Házikedvenc, vagy más élőállat az EU-n belül kizárólag a lakóhely szerint illetékes állatorvos által kiállított állatútlevéllel kísérheti el gazdáját a külföldi utazásra.

Az Agroinform.hu portál megjegyzése:

Az élőállatok közúti fuvarozását és a hozzá tartozó műveleteket az Európai Unión belül az 1/2005/EK rendelet szabályozza. Az általános feltételek között szerepel többek között a megfelelő eszközök biztosítása a ki-és berakodáshoz, az állatokat szállító személyek megfelelő képzése. Továbbá a lehető leggyorsabb eljuttatási idő biztosítása, az állatjóléti feltételek ellenőrzése, megfelelő időközönként az állat fajának mennyiségileg megfelelő víz, takarmány és pihenés nyújtása. A legalapvetőbb pedig, olyan szállítóeszköz használata, amely megakadályozza az állatok sérülését és biztonságukat biztosítja. Megfelelő szállítóeszköz az, amelyen elegendő hely van minden állat számára, úgynevezett bokszokra különíthető el, ezeken belül pedig minden állat hozzáférhet az ivóvízhez. Emellett csúszásmentes a padlózat, biztosított a kellő szellőzés. Mindezt hatósági állatorvos által is igazolni kell. A lehető leggyorsabb eljuttatási idő alatt az az út értendő, melyen a gyors, akadálymentes haladás biztosított. Az élőállat szállításra vonatkozó feltételek mellett természetesen az általános közúti fuvarozásra vonatkozó feltételeket is be kell tartani.

Veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok, azok egyedei, azok részei, valamint a belőlük készült termékek behozatala és kivitele mind az unióban, mind harmadik országokban alapvetően tilos.

Egyes, ajándéktárgyként megvásárolható elefántcsont, teknőspáncél, vagy egzotikus bőrtermékek engedély nélküli behozataláért természetvédelmi bírság és akár hároméves szabadságvesztés is kiszabható – emelte ki a NAV.

Az EU-n belül jövedéki terméket – alkohol, cigaretta, üzemanyag - magánszemélyként, nem gazdasági célra adómentesen lehet szállítani. Már kereskedelmi mennyiségnek számít 800 szál cigaretta, 200 szivar, 110 liter sör, vagy 90 liter bor, pezsgő.

Behozható és kivihető a gépjárművek és motorkerékpárok gyári üzemanyagtartályaiban lévő üzemanyag, továbbá kannában járművenként legfeljebb 10 liter üzemanyag.

Érdemes utazás előtt időben meggondolni, hogy mit akarunk magunkkal vinni – fotó: Shutterstock

Az unión kívülről Magyarországra 17 éves kor felett légi úton 200 szál, egyéb módon 40 szál cigaretta, 16 liter sör vagy 4 liter bor hozható be vám- és adómentesen. Alkohol- és dohánytermék kivételével különféle áruk légi úton 430 euró, egyéb módon 300 euró értékben hozhatók be vám- és adómentesen, 15 év alatti utasoknál 150 euró ez az értékhatár.
Harmadik országba történő utazáskor a kivitelnél a célország jogszabályait is be kell tartani, ezekről a magyarországi diplomáciai képviseletek tudnak felvilágosítást adni.

Minden olyan, az Európai Unió külső határait átlépő utas, akinél 10 ezer euró vagy ennél több készpénz, illetve ennek megfelelő összértékű készpénz-helyettesítő eszköz - értékpapír, kötvény, részvény, utazási csekk - van, köteles ezt írásban bejelenteni annál a vámhatóságnál, ahol az unió területére be- vagy onnan kilép.

Általános forgalmi adó alól mentes a külföldi utas által vásárolt termék, ha azt személyi vagy útipoggyászának részeként az unió területéről kiviszi.

További információk a NAV internetes oldalán, a http://nav.gov.hu címen találhatók, de a kérdésekre a 1819 NAV Infóvonalon is választ kapható.