A baromfitartók június 1. és június 30. között adhatják be a tenyészbaromfik és az étkezési tojást termelő tyúkállományok 2020/2021-es tárgyévi állatjóléti támogatására vonatkozó támogatási kérelmeiket. 2019/2020-as tárgyévi támogatások kifizetési kérelmeit pedig július 1. és július 31. között lehet benyújtani – írja a Baromfi Termék Tanács (BTT).

Az étkezési tojást termelő tyúk, valamint tenyészbaromfi tartása során az állománynak az egészségre nem ártalmas, a megadott értékhatárnál alacsonyabb mikotoxin tartalmú takarmány biztosításához vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe. A támogatás a tárgyév július 1-jén tenyésztésbe vont tenyészbaromfi-állományra, illetve átminősített, étkezési tojást termelő tyúkállományra igényelhető.

A támogatási kérelem benyújtási időszaka: június 1. és június 30. között – fotó: Pixabay

A támogatási kérelem benyújtása

Az N0801 számú „Étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatás - Támogatási kérelem” nyomtatványokat a következő tárgyévre (2020. július 1. -2021. június 30.) vonatkozóan június 1. - június 30. között kell benyújtani a Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztályához postai úton. A Főosztály címe:

Magyar Államkincstár
Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya
1476 Budapest Pf. 407.

Az N0801 számú nyomtatványhoz csatolni kell:

  • Az illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) által kiállított étkezési tojást termelő tyúk, illetve tenyészbaromfi maximális férőhely kapacitásról szóló igazolást
  • A Baromfi Termék Tanácshoz június 15-éig eljuttatott és által ellenjegyzett  N0802 számú „Étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatás - Szakmai Ellenőrzési Lap” egy eredeti példánya. (Az N0802-es Szakmai Ellenőrzési Laphoz csatolni kelmaximális férőhely kapacitásról szóló igazolás másolatát.)
  • Nagyvállalkozásoknál a járási hivatal által kiállított igazolást arról, hogy az igénylő részvétele a támogatási programban indokolt.

A kifizetési kérelem benyújtási időszaka: július 1. és július 31. között – fotó: Pixabay

A kifizetési kérelem benyújtása

Jóváhagyott vagy részben jóváhagyott támogatási kérelem esetén a kifizetési kérelmet az N0803 számú „Étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatás - Kifizetési kérelem” nyomtatvány postai  beküldésével lehet igényelni július 1. - július 31. között. A dokumentumot ugyanúgy a a Kincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztályához kell eljuttatni:

Magyar Államkincstár
Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya
1476 Budapest Pf. 407.

Az N0803 számú nyomtatványhoz csatolni kell:

  • Az állományt kezelő állatorvos eredeti igazolását

– a tárgyév (2019) július 1-jén tenyésztésbe vont vagy átminősített állatlétszámról, és
– a felhasznált és bevizsgáltatott takarmánynak a Rendelet 6. §-ban foglalt előírásainak való megfeleléséről.

  • Az érintett termékpályán működő, nyitott tagsággal rendelkező, államilag elismert termelői csoport, Beszerzési és Értékesítő Szövetkezet, tenyésztő szervezet, vagy terméktanács által kiállított eredeti tagsági igazolását az adott évre vonatkozóan
  • A tartási hely fekvése szerint illetékes járási hivatal igazolását arról, hogy az igénylő a tárgyévben valamennyi állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségének eleget tett, valamint betartotta az állategészségügyi és állatvédelmi szabályokat,
  • A BTT -hez július 15-éig benyújtott és általa ellenjegyzett, N0804 számú „Étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatás - Szakmai Ellenőrzési Lap” egy eredeti példányát. (Az N0804-es Szakmai Ellenőrzési Laphoz csatolni kell az átminősített állatlétszámról szóló igazolás másolatát.)

A támogatásokat érintő jogszabályok és dokumentumok letölthetők a BTT oldaláról.