A fahiánnyal küszködô országokban, így hazánkban is a faanyagszükséglet mind nagyobb hányadának hazai forrásokból való kielégítését kínálja az ültetvényszerűen termeszthetô fafajok egyre nagyobb mérvű térnyerése. Magyarország e tekintetben kedvezô helyzeten van, mert ökológiai adottságai a gyorsan növô fehér akác (Robinia pseudoacacia L.) számára nyújtanak viszonylag jó termesztési feltételeket. A kiadvány a legújabb kutatás-fejlesztési eredmények bemutatásával tárgyalja az akáctermesztés szerepét és jelentôségét, a fafaj szelekciós nemesítésének újabb eredményeit, az akácosok erdôsítési és erdônevelési technológiája újdonságait. Ismerteti az akácosok fatermési modelljeit, dendromassza táblázatait, s külön fejezet foglalkozik az akác energetikai faültetvények létesítésével és kezelésével. A könyv mindazokhoz szól, akik az akáctermesztés biológiai alapjával behatóbban kívánnak megismerkedni, s ezen ismereteket gyakorlati munkájuk során alkotó módon kívánják hasznosítani.