a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram meg valósítása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól