quercuserdesz adatlapja

Becenév:quercuserdesz

Csatlakozott:2015-08-08 16:19:41

Utolsó belépés:2019-01-19 18:16:46

Fórum hozzászólás:315

A felhasználó hirdetései

 • Erdésztechnikus

  Erdésztechnikus
  Ár nélkül

  2019. január 14. 18:56Egyéb mezőgazdasági munkaBorsod-Abaúj Zemplén

  Erdésztechnikus végzettséggel, több évtizedes tapasztalattal, naprakész jogszabályismerettel állást keresek.

  phone Telefon: +36202528350

  Ár nélkül
 • Diófa eladó

  Diófa eladó
  Ár nélkül

  2019. január 14. 12:07Egyéb faáruBorsod-Abaúj Zemplén

  Fakitermelésből diófa rönkök, kivágások eladók. Méretjegyzéket, árajánlatot kérek.

  phone Telefon: +36202528350

  Ár nélkül
 • Egerszólát határában......

  Egerszólát határában......
  17.000 Ft

  2019. január 14. 07:51TűzifaBorsod-Abaúj Zemplén

  Egerszólát határában akác tarvágásban lakosság részére tűzifa lábon eladó. Erdőgazdálkodó kódja: 10141573

  phone Telefon: +36202528350

  17.000 Ft
 • Erdőgazdálkodás, szakirányítás.....

  Erdőgazdálkodás, szakirányítás.....
  Ár nélkül

  2019. január 8. 09:58ErdőBorsod-Abaúj Zemplén

  Erőgazdálkodás, szakirányítás, erdők használati rendjének kialakítása, használati megosztás, erdőterv módosítás, erdőgazdálkodói nyilvántartásba vétel, erdők...

  phone Telefon: +36202528350

  Ár nélkül

Fórumhozzászólásai

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2019-01-19 18:19:17

  Válasz krisz19 #3407. hozzászólására

  Van még egy pár dolog, amit az elmúlt 5 évben elfelejtettetek bíróság elé vinni.
  Például, hogy miért kér állásfoglalást a hatóság a TAB-tól egy adásvétel esetén akkor, ha nincs elfogadó, vagy csak egy. Mert ez jogszabálysértő szerintem.

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2019-01-19 12:19:54

  Válasz krisz19 #3405. hozzászólására

  Nem. Én azt mondom, hogy miután a hatósági jóváhagyás során a Fftv. 51 szakasza szerint már az elsődleges vizsgálat során a hatóságnak észlelni kell, hogy a bérlő nem tett maradéktalanul eleget a törvényi előírásoknak (42. §) így a Fétv. idézett szakasza alapján a haszonbérleti szerződés semmis. Miután a semmisség a törvény erejénél fogva következik be, így az ilyen szerződések joghatás kiváltására alkalmatlanok. Tehát magyarul nincs szerződés.
  Ha nincs szerződés akkor arra elfogadó jognyilatkozatot sem lehet tenni.
  Ha a hatóság egy semmis szerződésre tett elfogadó jognyilatkozatot elfogadna, az azt jelentené, hogy maga hozná létre a szerződést. Ilyenre még a bíróságnak sincs lehetősége.

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2019-01-19 07:25:25

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2019-01-19 07:24:06

  Válasz ..MZ/X.. #3400. hozzászólására

  "A döntés elvi tartalma

  [22] Az adásvételi szerződés valamely hibájához, hiányosságához a semmisség jogkövetkezménye csak akkor rendelhető, ha azt jogszabály kifejezetten és egyértelműen előírja. Az elővásárlási jogra vonatkozó vevői nyilatkozat elmaradása esetén az adásvételi szerződést úgy kell tekinteni, hogy a vevő elővásárlási joggal nem rendelkezik vagy azt nem kívánja gyakorolni.

  Az ügy száma: Kfv.VI.37.758/2017/7."  2013. évi CCXII. törvény


  "46/A. §34 A Földforgalmi törvény 42. § (1) bekezdése szerinti, a föld használatának más részére át nem engedése iránti kötelezettségvállalás megsértésével kötött szerződés semmis."

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2019-01-13 07:20:15

  Válasz J.D. Borda #5964. hozzászólására

  Egy nagyon egyszerű dolgot kellett volna/kellene megérteni.

  Ha egy adásvételi kifüggesztésre nincs elfogadó, vagy csak egy, akkor ahhoz nem kell tab/nak állásfoglalás. Azt a hatóságnak saját jogkörén belül kell elbírálni, nem kell állásfoglalást kérni.

  Tokéletesen mutatja a magyar ügyvédi kar fölkészületlenségét, hogy még egy ügyvédnek sem jutott eszébe az elmúlt 5 évben, hogy ha a hatóság nem így jár el, akkor bíróságra vigye az ügyet.

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2019-01-12 06:43:09

  Válasz alibi73 #3345. hozzászólására

  Még két benyújtási határidő van. Március 31, és június 30.

  https://www.palyazat.gov.hu/vp5-811-16-erdsts-tmogatsa

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2019-01-11 19:01:30

  Ha az eladó földműves, és rendelkezik mezőgazdasági üzemközponttal, akkor eladhatja egybefoglalt vételáron a földjeit akkor is, ha egymással nem szomszédosak.

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2019-01-09 05:57:17

  Most nekem lenne egy kérésem. Ha valaki tud egy jó erdész állást, kérem jelezze.
  Gondolom a szakmai, jogi ismereteimet nem kell különösebben bizonygatnom.

  Köszönöm.

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2019-01-07 07:11:40

  Válasz krisz19 #5936. hozzászólására

  A Kúria
  mint felülvizsgálati bíróság
  ítélete
  Az ügy száma: Kfv.II.37.357/2017/4.


  "Az elsőfokú bíróság szerint a tulajdonostársakat megillető elővásárlási jogosultság akkor érvényesülhet, ha a tulajdoni hányad értékesítésére harmadik személy és nem tulajdonostárs részére kerül sor. Ebben az esetben a kívül álló harmadik személy vevőt megelőzi a tulajdonostárs, ezzel szemben a tulajdonostárs részére történő eladás esetén a tulajdonostársak egy sorban állnak, nem minősülnek harmadik személynek, így viszonylatukban kölcsönösen tulajdonostársi minőségen alapuló elővásárlási jog szóba sem jöhet. A megismételt eljárásra adott iránymutatásában az elsőfokú bíróság kifejtette, hogy az alperesnek ismételten fel kell állítania az elővásárlásra jogosultság sorrendjét azzal, hogy a tulajdonostársi minősége alapján fennálló elővásárlási jogot mind a beavatkozó, mind a felperes vonatkozásában figyelmen kívül kell hagyni. Így a felállított sorrend ismeretében kell ismételt érdemi határozatot hozni az ügyben.

  A másodfokú ítélet

  A tulajdonostársi minőség megjelölése azonban az elsőfokú bíróság helyes megállapítása szerint figyelmen kívül kell maradjon a rangsor felállításánál, tekintettel arra, hogy mind a beavatkozó, mind a felperes tulajdonostárs. A másodfokú bíróság alaptalannak értékelte azt a fellebbezési érvelést, miszerint a beavatkozó vonatkozásában a tulajdonostársi minőség figyelembe vehető lenne, a felperes tekintetében azonban nem, hiszen ezzel a beavatkozó a tulajdonos választása okán előnyt élvezne azon általános szabályra figyelemmel, hogy az egy sorban álló elővásárlási jogosultak közül a tulajdonos választhat, ami jelen esetben kizárta a többi földműves tulajdonostárs elővásárlási jogát. A másodfokú bíróság a Földforg.tv. 22.§ (2) bekezdés 2. fordulata szerint több azonos ranghelyen álló elővásárlási jogosult esetén biztosítja az eladó részére azt, hogy a választása szerinti elővásárlásra jogosultat léptesse a vevő helyébe. E rendelkezés szerinti joggyakorlással azonban azzal a feltétellel kerülhet sor, hogy a vevővel szemben áll több, azonos ranghelyű elfogadó nyilatkozatot tett elővásárlásra jogosult, aki közül így már az eladó rangsorolhat. A másodfokú bíróság álláspontja azonban az volt, hogy a Földforg.tv. 18.§ (3) bekezdésére történő hivatkozás akkor lehetne figyelembe vehető, ha nem tulajdonostárs részére történt volna az értékesítés. A perbeli határozat tárgyát képező szerződéssel azonban a tulajdonostárs tulajdoni hányadát nem harmadik személy javára, hanem tulajdonostárs javára értékesítette, ezért az elővásárlási jogosulti sorrend meghatározásakor a 18.§ (3) bekezdés nem adhat hivatkozási alapot a rangsorállítás szempontjából.

  [10] A Kúria a felülvizsgálati kérelemben foglaltakra tekintettel az alábbiakra mutat rá.
  A Földforg.tv. 18.§ (3) bekezdése szerint a közös tulajdonban álló föld esetében a tulajdonostárs tulajdoni hányadának eladásakor a földműves tulajdonostárs - az elővásárlásra jogosultak sorrendjében - megelőzi a vevőként jelentkező harmadik személyt. A harmadik személy javára történő eladás arra utal, hogy a tulajdonosok közösségén kívüli személy javára történik az értékesítés, ugyanakkor azt is jelenti, hogy a tulajdonostársaknak egymással szemben nincs elővásárlási joguk a társtulajdonosi minőségükre tekintettel. Mind az első-, mind a másodfokú bíróság alappal helyeselte, hogy a hatóság a felperes esetében a tulajdonostársi minőséget figyelmen kívül hagyta, de okkal kifogásolta, hogy azt a szerződés szerinti vevő vonatkozásában is figyelmen kívül kellett volna hagynia. Ennek nem mond ellent a Fétv. 13.§ (3) bekezdése azon előírása, miszerint az adás-vételi szerződésben rögzíteni kell, hogy a vevő elővásárlásra jogosult-e.
  [11] A vevő elővásárlási joga alátámasztására a Földforg.tv. 18.§ (4) bekezdés a) pontját jelölte meg, azaz, hogy családi gazdálkodó, míg a felperes a Földforg.tv. 18.§ (2) bekezdés a) pontjára hivatkozott, arra, hogy olyan földműves, aki a föld fekvése szerinti településen elővásárlási joga gyakorlását megelőzően legalább egy éve állattartó telepet üzemeltet, és a tulajdonszerzésének célja az állattartáshoz szükséges takarmány előállításának biztosítása. E jogcím igazolására a felperes az állattartó telep működését igazoló hatósági bizonyítványt is csatolt.
  [12] Az alperesnek a fentiek szerint a Földforg.tv. 18.§ (3) bekezdés mellőzése után a Földforg.tv. 18.§ (4) bekezdés a) pontja és 18.§ (2) bekezdés a) pontja figyelembevételével kellett volna a rangsort felállítania. Az eltérő jogcímek okán pedig a Földforg.tv. 22.§ (2) bekezdés 2. fordulatának alkalmazása - miszerint a több azonos ranghelyen álló elővásárlási jogosult esetén biztosítja az eladó részére azt, hogy a választása szerinti elővásárlásra jogosultat léptesse a vevő helyébe - fel sem merülhet. E rendelkezés szerinti joggyakorlásra ugyanis azzal a feltétellel kerülhet sor, ha a vevővel szemben áll több, azonos ranghelyű elfogadó nyilatkozatot tett elővásárlásra jogosult, aki közül így már az eladó rangsorolhat. A Kúria megállapította, hogy a másodfokú bíróság - egyezően az elsőfokú bíróság helyes jogértelmezésével - megalapozottan hagyta helyben az elsőfokú bíróságnak az alperesi határozatot hatályon kívül helyező ítéletét, és helytálló volt az alperes új eljárásra történő kötelezése, továbbá az erre adott iránymutatás is.
  [13] Minderre tekintettel a Kúria a jogerős ítéletet a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 275.§ (3) bekezdése alapján hatályában fenntartotta."

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2019-01-06 19:58:26

  Válasz krisz19 #5934. hozzászólására

  Cserélj ügyvédet. Tri-nek van igaza.

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2018-12-24 14:01:58

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2018-12-23 10:14:59

  Válasz kori01 #29717. hozzászólására

  Megbeszéltük. Elköszönök.

  Békés Boldog Karácsonyt mindenkinek Isten áldásával.

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2018-12-23 09:57:14

  Válasz kori01 #29712. hozzászólására

  Lehet. Te viszont a vitaképtelen kategóriába tartozol. Az ilyenekre sajna nincs időm.

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2018-12-23 09:55:21

  Válasz bandigh #29709. hozzászólására

  És ez mióta működik így? 1990 óta, vagy 201 óta? Ha 1990 óta, akkor most miért akarjátok mindezt a Fidesz nyakába varrni? A külföldi működő tőkére alapozott gazdasági modell, ami sehol nem működik, nem Fidesz találmány, hanem SZDSZ. A profit transzferárazásokkal történő kisíbolása az adózás elől 1990 óta folyik. Akkor ez ellen miért nincs tünti?

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2018-12-23 09:50:38

  Válasz kori01 #29705. hozzászólására

  Ja, értem. Nos ezeket a közmunkásokat 2010 előtt segélyeseknek hívták, és ugyan ezekkel a módszerekkel vette meg őket az MSZP-SZDSZ bagázs.

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2018-12-23 09:48:51

  Válasz bandigh #29704. hozzászólására

  Hogy honnan veszem az adataimat? Szoktam olvasgatni, hallgatózni. Igaz nem a zindexet, nem a drogambulanciás 444-et, nem a drágabolgárurat, nem a hitgyülis ATV-t. De nem is a Magyar Időket, a 888-at, vagy a kitrályi tv-t.

  Amit olvasok, és hallgatok.

  Mandiner Makronom, Új egyenlőség, mfor, magyardiplo, metazin, Inforádio aréna, Pénzügyi szemle, Politikatudományi szemle, Kommentár, Fordulat, MNB tanulmányok, Danube Institute, Méltányosság Intézet, A Róna Péterrel, Pogátsa Zoltánnal, Csaba Lászlóval, Kéri Lászlóval, stb. készített interjukat, Kúria honlapját, Kúria ítéleteket, Jogi Fórum, és még estig sorolhatnám.

  Ezekből merítem az információimat, és próbálom őket rendszerbe rakni.

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2018-12-23 09:10:20

  A libbant média évek óta azt mantrázza, hogy Magyarország összeszerelő ország, hogy a gazdaság egyoldalúan az autóipari beruházásokra épít, az alacsony hozzáadott értékű termelésre, ami nagy hiba (érdekes hogy bezzeg Szlovákia esetében nem az, pedig ott az egész gazdaság az autóipari üzemekre épül).

  Na most van aki ezt másképpen látja. És a hozzáértésével nem igazán lehet vitatkozni.

  http://makronom.mandiner.hu/cikk/20181213_kvantumugras_szeru_felzarkozas_elott_a_magyar_gazdasag_egykori_pesti_sracbol_lett_mernok_innovator_a_makronomnak

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2018-12-23 08:25:34

  Válasz kori01 #29699. hozzászólására

  Hát ha a hülyeségek helyett tényeket is tudnál prezentálni, annak örülnék.

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2018-12-23 08:24:30

  Ajánlom mindenki figyelmébe az alábbi vitát. Az egyik vitázó fél Schiffer András, aki ma azon kevés politikusok egyike, aki még nem veszítette el a hitelességét. A másik vitázó Tóbiás József MSZP képviselő, akik azon politikusok egyike, aki párttársaival, és ellenzéki barátaival együtt már régen elveszítette a hitelességét.

  Schiffer szájbarágósan megpróbálja megértetni Tóbiással, miért nem tényezők a Fidesszel szemben. Vagyis Schiffer szájbarágósan, sokadszor elmagyarázza, mit gondol a társadalom az ellenzékről. És Tóbiás, az ellenzék ezt sokadszorra sem érti meg.

  Ezért hívják ma,és még sokáig Orbán Viktornak a miniszterelnököt.  https://www.youtube.com/watch?v=OzX641gDo2o

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2018-12-23 07:09:35

  Válasz Radocz #29694. hozzászólására

  Én bátorkodtam még tegnap összevetni a törvénymódosítást a még hatályos Munka törvénykönyvével. Túl sok változás nem lesz. Ami lesz, és problémás az egyrészről nem az, amit most az ellenzék, meg a liberális média mantráz, másrészről az igazán problémás dolgok már a kezdetektől ott vannak a törvényben.
  Például az úgynevezett készenléti jellegű munkakör. Na az a cumi, nem a túlóra.

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2018-12-23 07:03:53

  Válasz JD 4630 #29688. hozzászólására

  Az egyéni választókerületek nagy részében a A Fidesz jelöltek több mint 50%-ot kaptak. Ahogyan fentebb Radócz is írta, valószínűleg azért, mert a választók meg voltak velük elégedve. Ezt nyugodtan nevezhetjük közvetlen demokráciának, hiszen itt a választók egyértelműen kifejezhetik a véleményüket. Ha Magyarországon angol választási rendszer lenne, akkor ez azt jelentené, hogy a parlamentben valamelyik sarokban elférnének az ellenzéki képviselők, hiszen ott nincs lista, csak egyéni körzet.
  Na akkor vajon az demokratikus lenne liberális szemszögből nézve?

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2018-12-23 06:49:25

  Válasz bandigh #29687. hozzászólására

  Mint mondottam az előző ciklusban Mertkeléknek 80%-os brutális többsége volt a Bundestagban. És bizony a mutti királyként döntött. Lásd a migránsok rászabadítása Németországra.

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2018-12-23 06:43:42

  Válasz Földönfuto #29683. hozzászólására

  Meg pl. ide lehetne sorolni az anyakomplexusos Micront is a franciáknál.
  Az korábbi német kormánykoalíció 80%-os többségben volt a Bundestagban. Módosítani kellett a házszabályt, hogy az ellenzék egyáltalán meg tudjon szólalni. És a németek nem tüntiztek.

  Egyébként az elmúlt magyar választásokon a Jobbikot hová kell sorolni? Mit akart a többség? A magukat porig alázó 2010 előtti neoliberális politikai hullák visszatértét a hatalomba? A jobbikos szavazók, szimpatizánsok is? Ha nem, akkor kik voltak többségben?

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2018-12-22 19:45:09

  Válasz bandigh #29666. hozzászólására

  Talán már itt is mondtam. Aki kormányozni akar, annak választást kell nyerni, nem matekversenyt. Ha az lenne az etalon, amit te mondasz, akkor a világon alig lenne legitim kormány.

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2018-12-22 19:24:05

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2018-12-22 13:43:32

  Válasz rilex #29641. hozzászólására

  Gondolom papírról olvasta föl. Ennyi baromságot összehordani fejből nem egyszerű dolog.

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2018-12-22 08:10:32

  Válasz Gabzso #29635. hozzászólására

  Nem igazán követem az eseményeket. Most éppen mi ellen tüntetnek?

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2018-12-21 08:07:38

  Ha valakit érdekel, vagy van megbízható ismerőse, aki saját részre szedne fát:

  Egerszalók határában akác termelés egy része lábon eladó. 20/2528350

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2018-12-19 18:08:40

  Válasz bandigh #29550. hozzászólására

  Ha egy közgazdász szakember akit kineveznek mondjuk pénzügyminiszternek a privatizációt tarja megoldásnak, aki deregulál, mert szerinte a gazdaságnak nincs szüksége szabályozásra, hiszen a piac önszabályzó, és mindent megold, az ugye piaci fundamentalista, neoliberális. Ő szakértő? Ha államosításban hisz, ha az állam irányító, szabályzó szerepét hangsúlyozza, ha a tőkét adóztatja, a vagyont, az örökséget, akkor ő baloldali. Ő szakértő? Ha egy egészségügy miniszter privatizálja a kórházakat, a társadalombiztosítási rendszert, fizetőssé teszi az alapellátást, ha egy oktatási miniszter háttérbe szorítja az állami, egyházi oktatást, fizetőssé teszi a felsőoktatást, akkor ő liberális. Ő szakértó? Ha ezzel szemben egy eü. miniszter az állami egészségügy mellett tör lándzsát, ingyenes ellátással, állami tb.-vel, akkor ő valószínűleg baloldali. Akkor ő szakértő?

  Ki dönti el, ki a szakértő?

  Nincs olyan, hogy szakértői kormány. Mert a kormányzás nem képzelhető el politikai, gazdasági ideológia kötődés nélkül. Vagyis minden "szakértő" valamilyen táborhoz, irányzathoz tartozik. Akkor mi a különbség,

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2018-12-19 16:51:58

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2018-12-19 09:27:15

  Válasz Molnár István_56605 #29534. hozzászólására

  Kevés dologgal értek egyet, de nincs időm bővebben kifejteni.

  A megoldást viszont tudom. Életképes alternatívát kell nyújtani a Fidesszel szemben. Na ez az ami a levitézlett, lejáratódott magyar ellenzéknek 8 év alatt nem sikerült.
  És ez nem a választók sara.

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2018-12-18 20:23:19

  Válasz traktoroskiskukac #29526. hozzászólására

  Nem szolgálja. A munkavállalók érdekeit az szolgálná, ha tisztességes munkáért tisztességes bért kapnának.

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2018-12-18 17:40:12

  A KSH adatai szerint 2017-ben a magyar munkavállalók átlagban évi 36 óra túlórát teljesítettek. Ami persze nem igaz, mert főleg a magyar hátterű munkáltatóknál kritikán aluli a munkaidő nyilvántartás, és nem igazán szeretnek a túlóráért fizetni. De ha ennek a duplája igaz, még akkor is messze van a 400 órától.

  Szóval, ha a budapesti romkocsmaértelmiség mindenáron tüntetni akar, akkor talán a munkaügyi ellenőrzések szigorításáért tüntessen.

  Egyébként a szorgos-dolgos fritzek dolgoznak a legkevesebbet az OECD adatai szerint éves szinten. 1356 órát. A magyarok 1740 órát, ami persze a valóságban ettől több.

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2018-12-18 08:44:01

  Válasz Scipio #3323. hozzászólására

  Miután nem szeretek elvarratlan szálakat hagyni magam után.....

  2009 óta nincs olyan lehetőség, hogy valaki megbízás alapján legyen erdőgazdálkodó. De miután még az sem világos, hogy te erdőgazdálkodó akarsz-é lenni, vagy sem, először is ezt kell tisztázni. Ha az akarsz lenni, akkor a következő lépés, milyen jogcímen. Tulajdonos,tulajdonostárs, vagy kívülálló harmadik személy.
  Innen kell elindulni.

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2018-12-18 06:48:57

  A munkavállalói érdekvédelmet, a szakszervezeteket először Horn kezdte el lebontani. Ő volt az, aki nyíltan kijelentette, a külföldi tőke, a multik csak akkor jönnek ide, ha nincs erős szakszervezet. Ezzel minden utána következő kormány egyet értett, Orbánék is. Orbán azonban még rátett erre egy lapáttal. Mert ha nincs munkavállalói érdekvédelem, akkor ezt a feladatot az államnak kell(ene) átvennie. Mégpedig szigorú, érthető, világos jogszabályi előírásokkal, és hatékony, felkészült ellenőrző hatóságokkal. Egyik sincs. Orbánék gyakorlatilag leamortizálták a hatóságokat azzal, hogy a folyamatos jogkörváltoztatással, létszámleépítéssel ellehetetlenítették a működésüket. Ez érvényes pl. a munkaügyi-, munkavédelmi felügyelőségekre is.
  Na ez ellen kellene fellépni a tisztelt ellenzéki képviselőknek. Csak, hogy ez ellen nem tudnak. Mert a liberós mantra szerint kis állam, kell, minimális bürokrata létszámmal,é az állam egyetlen feladata a rend biztosítása. Minden más egyebet megold a szent piac. Ezek után ugye ciki lenne ha a magyar ellenzék, amely egyöntetűen liberális, azt követelné, hogy az állam erősítse az apparátusát.

  Orbánt leváltani egy erős, szervezett baloldal tudja. Ilyen nincs. Nem csak Magyarországon nincs, de sehol Európában, kivéve Angliát. Azért nincs mert a neoliberalizmus az elmúlt 50 évben megszállta az európai baloldalt, és bekebelezte. Ma a magukat hazug módon baloldalinak nevező pártok kivétel nélkül piacpártiak, és gátlástalanul kiszolgálják a tőkét.

  Ezt unta meg a nép az egész nyugati világban. Ezért van Trump, ezért fog rövidesen kormányra kerülni a brit Munkáspárt, ezért van Nemzeti Front, Salvíni, Brexit, és ezt ismerte föl Orbán 2010-ben. A neoliberalizmus ámokfutásának nagyon kevés nyertese, és nagyon sok vesztese van. És a vesztesek most föllázadnak. A kérdés, hogy meddig tart a lendület, és mit tudnak elérni.

  Orbán egy kakukktojás ebben a játékban. Zseniálisan fölismerte, hogy ha talpra akarja állítani a padlón levő magyar gazdaságot, akkor nincs más lehetősége, mint kőkemény neoliberális gazdaságpolitikát folytatni, mindent megtenni a működő tőke becsalogatásáért, a másik oldalon viszont a választók felé olyan lépéseket kell tenni, amely egy kapitalista jóléti állam jellemzőit tükrözi. Ezt eddig nem igazán próbálta ki senki, de a dolog egyértelműen működik.

  Tehát aki le akarja váltani Orbánt annak először tanulni kell tőle. Mindent amit jól csinált. És nagyon sok mindent jól csinált/csinál. És azt kell kommunikálni a nép felé, hogy ezen nem változtat. Aztán világosan meg kell fogalmazni, mi az amit rosszul csinált. És azt kell kommunikálni a nép felé, hogy ezen azonnal változtat, és elszámoltat. Szerintem ez az egyetlen járható út a baloldal számára.

  Az Orbán takarodj ma nagyon kevés.

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2018-12-17 19:08:23

  Ha jól emlékszem gyurcsótány ellen fölvonult a gazdatársadalom traktorokkal a székesfővárosba.
  Most mire vártok. Majd útközben eldöntitek ki mellé álltok.

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2018-12-17 16:22:56

  Válasz Matyi50 #3319. hozzászólására

  Van erről tapasztalatom, véleményem, de inkább nem fejtem ki. Viszont tudom, nem egyszerű dolog pl. erdőgazdálkodónak bejelentkezni még akkor sem ha 1/1-es tulajdonos próbálkozik ezzel. Meg azt is tudom, hogy ma gyakorlatilag bármit meg lehet oldani, ellehet intézni. Lehet erre költeni sokat is, sok kör lefutásával, és lehet párezer forintért megoldást találni.

  Akit ez utóbbi érdekel, az keressen.

  csabaerdesz@citromail.hu
  20/2528350

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2018-12-17 12:35:00

  Válasz Matyi50 #3317. hozzászólására

  Lehet. Én mindenesetre befejezem a pályafutásom itt a fórumon.

  Inkább arra fordítom az időmet, hogy kibővítem a tevékenységemet új szolgáltatással.
  Jogszabályfigyelés, Kúria döntések figyelése, erdészeti szaktanácsadás, azon belül minden olyan tevékenység (erdőterv módosítás, erdőgazdálkodói nyilvántartásba történő regisztráció előkészítése, használati rend kialakítása, haszonbérleti szerződések előkészítése, erdők Adattárból történő kivezetése, stb.) végzése, ami nem igényel személyes jelenlétet, így gyakorlatilag bárhonnan igénybe vehető.

  Eléggé egyértelmű a számomra, a kormányzati szándék az, hogy az erdőgazdálkodásban is létrejöjjön egy olyan tanácsadó hálózat, mint a falugazdászoké.
  Elébe kell menni a dolognak.

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2018-12-17 07:53:58

  Vajon miért tesz föl valaki kérdést, ha nem érdekli a válasz?

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2018-12-16 09:10:54

  Válasz Scipio #3312. hozzászólására

  Osztatlan közös, 1/1 es tulajdon? Tulajdonos, tulajdonostárs vagy?

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2018-12-15 16:20:34

  Válasz Földönfuto #29194. hozzászólására

  Valóban nem dolgoztam külföldön, és nem is áll szándékomban. Viszont amit leírtam, az napi szinten elhangzik a Határátkelő blogon, az ott kommentelő kitántorgóktól. Természetesen nem hiszem el, de miután az egy cenzúrázott blog, akinek más erről a véleménye, az nem kap szót.

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2018-12-15 15:42:14

  Válasz Földönfuto #29186. hozzászólására

  Én ezt a Határátkelő blogról informálva másképpen tudom.

  Az ott kommentelő kitántorgók szinte mindegyike nem anyagi okok miatt ment ki, hanem az itthoni diktatúra, a élhetetlen ország, a kilátástalanság, és a fideszbirka magyarok miatt ment el.
  Viszont bárhová vetődtek, ott szeretettel fogadták őket, meg vannak becsülve, be vannak fogadva. A kutyák nem ugatnak, szemben Magyarországgal, mindenki mosolyog, gyakorlatilag nincs adminisztráció, a hivatalok, a szolgáltatók bemondásra elhisznek mindent, és így tovább, és így tovább.
  Magyarország viszont mordor, orbanisztán, a papok szoknyás bohócok, a kormánypártiak mint mondottam fideszbirkák, gyűlöletkampány folyik szegény menekültek ellen, és így tovább.

  Arra a kérdésre azonban, hogy kit emeljünk trónra Orbán helyett, még nem találtak választ.

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2018-12-15 08:16:42

  Válasz kori01 #29162. hozzászólására

  Nézd. Én kb. 25 éve nem nézek tv.-t, azt sem tudom, hogyan kell bekapcsolni. Nem olvasom a zindexet, a drogambulanciás 444-et, a hvg.t, de nem olvasom a Magyar Időket sem, a Magyar Hírlapot sem, a 888-at sem.
  Viszont folyamatosan olvasok olyan írásokat, tanulmányokat, véleményeket, ahol higgadtan, okosan, viszonylag objektívan, lehetőleg szakmai érvekkel alátámasztva elemeznek. Kétségkívül unalmasnak, hosszúnak tűnhetnek (van olyan ami 150-200 oldal) de engem ezek érdekelnek, én ezek alapján alakítom a véleményem.

  Ez az ellenzék arra sem alkalmas, hogy abban megegyezzen, merre van észak. Az Isten őrizze tőlük az országot.

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2018-12-15 07:59:29

  Válasz kori01 #29157. hozzászólására

  Nem igazán akarok belefolyni ezekbe a parttalan vitákba, na meg a magam részéről ezen már régen túl vagyok. Lejátszottam ezt a meccset már az elmúlt években, ki is vagyok tiltva minden magára valamit is adó libbant blogról.

  De. Az USA-ban folyamatosan átszabják a választókörzetek határát mind a demokraták, mind a republikánusok, ha többségbe kerülnek a kongresszusban.

  Aki kormányozni akar, annak választást kell nyerni, nem matekversenyt.

  Minden választási demokratikus, és tiszta, ha azt a liberálisok nyerik, és minden választás antidemokratikus, és el lett csalva, ha azt a jobboldal nyeri.

  Minden választásra jogosult, aki nem élt a szavazati jogával a győztes pártot támogatta volna, ha el megy szavazni, ha a győztes pért liberális, és minden választásra jogosult az ellenzéket támogatta volna, ha elmegy szavazni, ha a győztes párt jobboldali. Vagyis azon választópolgárok, akik otthon maradtak, kivétel nélkül liberálisok.

  A történet azonban sajna ennél sokkal egyszerűbb. Ez a ellenzék, ennek az Istennek az idejében önerőből soha nem fogja leváltani az Orbán kormányt. Ahhoz a választók kellenének.

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2018-12-14 17:35:02

  Válasz Pont #29047. hozzászólására

  Viszont egy éven keresztül kapja az alapbérét, úgy hogy otthon ül.

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2018-12-13 10:10:00

  Válasz Pont #28979. hozzászólására

  A feleségem 6 hónapos munkaidőkeretben dolgozik egy mgzrt-nél, készenléti jellegű munkakörben. A munkáltatója napi szinten lábbal(kettővel) tiporja a munkaügyi, és a munkavédelmi szabályokat. Megteheti, mert egyrészről nem ellenőrzik, vagy ha igen, arról napokkal, hetekkel korában tud, másrészről a munkavállalók nincsenek tisztában a jogszabályokkal, na meg szólni sem mernek.

  Viszont. Ha a trend folytatódik, és a munkaerő hiány "fokozódik", fordulhat a kocka. Arról nem beszélve, hogy a kollektív szerződéshez a munkavállalói is kell. Vagyis nem kell olyan szerződést kötni,ami 36 hónapos munkaidő keretet határoz meg. Ha nincs munkaerő, a multi sem fogja erőltetni a dolgot szerintem. Ha mégis, el kell menni máshová.

  Ja és meg kell szervezni Magyarországon a szakszervezeteket. És ez nem a kormány dolga, hanem a munkavállalóké. Ha a magyar nem tud szervezkedni, nem tudja, vagy akarja a jogait érvényesíteni kollektív erővel, az megint nem az éppen regnáló kormány sara.

  Orbánék megtették, amit megtehettek. A munkáltatók érdekében leamortizálták az ellenőrzésre jogosult hatóságokat, alig van ember, így az ellenőrzések kampányszerűek, és tombola korrupció.
  Viszont jól el van adva. Nem véletlen az, hogy ha pl. a NÉBIH nagy ritkán szabálytalanságot talál, annak országos sajtóvízhangja van. El kell hitetni az eberekkel, hogy toppon vannak. Miközben egy lófaszt mama.

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2018-12-13 09:23:49

  Maximálisan támogatva a tőke, a tőkések elleni harcot, a munkavállalói érdekvédelmet, nagyon nem azokról szólnak a dolgok, ami a médiareflektorban látható.
  Bemásolom ide egy blogon jegyzett hozzászólásomat, remélve, segít a tisztánlátásban.

  "És akkor most talán térjünk át az úgynevezett "rabszolga törvényre"

  A fölháborodás egyik tárgya, az, hogy a munkaidőkeret időtartamának maximumát 12 hónapról 36 hónapra emelték.
  Mint már korábban elmondottam, az Mt. a munkaidő keretet 4 hónapban maximálja, bizonyos esetekben, mint pl. a készenléti jellegű munkakör ez 6 hónap. Ennél hosszabb idejű munkaidő keretet csak kollektív szerződésben lehet kikötni. Vagyis csak akkor, ha ezzel kapcsolatban a munkáltató, és a munkavállalók érdekképviselete, a szakszervezet, vagy szakszervezeti szövetség megállapodik. Vagyis a keret időtartamának meghatározásához a munkavállalók hozzájárulása szükséges.

  Mit jelent a munkaidőkeret -amit egyébként az EU jog is enged. Azt jelenti, hogy a munkaidő a munkaidő kereten belül egyenlőtlenül is beosztható, de nem lehet több mint alapesetben napi 12 óra. A munkaidő keretben meghatározott órák száma nem lehet több, mint a rendes munkaidő beosztással ledolgozható órák száma. Tehát ha valaki egyébként egyműszakos napi 8, heti 40 órás munkaidőben dolgozna, annak mondjuk a munkaidőkerete 4 hónapra: 40 óra szorozva a 4 hónapra eső hetek számával. Ezt lehet a négy hónap alatt egyenetlenül beosztani, vagyis lehet olyan munkanap, amikor a munkavállalónak 12 órát kell dolgoznia, de lehet olyan is, hogy csak 4-et.
  A munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállalókkal a munkaidő beosztást 7 nappal korábban,és 7 nappal előre közölni kell. Ha ezt a munkáltató elmulasztja, akkor az előző munkaidő beosztás folytatódik. Változtatni csak az adott munkanap előtt legkésőbb 4 nappal lehet. Miért van ennek jelentősége?
  Azért, mert ha a munkáltató a munkaidő beosztástól eltérően foglalkoztatja a munkavállalót,akkor ez rendkívüli munkaidőnek, túlórának minősül. Tehát, ha valakinek a munkaidő beosztása alapján egy adott napon 5 órát kellene dolgozni, de aznap 8 órát dolgozik, és ezt a változást nem közölték vele 4 nappal korábban, akkor neki aznap 3 órát túlórába kell elszámolni. Ugyan így, ha z adott napra nincs beosztva, de berendelik, és ezt nem közölték vele 4 nappal korábban, akkor a teljes aznapi munkaideje rendkívüli munka, vagyis túlóra. Ezekért a rendkívüli munkaidőkért járó díjakat az adott hónapban kell elszámolni.
  Ha ilyen nincs, akkor a munkaidőkereten felül végzett túlórákat a munkaidőkeret utolsó hónapjában kell elszámolni. Vagyis ha a koll. szerződésben 12 hónapban egyeztek meg, akkor a 12. hónap elszámolásakor kapja meg a túlórák ellenértékét a munkavállaló.
  Viszont. Ha mondjuk egy 4 hónapra szóló munkaidőkeret időtartama pl. 748 óra, de a munkáltató ezt nem használta ki és csak 712 órában foglalkoztatta a munkáltatót, akkor a különbözetet az állásidőre vonatkozószabályok szerint ki kell fizetnie a munkavállalónak.

  A rendkívüli munkaidő 205 óra évente, a kollektív szerződés ettől eltérően 300 órát is meghatározhat.

  Szóval mi az az eget rengető dolog,ami miatt éppen most kell tüntizni?"

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2018-12-12 18:30:57

  Válasz UE-28 #5911. hozzászólására

  Ja és időlimit nincs.
  Viszont szerintem a legrosszabb megoldás, ha valaki sablon haszonbérleti szerződést köt.

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2018-12-12 18:27:37

  Válasz UE-28 #5911. hozzászólására

  Én csak elméletben tudom megközelíteni a dolgot, mert nekem nincs földem, viszont most indítom az erdőbérléseket.
  Azért javallom először a bérlést, mert eddig ez egy érv volt az elfogadó nyilatkozatokkal szemben. Ha ugyan is neked még van mondjuk 8-10 éves bérleti jogviszonyod egy adott földrészletre, meg akarod venni, akkor aki erre elfogadót tesz, azt nehezen lehet másnak értelmezni, mint fölhalmozásnak. Hiszen amíg a bérlet tart, nem tudja használni a földet. Ez érv egy esetleges kifogásban, vagy perben. Ráadásul illetékmentességet sem kap, ami szintén visszatartó erő lehet.

 • Ugrás a témához » quercuserdesz | 2018-12-12 09:16:29

  Válasz UE-28 #5898. hozzászólására

  Nem csak törvényes, de okos megoldás is. Én már egy ideje ezt javallom az ismerőseimnek, béreljék a kiszemelt földet legalább 15 évre, aztán vegyék meg.

[bezárás x]