a Felhasználó által megadott e-mail címre küldd meg, amelyhez a Felhasználó hozzájárul. Amennyiben jelen ÁSZF egyes hirdetésekre vonatkozó 23.-51. pontjainak különös rendelkezései eltérően nem rendelkeznek a díjfizetés határideje a számla Felhasználó által történő kézhezvételétől számított 8 nap, amelynek elmulasztása esetén a Szolgáltató a Ptk. rendelkezései szerinti késedelmi kamatra jogosult. A hirdetési szolgáltatások díjai a médiamegjelenésekből és az ahhoz kapcsolódó kezelési díjakból állnak, ezeket a számlázáskor tételesen feltüntetjük.

64. Szolgáltató a Felhasználó erre irányuló kérése esetén, illetve saját döntése alapján is a hirdetési díjról elektronikus számlát állíthat ki, és azt elektronikus úton küldi meg Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címre, amelyhez a Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul.

65. Amennyiben a Felhasználó (a Megrendelő) díjköteles Hirdetéssel kapcsolatos díjfizetési kötelezettségét a díjfizetésre nyitva álló határidő elteltét követően, a Szolgáltató írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti, a Szolgáltató jogosulttá válik a megrendelt, de ki nem fizetett hirdetések törlésére, valamint a Felhasználó (a Megrendelő) Ingyenes apróhirdetési lehetőségeinek korlátozására.

A Hirdetési szerződés megszűnése

67. A fogyasztónak nem minősülő Felhasználó az általa hirdetés térítési díj ellenében történő feladása esetén nem jogosult az erre vonatkozó szerződéstől elállni, illetve azt felmondás útján megszüntetni.

68. Az egyes hirdetésekre vonatkozó, a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött megállapodás a megrendelésben megjelölt határozott időtartamra jön létre, és a meghatározott időtartam elteltével szűnik meg.

A Portálon megjelenő hirdetések a határozott időtartam lejártát követően is elérhetőek maradnak, a Felhasználó hozzá tartozó elérhetőségének megjelölése nélkül, valamint annak feltüntetésével, hogy a hirdetés lejárt. A Felhasználó bármikor kérheti az ilyen módon továbbra is elérhetővé váló hirdetései végleges törlését.

A Felhasználó a meghatározott időtartam elteltét megelőzően hirdetésének eltávolítását a Portálon megjelenő hirdetések esetében kérheti a Szolgáltatótól, azonban a hirdetési díj ez esetben nem jár vissza.

Amennyiben a Szolgáltató a határozott időtartam eltelte előtt a hirdetést a jelen ÁSZF 59. pontjában foglaltak miatt távolíthatja el, a hirdetési díj ez nem jár vissza.

Amennyiben a hirdetéssel kapcsolatos külön megállapodásban, illetve jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket bármely fél súlyosan megsérti, a másik fél jogosult arra, hogy a hirdetési szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondja. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a hirdetési díj időarányos részét a Felhasználó számára visszafizetni, és jogosult a Felhasználó hirdetését a Portálról eltávolítani.

KIADVÁNYRENDELÉS

69. A Portálon lehetőség van könyv, szaklap, poszter megrendelésére. A megrendelést Szolgáltató továbbítja könvykiadó partnerének (továbbiakban: Könyvkiadó partner), aki a megrendelést Megrendelő felé teljesíti. A Szolgáltató bármikor előzetes értesítés nélkül jogosult a Portálon keresztül értékesített kiadványok körét módosítani, bármely kiadvány értékesítését megszüntetni, felfüggeszteni, szüneteltetni, új kiadványt értékesíteni. A rendeléshez nem kötelező regisztrálni az oldalon, bárki szabadon rendelhet, azonban a rendeléshez a jelen ÁSZF elfogadása kötelező.

70. A kiválasztást követően a kiadvány adatai és/vagy összefoglalója alatt található elektronikus megrendelőlap kitöltésével, valamint jelen Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek és az Adatkezelési nyilatkozat elfogadásával rendelhető meg a kiadvány. A rendeléshez a következő adatok megadása szükséges: a Megrendelő neve, e-mail címe, szállítási cím, telefonszám, fizetés módja (szaklap esetén az előfizetés időtartama).

71. Könyv- és poszter-rendelés esetében, amennyiben a Megrendelő 6 vagy ennél több példányt kíván megrendelni, úgy ezt közvetlenül az ugyfelszolgalat@agroinform.com e-mail címen teheti meg, a fent megjelölt adatokon felül a szerző, cím, megrendelt példányszám megjelölésével.

A Felhasználó a megrendelés ellenértékét postai utánvéttel, előre utalással vagy személyesen tudja kifizetni, a választott fizetési módot az elektronikus űrlapon jelöli be a Felhasználó. A választott fizetési mód a megrendelés elküldését követően nem módosítható.

72. A megrendelést követően a Megrendelő a megrendeléskor megadott e-mail címére visszaigazoló levelet kap, amely tartalmazza a megrendelt kiadvány címét, a megrendelt darabszámot, egységárat és fizetendő teljes összeget, a fizetés módját, valamint a Megrendelő megrendeléskor megjelölt személyes adatait. A Szolgáltató jogosult szállítási költséget is felszámítani, amelynek mértékét a Tarifa vagy a Felhasználónak küldött külön értesítő tartalmazza.

73. A megrendelt kiadvány és a megrendelésről készült számla a Szolgáltató Könyvkiadó partnere által kerül a Megrendelő számára kiszállításra. A kiadvány megrendelésével a Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy a kiadvány kiszállításához a Szolgáltató és/vagy Könyvkiadó partnere harmadik személyt vegyen igénybe, és ebből a célból a szállításhoz és a megrendelés azonosításához szükséges személyes adatait a Szolgáltató ezen harmadik személynek és/vagy Könyvkiadó partnernek továbbítsa.

74. A Megrendelők a megrendelésekkel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeket kaphatnak bővebb felvilágosítást:

Agroinform Kiadó könyvek/poszterek/szaklapok: +36 1 220 83 31

Napraforgó Kiadó gyerekkönyvek: +36 20 477 54 67.

A fogyasztónak nem minősülő Felhasználót kiadvány megrendelését követően elállási és felmondási jog nem illeti meg.

A Szolgáltató a megrendelt kiadványt a könyvkiadó partnere útján a megrendelt kiadvány Felhasználó által történt kifizetésétől számított 14 napon belül szállítja ki a Felhasználó által megjelölt címre. Ennél hosszabb szállítási idő esetén a Szolgáltató a Felhasználót egyedileg értesíti.

A PORTÁL EGYÉB SZOLGÁLTATÁSAI

75. A Szolgáltató a Portálon Időjárás szolgáltatást üzemeltet. Az Időjárás szolgáltatás tájékoztató jellegű, a Szolgáltató az Időjárás szolgáltatás körében a Portálon szolgáltatott információkért felelősséget nem vállal, a téves tájékoztatásért felelősséggel és kártérítéssel nem tartozik. Az Időjárás szolgáltatás működéséhez szükséges adatokat harmadik személy biztosítja, az adatok helyességéért, megfelelőségéért, teljességéért, a linkek működéséért a Szolgáltató nem felel.

76. A Szolgáltató a Portálon Hírek, Cikkek szolgáltatást nyújt. A Szolgáltató a Portálon megjelenített hírek, cikkek tartalmáért, az azokban lévő információk helyességéért, megfelelőségéért, teljességéért nem felel, a híreket, cikkeket nem ellenőrzi, azokért sem kártérítési, sem egyéb felelősséggel nem tartozik. A Portálon megjelenő cikkek nem minősülnek a Szolgáltató és az általa foglalkoztatott személyek véleményének, álláspontjának, a Szolgáltató azok tartalmától elhatárolódik.

77. A Szolgáltató a Portálon Programajánló szolgáltatást tesz elérhetővé. A Szolgáltató a rendezvények, programok bemutatásáról szóló ajánló anyagok tartalmáért, azok helyességéért, megfelelőségéért, teljességéért, valós tartalmáért nem felel, és a program, rendezvény ajánlása a Szolgáltató részéről nem minősül ajánlat tételnek.

78. A Szolgáltató a Portálon videókat és képeket tesz közzé. A Szolgáltató a videók, képek tartalmáért nem felel, azok nem minősülnek a Szolgáltató közleményének és véleményének, és azok helyességéért, megfelelőségéért, teljességéért, valóságosságáért a Szolgáltató nem felel.

79. A Szolgáltató a Portálon linkgyűjteményt tesz közzé. A Linkgyűjtemény tartalmáért, az abban szereplő adatok helyességéért, megfelelőségéért, teljességéért, a linkek működéséért a Szolgáltató nem felel. A Szolgáltató a Portálról haladéktalanul eltávolítja a linket, ha a harmadik személy, amelyre a link mutat, ezt a Szolgáltatótól kéri. A linkgyűjteményben link közzétételére Felhasználó is tehet javaslatot, illetve jelentkezhet rá vonatkozó link közzétételére. Felhasználó elfogadja, hogy a Portál moderátorai saját hatáskörükben jogosultak a javasolt link közzétételéről dönteni indokolási kötelezettség nélkül.

80. A Szolgáltató a Portálon ingyenesen számítógépes Játékokat üzemeltet, amelyet a Felhasználók igénybe vehetnek. A Szolgáltató kifejezetten nem szavatolja és nem is garantálja a Játékok működését, működőképességét, kompatibilitását más rendszerekkel, operációs rendszerekkel, szoftverekkel, hardverekkel. A Felhasználók a Játékokkal saját felelősségükre jogosultak játszani. A Szolgáltató nem felel a Játék működéséhez szükséges szoftverekért, azok letölthetőségéért, jogtisztaságáért, működőképességükért.

81. A Szolgáltató Terménypiacok szolgáltatása is elérhető a Portálon a Felhasználók számára. A Szolgáltató a Terménypiacok körében közölt információkért, azok helyességéért, megfelelőségéért, teljességéért, az információk tartalmáért, elérhetőségéért nem felel.

82. A Szolgáltató a Portálon kalkulátorokat, így Gépüzemeltetési költség kalkulátort, Költség-összehasonlító webalkalmazást, Talajvizsgálat kalkulátort (továbbiakban együtt: Kalkulátorok) üzemeltet. Ezen Kalkulátorok működéséhez szükséges adatokat harmadik személy biztosítja, az adatok helyességéért, megfelelőségéért, teljességéért, a linkek működéséért a Szolgáltató nem felel. Szolgáltató nem szavatolja, nem garantálja továbbá ezen Kalkulátorok, alkalmazások pontosságát, megfelelőségét, az ezekkel készített számítások, vizsgálatok eredményének pontosságát, megfelelőségét, valamint nem felel az ezen Kalkulátorokba a Felhasználó által bevitt adatok tartalmáért, helyességéért, teljességéért. A Kalkulátorok alkalmazásával kapott eredmény kizárólag tájékoztató jellegű, az nem pótolja az erre szakértelemmel rendelkező szakértő személy igénybe vételét, és ezen Kalkulátorok által számított eredményre a Felhasználó sem a Szolgáltatóval, sem harmadik személlyel szemben nem hivatkozhat, erre igényt, jogot a Felhasználó nem alapíthat.

83. A Szolgáltató a Portálon adatbázisokat üzemeltet, így különösen Gépadatok, Növényvédőszer adatok, Gépkönyv adatok, Gépkereső adatbázist, amelyben a Felhasználó ingyenesen jogosult keresni. A Szolgáltató ezen adatbázisok tartalmáért, az azokban lévő információkért, azok naprakész jellegéért, helyességéért, teljességéért, megfelelőségéért, valóságosságáért nem felel, a Felhasználó ezen adatokra hivatkozással a Szolgáltatóval szemben semmilyen jogcímen semmilyen igényt nem érvényesíthet.

TÁJÉKOZTATÁS A FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓT (MEGRENDELŐT) MEGILLETŐ ELÁLLÁSI, FELMONDÁSI JOGRÓL, A VISSZAKÜLDÉS FOGYASZTÓT TERHELŐ KÖLTSÉGEIRŐL

84. A jogszabály szerint fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében, a Kormányrendelet 20.§ szerinti, 14 napos indokolás nélküli elállási és felmondás joggal rendelkezik az ellenérték fejében igénybe vett Hirdetési szolgáltatások, továbbá a Portálon keresztül megrendelt kiadványok vonatkozásában.

Az elállás és felmondás joga vonatkozásában a jelen pont szerinti Felhasználón a továbbiakban kizárólag a jogszabályok szerinti fogyasztónak minősülő felhasználó értendő.

Kiadvány vásárlása esetén az elállási, felmondási jog határideje a kiadvány kézhezvételének napjától kezdődik, több kiadvány vásárlásakor, ha az egyes kiadványok szállítása eltérő időpontban történik, az utoljára szállított kiadványnak, több tételből vagy darabból álló kiadvány esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, ha a kiadványt meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától kezdődik.

Hirdetési vagy egyéb, a Portálon elérhető szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a fogyasztó Felhasználó az elállási, illetve felmondási jogát a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A fogyasztó a fenti elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

A Szolgáltatások nyújtására meghatározott, a Szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vonatkozó határidőket a Szolgáltató abban az esetben képes betartani, ha a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó a Szolgáltatás kifizetését megelőzően tett, külön nyilatkozattal kifejezetten igényli és hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az igénybe vett szolgáltatás nyújtását a jelen ÁSZF szerint, a Kormányrendelet 20.§ (2) bekezdés b) pont szerinti időtartam (14 nap) lejártát megelőzően kezdje meg, azzal, hogy az igénybe vett Szolgáltatás teljesítésének megkezdését követően a Felhasználót a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének időpontjától számított 14 napon belül elállási jog nem, de indokolás nélküli felmondási jog illeti meg a szerződés fennállása alatt, a Szolgáltatás egészének teljesítéséig, amelyet követően a Felhasználó a felmondási jogát elveszíti.

A fogyasztó Felhasználó az elállási, vagy felmondási jogát vagy a kormányrendelet 2. számú melléklete szerinti, jelen ÁSZF-hez csatolt forma levélen, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja, amelyet köteles eljuttatni a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben meghatározott postacímére vagy az ugyfelszolgalat@agroinform.com elektronikus levelezési címére. Az elállási, illetve felmondási jog gyakorlása határidőben történik, ha azt a Felhasználó az előző bekezdésben foglalt határidőben elküldi. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jelen bekezdésben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

A Felhasználó jelen pont szerinti elállási jogának gyakorlása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a nyilatkozat Szolgáltató által történő kézhezvételétől számított 14 napon belül a visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezett hozzájárulását adja, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Kiadvány megrendelés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a visszatérítést, amíg a fogyasztótól nem kapta vissza a megrendelt kiadványt, vagy a fogyasztó nem igazolta, hogy a kiadványt a Szolgáltatónak visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A felmondási jog gyakorlása esetén a megszűnés időpontjáig nyújtott szolgáltatásért járó ellenértékre a Szolgáltató jogosult, az ellenérték azon része, amely meghaladja a ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékét, a Felhasználó részére visszatérítésre kerül. Az elszámolás során a Felhasználó által arányosan fizetendő összeget az ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a Felhasználó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni. A Felhasználó a jelen bekezdés szerint köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit, ha a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes kérésére kezdte meg, és a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát.

A fogyasztó elállása, illetve felmondása esetén a megrendelt, és már kézhez kapott kiadványt köteles legkésőbb 14 napon belül a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben megjelölt címére visszaküldeni, vagy a Szolgáltató székhelyére személyesen bevinni. A visszaküldéssel, illetve visszajuttatással járó költségek a fogyasztót terhelik. Ha a fogyasztó a kiadványt sérülten küldi vissza, köteles a kiadvány kiskereskedelmi vételárát a Szolgáltatónak megtéríteni.

85. TÁJÉKOZTATÁS A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ÁLTAL TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELE SORÁN A SZOLGÁLTATÓ ÉS A FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓ, MINT TÁVOLLEVŐK KÖZÖTT KÖTÖTT SZERZŐDÉS VONATKOZÁSÁBAN

a) Szolgáltató neve: lásd az ÁSZF 2. pontja.

b) Szolgáltató székhelye, üzleti tevékenységének helye, postai címe, a Szolgáltató adatai: lásd az ÁSZF 2. pontja

c) A szerződés szerinti szolgáltatásokért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, valamint az esetlegesen ezen felül felmerülő valamennyi további költségről:

A Szolgáltatások, kiadványok árairól a Felhasználó egyrészt a Tarifából, az abban nem szereplő Szolgáltatások, kiadványok megrendelése előtt a Portálon, továbbá a Szolgáltató által a Megrendelőnek küldött ajánlatból tájékozódhat.

d) Határozatlan időre szóló szerződés vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében:

A Szolgáltató által megadott díj összege a szolgáltatás valamennyi költségét tartalmazza. Ha a teljes ellenértéket, vagy valamennyi költség előre történő kiszámítása nem lehetséges, a Felhasználó az ellenérték összegének kiszámításának módjáról a szerződés megkötését és a szolgáltatás megrendelését megelőzően tájékoztatást kap. Kiadvány megrendelése esetén a Felhasználót szállítási díj terheli, amelynek mértékét a Szolgáltató vagy a Tarifában, vagy más módon a fizetés előtt közli a Felhasználóval.

e) A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díja:

Nincs ilyen.

f) A teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról:

A teljesítés feltételeivel, a fizetési módokkal, teljesítési határidőkkel és a panaszkezeléssel kapcsolatos információk az ÁSZF-ben elérhetők.

g) A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog: az ÁSZF 85. pontja tartalmazza.

h) A fogyasztót nem illeti meg az elállási, felmondási jog: az ÁSZF 85. pontja tartalmazza.

i) A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről:

Kellékszavatosság

Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

Kellékszavatossági igénye alapján a fogyasztó választása szerint: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

Termékszavatosság – kiadvány rendelése esetén

A kiadvány hibája esetén a fogyasztó - választása szerint – kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a fogyasztó kizárólag a hibás kiadvány kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A kiadvány akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a fogyasztó a kiadvány gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét a fogyasztó kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

i) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

ii) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

iii) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

j) Az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről:

Fogyasztó a szolgáltatásokkal kapcsolatban az adott témakörben a jelen ÁSZF-ben illetve a Portálon megadott e-mail címeken és telefonszámokon is kérhet tájékoztatást. A Szolgáltató jótállást nem vállal.

k) Rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, illetve a magatartási kódexről történő másolatkérés módjáról:

Nem áll rendelkezésre, másolatkérésre nincs mód.

l) Határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről:

Ellenkező kikötés hiányában a határozott időre szóló szerződések esetén a szerződés időtartama 30 nap, kivéve Hirdetés esetén, ahol a szerződés időtartama a Hirdetés időtartamához igazodik.

Ellenkező kikötés hiányában a határozatlan időre szóló szerződések estén a felmondási idő 30 nap. A szerződések megszüntethetők a szerződő felek közös megegyezésével is. A szerződések időtartamáról és megszüntetésének feltételeiről bővebb tájékoztatást a jelen ÁSZF, illetve az egyes szolgáltatások megrendelése előtt a Portál tartalmaz.

m) Határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről:

Nincs ilyen eset.

n) A fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról:

Ingyenes hirdetések esetében a hirdető a hirdetését bármikor jogosult törölni, ilyen törlési igény esetében a hirdetések 30 napon belül törlődnek. A felhasználói fiók törlésére a törlés kezdeményezésének napjától számított 30 nap alatt kerül sor. A Felhasználó által feladott hirdetéseket a Szolgáltató az adatbázisból a hirdetés lejárta után sem törli, csak inaktívvá válik, de a Felhasználó fiókjában megtekinthető. A felhasználói fiók törlésével a Felhasználó hirdetései is törlésre kerülnek. Ellenszolgáltatás ellenében nyújtott szolgáltatások esetében a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama az adott Szolgáltatás tekintetében a Portálon található.

o) A fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtásáról és annak feltételeiről:

Nincs ilyen.

p) A digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről:

A Szolgáltató az általa üzemeltetett szerverek és egyéb berendezések (ide értve a hálózati kapcsolatot biztosító infrastruktúra) működtetése kapcsán a szükséges védelmi intézkedéseket elvégezte és fenntartja, folyamatosan frissíti. Az eszközök megfelelő elhelyezéséről és fizikai védelméről gondoskodik, illetve a tárolt adatok védelmét a rendelkezésre álló informatikai eszközök révén biztosítja.

q) A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően:

A Portál böngésző független módon együttműködik valamennyi rendszeresen használt és széles körben elterjedt operációs rendszerrel, illetve megjeleníthető mobileszközökön (mobiltelefon, táblagép), kivéve a Játék, amely Chrome böngészőn nem működik.

r) A jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról:

Fogyasztók a panaszaikkal elsődlegesen írásban fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, amely minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A Szolgáltató és fogyasztó a jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a fogyasztó a hatályos jogszabályok, illetve az ÁSZF szerint hatósághoz, bírósághoz, békéltető testülethez fordulhat.

s) A békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről:

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

PANASZKEZELÉS, VITÁK RENDEZÉSE

86. A Portállal kapcsolatos panaszokat a Szolgáltatóhoz írásban, beleértve a postai úton, elektronikus levélben (e-mailben) megküldött panaszokat is, továbbá szóban, személyes bejelentéssel lehet bejelenteni a Szolgáltató alábbi elérhetőségein:

Írásbeli panasz bejelentésének címe:

Szolgáltató székhelye: 1149 Budapest, Angol u. 34.

Szolgáltató postacíme: 1149 Budapest, Angol u. 34.

Szolgáltató e-mail címe: ugyfelszolgalat@agroinform.com

Szóbeli panasz bejelentésének címe: a Szolgáltató székhelye: 1149 Budapest, Angol u. 34.

Szóbeli panaszt munkanapokon 9:00 és 16:00 óra között lehet tenni. Szóbeli panasz benyújtása esetén a panaszról jegyzőkönyvet kell felvenni, a panaszt azonnal meg kell vizsgálni és szükség szerint, amennyiben az lehetséges, azt azonnal orvosolni kell, ellenkező esetben 30 napon belül ki kell vizsgálni és írásban kell a vizsgálat eredményéről a panaszt tevő Felhasználót tájékoztatni.

87. Írásbeli panasz benyújtása esetén a panaszt a Szolgáltató 30 napon belül vizsgálja ki, és ezen határidőn belül a Szolgáltató szintén írásban érdemi választ küld a panaszt tevő Felhasználónak. Ha a Szolgáltató a panaszt elutasítja, köteles azt megindokolni.

88. A panasz elutasítása esetén a Felhasználó a saját lakóhelye szerint illetékes megyei kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testülethez, ennek hiányában a Szolgáltató székhelye szerint illetékes, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testülethez (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.) fordulhat, ezen túlmenően pedig a Felhasználó lakóhelye vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság levelezési címe: Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, 1364 Budapest, Pf.: 144.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató bármely nyilatkozatát nem tartja kielégítőnek, az esetleges bírósági jogérvényesítésen kívül az alábbi fórumokhoz fordulhat:

Gazdasági Versenyhivatal
1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245 Budapest 5. Pf.1036
Telefon: (1) 472-8900; Fax: (1) 472-8905
(fogyasztó megtévesztése esetén)

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi felügyelőségei
http://www.nfh.hu/informaciok/elerheto/teruleti
(fogyasztók minőségi kifogásaival és panaszaival kapcsolatos ügyek)

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Postacím: 1376 Budapest, Pf: 997.
Tel: +36 1 468 0500, Fax: +36 1 468 0680
e-mail cím: info@nmhh.hu

TULAJDONJOG, SZERZŐI JOGOK, VÉDJEGYEK

89. A Portál a hozzá tartozó applikációkkal, szoftverekkel, dokumentációval, forrás és tárgyi kódokkal, grafikai, szöveges és egyéb anyagokkal, beleértve az Agroinform.hu elnevezést, logót, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által védett szerzői alkotás, amelyeken a Szolgáltató rendelkezik kizárólagos tulajdonjoggal és szerzői vagyoni jogokkal.

90. A Portál és az azon megjelenő bármely tartalom bármilyen felhasználása és bármilyen felhasználásának engedélyezése a Szolgáltató engedélye nélkül tilos.

91. A Portál, valamint a Portálhoz fűződő minden szabadalom, szerzői jog, mintaoltalom, üzleti titok, know-how és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jog a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát és jogosultságát képezi és a Szolgáltató kizárólagos tulajdonában és jogosultságában marad függetlenül attól, hogy a Portál elhelyezkedése szerinti ország jogszabályai szerint ezek külön elismerésre vagy bejegyzésre kerültek-e.

92. A Felhasználó nem hajthat végre olyan intézkedést és nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő, tulajdonjogi vagy egyéb jogait megsérti, illetve veszélyezteti, vagy amely által a Portállal kapcsolatban jogot szerez.

93. A Szolgáltató tulajdonát képezi és a Szolgáltató kizárólagos jogosultsági körébe tartozik a Portál bármilyen többszörözésével, lefordításával, módosításával, átalakításával, forráskódjának visszafejtésével, feltörésével és a Portálból származtatott termékkel kapcsolatos minden jog, és újabb szoftver, rendszer verzió vagy eredmény, ideértve a Portál bármely fejlesztését vagy továbbfejlesztését is.

94. A Felhasználó vállalja, hogy a Portálról nem távolít el semmilyen titoktartásra, védjegyre és szellemi tulajdonjogra vonatkozó tájékoztatást és jogkezelési adatot.

95. A Portálon megjelenő Agroinform.hu megnevezés és logó a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

96. A Felhasználó nem jogosult a Portál és annak tartalma semmilyen felhasználására.

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁS

97. A Szolgáltató a Portált „adott állapotában”, „minden hibájával együtt” és „megtekintett formájában” biztosítja a Felhasználónak, és a megfelelő minőséggel, teljesítménnyel, pontossággal, eredményességgel kapcsolatos teljes kockázat a Felhasználót terheli.

A Felhasználó köteles a Portál használatához szükséges hardvert és szoftveres környezetet biztosítani.

98. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon okokból eredő következményekért, amelyek nem tartoznak a Szolgáltató jelen szerződés tárgyába tartozó tevékenységéhez. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a Portált milyen módon és milyen célra használja – így különösen nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a Portál használata során tevékenységét az arra vonatkozó jogszabályok és egyéb szerződések rendelkezésének megfelelően gyakorolja-e.

99. A Felhasználó kötelessége, hogy haladéktalanul közölje a Szolgáltatóval, amennyiben hibát észlel, továbbá az ezzel kapcsolatos minden körülményt. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató útmutatásainak megfelelően szorosan együttműködik a Szolgáltatóval a hiba meghatározása, illetve a hiba elhárítása során. A Felhasználó köteles a hibabejelentés során a Szolgáltató által kért minden információt a Szolgáltatóval közölni.

100. A Felhasználó köteles a Portált használó eszközén lévő programokat és adatállományokat rendszeresen menteni, illetve azok megőrzéséről gondoskodni. A Szolgáltató a Felhasználó Portált is használó eszközein tárolt egyéb szoftvertermékek, illetve adatfile-ok meghibásodásáért, adatvesztésért, illetve az ebből eredő következményekért nem vállal felelősséget, ezért Felhasználó az adattárolókat érintő tevékenysége során köteles különös gondossággal eljárni.

101. A Portál csak jogtiszta és vírusmentes környezetben működik. A Szolgáltató kizárja felelősségét a jogosulatlan hozzáférésből, nem rendeltetésszerű használatból, hardver hibából, vagy nem megfelelő üzemeltetési környezetből (ideértve az áramkimaradást is) eredő következményekért, meghibásodásokért.

A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Felhasználónál vagy bármely harmadik személynél a Felhasználó által a Portálhoz kapcsolt adatbázisokból, a Portálon a Felhasználó által létrehozott adatbázisokból, a Portálra a Felhasználó által bevitt adatokból eredően keletkező semmilyen kárért, ezért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Portálon szereplő adatok, információk helyességéért és ezen adatok, információk felhasználásából eredően esetlegesen a Felhasználónál vagy bármely más harmadik személynél keletkező károkért.

Szolgáltató nem felelős a Portállal kapcsolatban semmiféle tartalomért, ideértve nem kizárólagosan a jogsértő, pontatlan, obszcén, illetlen, fenyegető, bántó, becsmérlő, sértő vagy törvénybe ütköző tartalmat, továbbá nem tartozik felelősséggel bármely harmadik fél viselkedéséért, adatátviteléért vagy adataiért.

Szolgáltató nem felelős semmiféle vírusért vagy a Portál elérését és használatát befolyásoló egyéb korlátozó funkciókért, a Portálnak egyéb webhelyekkel, szolgáltatásokkal, szoftverekkel és hardverekkel való inkompatibilitásáért, semmiféle késleltetésért vagy hibáért, amelyet a Felhasználó a Portál használata során megfelelő és időszerű formában végzett adatátvitel vagy tranzakció kezdeményezése, lefolytatása vagy befejezése során észlel, illetve semmiféle kárért vagy költségért, amely a hivatkozásokon keresztül elérhető, harmadik felek által biztosított szolgáltatások használatából ered, vagy azokhoz bármely módon köthető.

102. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, amennyiben valamely határidőt, vagy jelen ÁSZF szerinti feladatot vis major – különösen természeti katasztrófák, politikai események, a Szolgáltató hatáskörén kívülálló engedélyek, illetve hatósági intézkedések késedelme vagy megtagadása, sztrájk, közüzemi, távközlési, kommunikációs szolgáltatások kimaradása, szünetelése stb. – okozataként mulaszt el, továbbá amennyiben a teljesítés vis major következtében lehetetlenül. Ugyanezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, amennyiben a vis major eseményei a Szolgáltató, valamint annak alvállalkozói, közreműködői, teljesítési segédei teljesítéséhez kötődnek.

103. Amennyiben a Felhasználót a jelen ÁSZF alapján olyan kár éri, amelyért a jelen ÁSZF szerint a Szolgáltató felelős, úgy a Felhasználó a kárigényét összesen legfeljebb 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forintig jogosult érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben. A Szolgáltató a felelősségét képező károk közül csak azokért felel, amelyek vonatkozásában a Felhasználó kárigényét – amennyiben a jogszabály rövidebb elévülési vagy igényérvényesítési határidőt nem állapít meg – a kár bekövetkeztétől, illetve az arról való tudomásszerzéstől számított 6 (hat) hónapon belül írásban bejelentette a Szolgáltatónak. Jelen pontban írt rendelkezés nem alkalmazható a szándékosan okozott kárra.

104. Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy következményért, amely abból adódik, hogy a Felhasználó Portál Szolgáltatásaihoz való hozzáféréshez szükséges felhasználónevét vagy jelszavát ellopták, eltulajdonították vagy más módon jogellenesen megszerezték, vagy azt a Felhasználó elveszítette.

A Felhasználó kifejezetten lemond - a törvény által lehetővé tett körben - arról, hogy a Szolgáltató vezető tisztségviselőjével szemben a jelen szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. A Szolgáltató vezető tisztségviselője erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhat.

A PORTÁL KARBANTARTÁSA

105. A Szolgáltató a Portált a saját döntési jogkörében, általa meghatározott időközönként, módon, tartalommal és gyakorisággal tartja karban és frissíti.

AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

106. A jelen ÁSZF-et a Szolgáltató saját döntése és belátása szerint jogosult egyoldalúan módosítani. A módosítás indoka lehet különösen, de nem kizárólagosan:

a) a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;

b) a technológia lényeges változása;

c) jogszabályváltozás;

d) a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel, gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.

107. A Szolgáltató az ÁSZF-et, továbbá az ÁSZF módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et köteles a Portálon jól látható helyen, a Portál nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az ÁSZF módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az ÁSZF módosítás minden, az ÁSZF módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó.

108. Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Felhasználókat oly módon, hogy a Felhasználó módosítást követő első Portálra történő belépésekor egy felugró ablakban tájékoztatja a Felhasználót az ÁSZF módosításáról és a módosított ÁSZF tartalmáról. A Felhasználó klikkeléssel fogadja el az ÁSZF módosítást a belépés előtt.

109. Amennyiben a Felhasználó az ÁSZF módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Felhasználó az ÁSZF módosítást kifejezetten elfogadta.

Amennyiben a Felhasználó kifejezetten tiltakozik az ÁSZF módosítás ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban felmondani.

SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE

110. A Szolgáltató jogosult a Felhasználóval jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.

111. Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval a jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.

112. Szolgáltató jogosult a Felhasználóval fennálló szerződését azonnali hatállyal, írásban felmondani:

a) ha a Felhasználó túllépi a jelen ÁSZF-ben meghatározott felhasználási engedélyt;

b) ha a Felhasználó súlyosan megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

113. Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést jogosultak írásban bármikor közös megegyezéssel megszüntetni.

114. Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést határozatlan időtartamra kötik.

115. Ha a Felhasználó a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF szerinti szerződés megszegésével kárt okoz, köteles azt teljes egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed a Felhasználó szerződésszegése következtében bekövetkezett tapadó károkra, következményes károkra, felelősségi károkra, a Szolgáltatót ért elmaradt haszonra és a Szolgáltató oldalán a kár kiküszöböléséhez felmerült költségekre.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

133. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés a megállapodás többi rendelkezését nem érinti.

134. A jelen ÁSZF-re Magyarország jogszabályai és a magyar jog az irányadó, és az ebből eredő jogviták elbírálására a magyar hatóságok és bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

135. Jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejövő szerződésnek. Az egyedi megrendelés (hirdetés feladás, kiadvány rendelés) feladásával a Felhasználó kifejezetten kijelenti és elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit átolvasta, tudomásul vette, és azokat önmagára nézve kötelezőként ismerte el.

136. A Felek a jelen ÁSZF-fel kapcsolatos értesítéseiket írásban közlik egymással. Írásbelinek minősül a személyes átadás, a futár által történő kézbesítés, a postai küldeményként való kézbesítés, továbbá az elektronikus levélként való kézbesítés, ha az elektronikus levél a Felek megjelölt elektronikus levelezési címéről érkezik és annak kézhezvételét a címzett visszaigazolta.

137. Ellenkező bizonyításának hiányában az értesítést az alábbi időpontokban kell a másik Félhez kézbesítettnek és a másik Fél által olvasottnak tekinteni:

a) futárral való kézbesítés esetén a küldemény feladásától számított 5. napon;

b) légipostai küldeményként külföldre való kézbesítés esetén a feladástól számított 7. napon;

c) elektronikus levélként való küldés esetében pedig az üzenet elküldésének napját követő 2. munkanap 24:00 órájáig.

138. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadók.

139. Jelen ÁSZF határozatlan időtartamra szól.

Budapest, 2017. november 27.

 

 

1. sz. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(Kérjük, csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza, ha olyan jegyet vásárolt, amely nem adott időpontra szól, illetve ha nem jegyet, hanem más szolgáltatást vásárolt.)

Címzett: Opal Média és Kommunikáció Betéti Társaság
Székhelye: 1149 Budapest, Angol u. 34.

e-mail: ugyfelszolgalat@agroinform.com

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Az elektronikus jegy kódszáma (Csak abban az esetben, ha jegyvásárlás történt.):

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jegyet nem használtam fel. (Csak abban az esetben, ha jegyvásárlás történt.)

A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)