Mik a rendszer szemléletbeli újdonságai?

 • Gazdaságos termésszintre való törekvés.
 • A "növény trágyázása" a cél.
 • Közepes-jó talaj PK-ellátottság fenntartása, illetve elérése lassú PK-feltöltéssel.
 • PK-trágyázás csak jó-közepes és annál gyengébb ellátottságú talajon.
 • A túlzott talaj PK ellátottsági kategória bevezetése.
 • A vetésforgó PK-trágyázása.
 • Kisebb, ugyanakkor növénycsoporttól függő talaj tápelem-ellátottsági határ-értékek.
 • A korábbiaknál kisebb és a tervezett termésszinttől függő fajlagos tápelem tartalmak.

 

Mitől intelligens, miért felhasználóbarát?

 • A leggazdagabb ismeretanyagra, 40 év hazai kutatási eredményeire alapozott összefüggések.
 • Reálisan tervezhető, nagy termések biztosítása ésszerűen mérsékelt trágya-adagokkal.
 • Szaktanács 48 szántóföldi növényre, 38 szántóföldi zöldségnövényre, 14 gyümölcsfajra és szőlőre. (A rendszergazdák elérhetősége: www.proplanta.hu).
 • Táblaszintű növénytáplálási stratégiát támogatva egyszerre négy trágyázási szintre adott ajánlás: 1-minimum, 2-környezetkímélő, 3-mérleg-szemléletű, 4-maximum.
 • Felhasználóbarát szoftver: Gyorsaság, precizitás, áttekinthetőség: egy gazdaság akár 1000 táblájának adatkezelése, táblánkénti részletezés, üzemi összesítő és éves, valamint kumulált tápelem-mérleg készítés (1. ábra).
 • A szaktanács könnyen áttekinthető formában kinyomtatható, e-mail-ben is elküldhető.
 • Folyamatos fejlesztés az újabb tudományos eredmények és gyakorlati tapasztalatok felhasználásával.

Hogyan teszteltük?

Az IMPHOS által finanszírozott szabadföldi kisparcellás tesztkísérletek, valamint üzemi próbák többéves eredményei igazolják a költség- és környezetkímélő trágyázási szaktanácsadás alapelveinek, műtrágya adag számítási módszerének helyességét. Az új rendszer alkalmazásával a MÉM NAK intenzív rendszer adagjainál esetenként 40-60%-kal kisebb, de harmonikus NPK-adagok révén a korábbi rendszer ajánlásával kapottal azonos, nagy termések érhetők el (2. ábra).

 

 

 

Kiknek ajánlott?

Az NVT agrár környezetgazdálkodási programban részt vevő gazdálkodóknak, gazdálkodó szervezeteknek, a Nitrát-direktíva által érintett területeken gazdálkodóknak, és mindazoknak, akik gazdaságos, egyben környezetkímélő tápanyag-gazdálkodási gyakorlatra törekszenek.

 

 

 

Hol található meg?

A rendszer a Magyar Agrárkamara és a területi Agrárkamarák [www.agrarkamara.hu], a Nitrogénművek Zrt. [www.nitrogen.hu], valamint Pro Planta 3M Bt. [www.proplanta.hu] szolgáltatásaként érhető el a gazdák és gazdálkodó szervezetek részére.

 

 

1. ábra: Az MTA TAKI – MTA MgKI trágyázási szaktanácsadási rendszerének ellátottságra és hatóanyagigényre vonatkozó összefoglaló táblázatai

 

 

 

2. ábra: Trágyázási szaktanácsadási rendszerek által javasolt NPK hatóanyagok és az elért termés (gabonaegység), valamint jövedelem szintek, három termőhely és három év átlagában

 

 

 

Gazdasági és egyéb eredmények:

 • A 2007-es évben, több ezer gazdálkodó (szervezet) részére, több mint 160.000 hektárnyi területre készült szaktanács a rendszer felhasználásával, amely a 2006-os évhez képest több mint 30%-os növekedést jelent, amely a becslések szerint ugyanekkora piaci részesedés növekedésnek feleltethető meg.
 • A megvalósító szervezetek számára mindez közel 13.000.000 Ft-os nettó bevételt jelentett a 2007-es évben, amely a megelőző évhez képest több mint 32%-os növekedést jelent. A rendszer által javasolt, ésszerűbb műtrágyaadagok révén, a rendszer javaslatait figyelembevevő gazdálkodók megtakarítása a 2007-es évben meghaladhatta az 1.300.000.000 Ft-ot.
 • A rendszer által javasolt, ésszerűbb nitrogén-műtrágyaadagok révén, a rendszer javaslatait figyelembevevő gazdálkodók által, a piacon levő, intenzívebb szaktanácsadási rendszerek ajánlásainál kevesebb nitrát kerülhetett a talajba csökkentve ezzel az ivóvízként is használt, felszín alatti vizek nitrát-szennyezését.
 • A rendszer által javasolt, ésszerűbb foszfor-műtrágyaadagok révén, a rendszer javaslatait figyelembevevő gazdálkodók által, a 2007-es évben a piacon levő, intenzívebb szaktanácsadási rendszerek ajánlásainál mintegy 2.200 tonnával kevesebb P2O5 kerülhetett a talajba csökkentve ezzel a felszíni vizek foszfor-szennyezésnek lehetőségét.

Megvalósító szervezetek adatai:

Pro Planta 3M Mezőgazdasági Szaktanácsadó Bt.,

(Statisztikai számjel: 22138330-7420-212-01; Adószám: 22138330-2-42)

Cím: 1102 Budapest, Ónodi u. 4-6.; Tel: 1-2605-262;

E-mail: csatho.peter@t-online.hu

Honlap: www.proplanta.hu

Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet
Cím:
1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.; Tel: 1-2243-648;

E-mail: foigtitk@rissac.hu

Honlap: www.taki.iif.hu

Magyar Tudományos Akadémia Mezőgazdasági Kutatóintézete
Cím:
2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.; Tel: 22-569-500;

E-mail: info@mail.mgki.hu

Honlap: www.mgki.hu