Különböző fafajú állományokban a beteg fák tövétől vett talajmintákból több mint 400 izolátumot gyűjtöttünk, amelyeket morfológiai és molekuláris módszerekkel azonosítottuk. Összesen hat Phytophthora fajt határoztunk meg és további négy haplotípust különítettünk el. A legváltozatosabb fajközösség a pusztuló égeresek talajából került elő: P. alni, P. citricola, P. gonapodyides, P. inundata, P. megasperma és a négy ismeretlen haplotípus. Feketediósokban a P. cactorum és P. citricola, tölgyesekben a
P. citricola és P. gonapodyides fordultak elô. Az izolátumok patogenitását csemeték mesterséges fertőzésével vizsgáltuk.

Szabó Ilona és Lakatos Ferenc
NYME Erdőművelési és Erdôvédelmi Intézet, 9400 Sopron, Pf. 132.