Magyarországon a technológia nem ismeretlen a kutatók körében, de a főleg nem szakemberekből álló termelői körnek az ismeretek átadása még váratott magára. Hiánypótló rendezvényként a MERD Nyíregyházán, 2015. szeptember 30-án, mintegy 140 fő résztvevővel szervezett tárgyköri szakmai napot. A nagy érdeklődésre tekintettel a NNY ültetvények technológiai és gazdasági elemzéséről készült előadást a NAIK-ERTI honlapján közzétették. Az akácültetvények hasonló elemzése még folyamatban van, a publikáció 2016. első negyedévében várható.

iparifa

Másik most zárult és figyelemre érdemes tematikai fejlesztést, valamint eredményt hozó kutatás a rudas és lábas erdőkben keletkezett vad hántáskár szakmai és pénzügyi értékelése tárgykörrel foglalkozik. Az ERTI a jelenség gazdasági kihatásait a Bakonyerdő Zrt.-vel közösen a magas kőris fafajnál vizsgálta, mely kutatási jelentés, "szakvélemény" szintén elérhető.

Mindkét szakanyag gazdasági elemzései aktuális időponti, helyi, vagy átlagos pénzügyi mutatókat tartalmaznak. Ezek az ár és költségszintek csak általános tájékozódásra alkalmasak. Egyedi esetekben, piaci mozgások miatt, vagy az idő előre haladtával módosulhatnak.