Az egyes szekcióülések (Növénykórtan, Agrozoológia, valamint Gyomnövények, gyomirtás) helyszíne első nap az MTA székháza (1051 Budapest, Roosevelt tér 9.), másnap az MTA Növényvédelmi Kutatóintézete (1022 Budapest, Herman Ottó út 15.) lesz. Hagyományos és számítógépes projektor, valamint diavetítő használatára valamennyi teremben lehetőség lesz. A rendezvényre csak olyan előadással, illetve poszterrel lehet jelentkezni, amely más szakmai fórumon a tanácskozást megelőzően nem szerepelt és nincs is bejelentve (pl. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum 2007 januárjában), azaz, az ismertetni kívánt tudományos eredmények ezen alkalommal hangzanak el első ízben. Amennyiben előadást kíván tartani, vagy posztert szeretne bemutatni, szíveskedjék annak rövid összefoglalóját floppyn vagy e-mailben (MolnarJa@fvm.hu) és nyomtatott formában 2006. november 24-ig dr. Molnár János szervező titkárnak az “53. Növényvédelmi Tudományos Napok” megjelöléssel az FVM ÉBÁN, 1055 Budapest, Kossuth tér 11. címre eljuttatni. Kérjük a határidő betartását! Az összefoglaló tömören és tagoltan (célkitűzés, módszer, eredmény) tartalmazza a munka megértéséhez szükséges információkat. A jelentkezések elfogadásáról a NT illetékes szakosztályainak elnökeiből és titkáraiból álló szakmai bizottság dönt, és a döntésről minden jelentkezőt értesít. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a határidőn túl beérkezett jelentkezéseket nem áll módunkban elfogadni. A tudományos napok anyagából megjelentetett kiadványban nemcsak az ott elhangzó, hanem valamennyi, a konferenciára elfogadott összefoglaló szerepel. Kérjük annak jelzését, hogy a konferencia nyomtatott kiadványára fizetés ellenében igény tart-e? A tavalyi ár 500 Ft volt, a tervezett ár 600 Ft. A közlemények egységes megjelenítése érdekében kérjük a szerzőket, hogy az összefoglalókat A/4-es méretben, a lapszélektől 2,5 cm-es távolságot tartva, szimpla sorközzel, 12-es betűmérettel, Times New Roman betűtípussal, Word dokumentumként csatolt fájlként (!), a formai követelményekre ügyelve (cím nagy betűvel és vastagon, szerzők nagy betűvel, társszerzők egymástól vesszővel elválasztva, különböző munkahelyek esetén a név mellé számozott indexet írva, majd a munkahelyeket a szerzők sorrendjében feltüntetve) készítsék el. Ha a jelentkezés időpontjában már ismert, hogy a munkahely neve 2007. január 1-től megváltozik, az összefoglalón már az új név szerepeljen. A tartalmi vagy formai követelményeket figyelmen kívül hagyó, valamint a fent megadott határidőn túl beérkező jelentkezéseket sajnos nem áll módunkban elfogadni. Szíves együttműködését előre is köszönjük. Horváth József az MTA rendes tagja MAE Növényvédelmi Társaság elnöke Kőmíves Tamás az MTA levelező tagja MTA Növényvédelmi Bizottság elnöke