2018. január 1-jével a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) kormányrendelet 9/A. § szakasza hatályát veszítette, és míg az 5. § (1) bekezdése is egyszerűbben került megfogalmazásra, összességében elmondható, hogy az ügyfelek továbbra is a bejelentett lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerinti NAK megyei ügyintéző szervezeténél, kiállítójánál, azaz a falugazdásznál intézhetik az őstermelői igazolványukkal kapcsolatos teendőket, kérelmezhetik az igazolvány kiadását, érvényesítését, cseréjét, módosítását, pótlását vagy bevonását is.

A kormányrendelet szóhasználata is módosult két helyen, tekintettel a 2018. január 1-jén hatályba lépett általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 143. § szakaszában, az átmeneti rendelkezésekben foglaltakra, amelynek eredményeként a kormányrendelet 13. § (1) bekezdés d) pontjában és 14. § (1) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „végleges” szöveg, míg a 14. § (2) bekezdésében a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé válását” szöveg lépett.