Az Európai Bizottság tudományos szolgálata és tudásközpontja, a Közös Kutatóközpont (JRC) által kidolgozott közös módszertan segítségével lehetőség nyílik arra, hogy a nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságok vizsgálatokat végezzenek a hasonló csomagolásban EU-szerte forgalmazott élelmiszeripari termékek összetételének és jellemzőinek összehasonlítására.

Ez a lépés kiegészíti a Jean-Claude Junker elnöknek az Unió helyzetét értékelő beszéde nyomán a bizottság által hozott intézkedéseket.

A módszertant 2018. június 14-én, a Közös Kutatóközpont az élelmiszer-ellátási lánc működésének javításával foglalkozó magas szintű fórum ülésén mutatták be.

– Minden európainak joga van ahhoz, hogy a belső piacon tisztességes ügyletekben vegyen részt. A tagállamokkal, a fogyasztói szervezetekkel és az élelmiszeripari ellátási lánc szereplőivel együtt kidolgozott közös módszertan tényadatok segítségével fog rámutatni azokra az esetekre, amikor azonos márkanév alatt eltérő összetételű termékeket forgalmaznak szerte Európában – mondta Elżbieta Bieńkowska, a belső piacért, valamint az ipar-, a vállalkozás- és a kkv-politikáért felelős biztos.

– Az egységes piac nem lehet kétsebességes piac. Minden EU-polgárnak éreznie kell, hogy úgy bánnak vele, mint bárki mással, és mindenkinek tisztességes, egyértelmű módon kell tájékoztatást kapnia az általa vásárolt termékekről. Senki sem téveszthető meg a csomagolás hasonlóságával. Arra bátorítok minden nemzeti hatóságot, hogy használják ezt a módszert az elkövetkezendő hónapokban, és vessünk véget ennek a gyakorlatnak – jegyezte meg Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos.

Az európai fogyasztóknak joguk van a védelemhez a félrevezető kereskedelmi gyakorlattal szemben, amikor élelmiszert vagy más termékeket vásárolnak; mint ahogy ahhoz is, hogy a gyártóktól megbízható tájékoztatást kapjanak. Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja által most közreadott összehangolt eljárással objektív módon értékelhetők az élelmiszerek minőségében érzékelt eltérések. Kiváló példája ez annak, hogy a kiemelkedő színvonalú tudományos munka hogyan lehet közvetlenül a polgárok hasznára – tette hozzá Navracsics Tibor, az oktatásért, a kultúráért, az ifjúságért és a sportért felelős biztos, akinek feladatköre a Közös Kutatóközpontra is kiterjed.

A módszertan kiegészíti a bizottság „Új megállapodás a fogyasztói érdekekért” elnevezésű kezdeményezésében bejelentett intézkedéseket, amelyeknek három célja van:
• a fogyasztók jogainak egyértelmű megfogalmazása és megerősítése, ennek keretében a termékek kettős minőségével kapcsolatos, a fogyasztókat félrevezető gyakorlat betiltása; 
• az illetékes szervezetek felkészítése arra, hogy képviseleti alapon fellépjenek a fogyasztók nevében;
• a tagállami fogyasztóvédelmi hatóságok szankcionálási jogkörének megerősítése.

Az EU területén árusított élelmiszeripari termékek mindegyikének szigorú élelmiszer-biztonsági követelményeket kell teljesítenie,

a fogyasztókat pedig az EU élelmiszer-címkézési jogszabályaiban meghatározott módon tájékoztatni kell a termékek legfontosabb tulajdonságairól. A fogyasztók nem vezethetők félre például a csomagolással. Annak biztosítása, hogy az egységes piacon forgalomba hozott élelmiszerek teljesítsék az EU jogszabályaiban foglalt követelményeket, a nemzeti élelmiszer-biztonsági és fogyasztóvédelmi hatóságok feladata.

élelmiszer

A fogyasztókat az EU élelmiszer-címkézési jogszabályaiban meghatározott módon tájékoztatni kell a termékek legfontosabb tulajdonságairól – fotó: Shutterstock

Az új vizsgálati módszer segíti a hatóságokat annak megállapításában, hogy az élelmiszeripari termékek forgalmazása az EU jogszabályainak megfelelő módon történik-e. A módszer alapelvei közül kiemelést érdemel az átláthatóság, az összehasonlíthatóság, a hasonló mintavételezés és a termékvizsgálat elve.

A Közös Kutatóközpont koordinálása mellett egyes EU-tagállamok laboratóriumai elkezdik egy páneurópai tesztsorozat keretében alkalmazni a módszertant, és segítségével adatokat gyűjtenek arról, mennyire kiterjedt probléma a kettős termékminőség. A tervek szerint az első eredményeket 2018 végén publikálják. A tesztsorozat gyakorlati iránymutatással szolgál majd a fogyasztókat félrevezető magatartásformákat vizsgáló hatóságoknak.

A módszertan kidolgozása mellett az Európai Bizottság a következő intézkedéseket hozta:
• iránymutatást bocsátott ki az EU élelmiszerjogi és fogyasztóvédelmi jogszabályainak a termékek kettős minőségére való alkalmazásáról; 
• az „Új megállapodás a fogyasztói érdekekért” elnevezésű kezdeményezéscsomag részeként 2018. április 11-én indítványozta a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló irányelv módosítását és ezáltal azt, hogy jogi szempontból egyértelművé váljék a kettős minőség eseteinek értékelése.