Az erdészeti hatóság évente az ország egytizedén – az idén 15 erdőtervezési körzetben, csaknem 200 000 hektárnyi erdőterületen – méri fel az erdők állapotát, és határozza meg az erdőgazdálkodók következő időszakra szóló haszonvételi lehetőségeit, illetve erdőfenntartási feladatait – tájékoztatott a Földművelésügyi Minisztérium (FM).

Az erdőgazdálkodásra vonatkozó általános szabályok mellett az erdőkhöz kötődő minden egyéb közérdekű szempontot, valamint a helyi érdekeket is figyelembe vesznek –  hangsúlyozta szaktárca. Ezeket erdőtervezési alapelvekként miniszteri rendeletben is meghatározzák.

A jogszabály tartalmazza egyebek mellett az erdők felújítására, nevelésére, védelmére, valamint a fakitermelésre vonatkozó különleges előírásokat, amelyek tekintettel lesznek az erdők sokféle funkciójára: más követelményeket fogalmaznak meg például az őshonos tölgyerdők kezelésére, mást a telepített akácosokra. De különbséget tesznek a védett vagy védelmi célokat szolgáló erdők, a parkerdők és az elsősorban gazdasági célokat szolgáló erdők között is.

A jogszabályt az erdészeti hatóság készíti elő.

A hatóság az erdőgazdálkodók, az önkormányzatok, az érintett civil szervezetek és  a helyi lakosság bevonásával egyeztető tárgyalásokat tart, majd az ezeket is figyelembe vevő jogalkotási javaslatait terjeszti elő a miniszternek.

A körzeti erdőtervek egyebek mellett az erdők felújítására, nevelésére, védelmére, valamint a fakitermelésre vonatkozó különleges előírásokat tartalmazzák – fotó: Shutterstock

Az erdők egy része olyan kiemelten fontos természetvédelmi területeket, illetve turisztikai térségeket is érint, mint a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, a Bükki Nemzeti Park, a Fertő-Hanság Nemzeti Park, valamint a Közép-Tiszai Tájvédelmi körzet, a Boronka-melléki Tájvédelmi körzet és a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi körzet – jegyezte meg az FM.

Egy másik leltár is segítheti a döntéshozókat – és nyújt böngészésre érdemes információkat az érdeklődőknek is –: a NAV honlapján található a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatósága által elkészített erdőleltár, amely az erdei ökoszisztéma számos elemét, összetevőjét méri fel, elsősorban a vegetációra koncentrálva. A leltározás nem terjed ki a faunára, de számos olyan kapcsolódási pontja van (fajlisták, holtfa adatok stb.), amelyek segítségével összedolgozható egy hasonló léptékű és szisztémájú faunaleltárral.

A hatalmas adatmennyiséget az elmúlt öt év során gyűjtötték össze és dolgozták fel.

Az erdőleltározás kiemelt célja volt, hogy a politikai döntéshozók, a szakmai irányítók, valamint a szakmai és társadalmi partnerek megalapozott információszolgáltatás kapjanak a hazai erdőkről – olvasható a honlapon. Nagyon fontos szempont az erdők ökológiai állapotának felmérése, változásának nyomon követése is. Továbbá az erdők gazdasági erőforrásainak felméréséhez, azok fenntartható kezeléséhez, hosszú távú prognózis készítéséhez is megfelelő információt szolgáltat.

Ezeken túlmenően az erdőleltár a monitoring funkcióját is betölti, hiszen a biológiai rendszereknél még inkább létkérdés a változások észlelése, nyomon követése a szükséges intézkedések meghozatalához.

Nébih oldalán elérhető adatbázis bemutatja az erdőleltározás történetét, módszertanát, az országos lefedettségű adatgyűjtés menetét, az adatok feldolgozását, továbbá megtalálhatóak az eredmények helyes értelmezését szolgáló legfontosabb információk és definíciók is.