a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól