A levezető elnök Ifj. Hubai Imre országos vidékfejlesztési alelnök volt. Először az országos kamarai osztály jelenlevő 26 fő képviselője egyöntetű szavazatával 10 főt kooptált az országos kamarai osztályba. Ezt követően a levezető elnök az országos osztály támogató szavazata alapján kimondta az országos kamarai osztály megalakulását.

Később az osztály tagok - a stratégiai együttműködő szervezetek jelölése alapján - vezetőséget választottak. Az országos osztály vezetősége a támogató szavazatok után a következő tagokból áll:

Luzsi József, Dobre-Kecsmár Csaba, Dr. Sárvári János, Tengerdi Győző és Dr. Somogyvári Vilmos.

Ezután Luzsi József országos kamarai osztályvezető ismertette az osztály 2013-2014. évi munkatervét, amelynek elemei összefoglalva a következők:

  1. Erdőtörvény módosítási javaslatok.
  2. A 2014-2020. közötti időszak Vidékfejlesztési Operatív Program erdészeti jogcímeinek tervezése.
  3. A Vadászati törvény módosítási javaslatának elkészítése.

Az előterjesztést a jelenlevő osztálytagok további javaslatokkal kiegészítették, végül kamarai osztály 2013-2014. évi munkatervét a jelenlevők egyhangúlag elfogadták, majd Hubai Imre országos alelnök úr zárszavával befejeződött az Erdő-és Vadgazdálkodási országos kamarai osztály alakuló ülése.

Ezután a vezetőség rövid tanácskozást tartott a munkamegosztásról és további tennivalókról.