Korábban már írtunk az erdészeti szakirányítási tevékenység 2020. július 1-jén hatályba lépett új szabályozásáról. Ennek egyik fontos eleme, hogy ha az erdőgazdálkodó – jogi személy esetén annak a törvényes képviselője vagy személyesen közreműködő tagja – maga nem jogosult az erdészeti szakirányítási tevékenység gyakorlására (jogosult erdészeti szakszemélyzet kiemelt besorolással és érvényes státusszal nem szerepel az erdészeti szakirányítói névjegyzékben), akkor az erdészeti szakirányítási feladatok ellátására
• munkaviszony keretében ilyen személyt kell alkalmaznia*, vagy
• ilyen személlyel rendelkező* erdészeti szakirányító vállalkozást kell megbíznia.
*Az „alkalmazás” és a „rendelkezés” fogalmát az erdészeti szakirányítás szabályozása ezekre az esetekre pontosan körülhatárolja.

Korábban az erdőgazdálkodóknak lehetőségük volt az erdészeti szakirányítási tevékenység gyakorlására jogosult erdész szakembert közvetlenül, akár magánszemélyként is megbízni. Ezzel a lehetőséggel a kis erdőgazdálkodói üzemméretek miatt elsősorban a magán-erdőgazdálkodásban éltek. Ez a lehetőség a fentiek alapján tehát megszűnt – írja a nak.hu.

Másik oldalról nézve ugyanezt, az arra jogosult erdész szakemberek korábban magánszemélyként is nyújthattak erdészeti szakirányítási szolgáltatást. Az új szabályozás hatálybalépése óta erre már nincs módjuk. Az előírt feltételekkel rendelkező erdész szakember erdészeti szakirányítási tevékenységet magánszemélyként már csak az erdőgazdálkodó vagy egy erdészeti szakirányító vállalkozás munkavállalójaként végezhet, vagy ha egy erdészeti szakirányító vállalkozás megbízás keretében bevonja őt az erdészeti szakirányítási szolgáltatási tevékenységének az ellátásába.

erdő

Az arra jogosult erdész szakemberek korábban magánszemélyként is nyújthattak erdészeti szakirányítási szolgáltatást – fotó: Pixabay

Az erdészeti szakirányítási szolgáltatást nyújtó szakembereknek tehát el kell dönteniük, hogy a szolgáltatás további nyújtása érdekében – egyéni vállalkozás vagy gazdasági társaság keretében, illetve egyedül vagy többen összefogva – erdészeti szakirányító vállalkozást hoznak létre, vagy erdészeti szakirányítási szolgáltatást a továbbiakban nem nyújtanak. Az erdőgazdálkodóknak pedig ellenőrizniük kell, hogy az általuk megbízott személyt vagy céget az erdészeti hatóság erdészeti szakirányító vállalkozásként nyilvántartja vagy sem. Az utóbbi esetben az erdészeti szakirányítói közreműködést az erdőgazdálkodói tevékenysége során, más módon kell biztosítania.

Egy további fontos változás, hogy a földforgalmi szabályozás ugyancsak 2020. július 1-jén hatályba lépett módosítása értelmében erdőnek minősülő föld használati jogát erdőgazdálkodási haszonbérlet, erdőgazdálkodási integráció és erdőkezelés jogcímen (azaz gyakorlatilag minden általánosan alkalmazott jogcímen) a továbbiakban már csak úgynevezett „erdőgazdálkodásra jogosult kiemelt besorolással rendelkező erdészeti szakirányító vállalkozás” részére lehet átruházni. Vagyis az erdészeti szakirányító vállalkozásokkal a továbbiakban nemcsak az erdőgazdálkodók, hanem az erdőtulajdonosok is közvetlen kapcsolatba kerülhetnek.

Az erdészeti szakirányító vállalkozások a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjai, és mivel a Kamara kiemelt feladatának tartja, hogy a tagjai kedvező és kiszámítható gazdálkodási feltételek között tevékenykedjenek, illetve fejlődjenek, rövid bemutatkozási lehetőséget biztosít honlapján az erre igényt tartó erdészeti szakirányító vállalkozások számára. Az erdőgazdálkodók és az erdőtulajdonosok ezáltal bővebb információkhoz juthatnak róluk, ami megkönnyítheti az eredményes és gyors üzleti kapcsolatépítést, valamint az induló erdészeti szakirányító vállalkozások gazdasági helyzetének mielőbbi megszilárdulását.

A legfeljebb egy-két oldal terjedelmű, a vállalkozás tevékenységét, elérhetőségét, valamint a tervezett működési terület körülhatárolását tartalmazó bemutatkozó anyagot, néhány fényképpel kiegészítve a vállalkozásról, a vállalkozóról vagy a közreműködő szakirányítókról az erdeszet@nak.hu e-mail-címre várják.