az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirőlMódosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2006. október 8.-i állapot)