A VP1-1.1.1-17 kódszámú felhívás dokumentációja az alábbi pontokban változott:
• 2020. december 31-ről 2022. december 31-re változott a képzés megvalósítási ideje, amelyben a szolgáltatást folyamatosan az éves képzési ütemtervnek megfelelően kell biztosítani. 
• A projekt fizikai befejezése 2020. december 31. helyett 2022. december 31-re módosult.
• A konvergenciaszabályokkal kapcsolatban vegyük figyelembe, hogy a költségek legfeljebb 5%-a számolható el olyan közvetett kedvezményezett által igénybe vett szolgáltatás után, mely közvetett kedvezményezett székhelye/lakhelye nem konvergenciarégióban található.
• A pályázati dokumentáció kiegészítésre került az általános adatvédelmi rendelet szabályainak való megfelelési kötelezettséggel.

Az első kifizetési igénylés mellékleteként a konzorciumi megállapodáson, az engedélyeken és a képzési programokon túl számos egyéb dokumentumot is be kell nyújtani:

• Az elégedettségmérés képzésenkénti kiértékelő lapja.
• 10%-os hozzájárulási költség megfizetését igazoló pénzügyi teljesítést igazoló dokumentum (bevételi pénztárbizonylat vagy az utalást igazoló banki igazolás, bankszámlakivonat).
• A képzés hatékonyságát, elvégzését igazoló dokumentumok másolata (tanúsítvány, bizonyítvány). 
• A képzési helyszín meglétét igazoló dokumentumok másolatai (tulajdoni lap, bérleti szerződés, megállapodás). 
• A képzés teljesülését igazoló dokumentumok (jelenléti ív vagy tanúsítvány, a képzésen készített fénykép).
• Munkaszerződések, munkaköri leírások, bérjegyzékek, megbízási szerződések, teljesítésigazolások, valamint a bérek, megbízási díjak és az azokhoz kapcsolódó adók, járulékok megfizetését igazoló bizonylatok (bankszámlakivonatok vagy kiadási pénztárbizonylatok) másolatai, amennyiben az alátámasztandó költség tételes költségelszámolás alá esik.
• Szolgáltatás igénybevétele esetén szükségesek a szerződések, teljesítésigazolások, számlák, a pénzügyi rendezést igazoló bizonylatok (bankszámlakivonatok) másolatai.