Dr. Gyulai Iván „Agrárium és fenntarthatóság” címmel tartott előadást. Az előadás mondanivalóját Gyulai dr. egyes általánosan ismert fogalmak és adatszerűségek ismertetésével vezette be. Kitért a Föld adottságaira, a népességnövekedés, a földhasznosítás, az „ökológiai lábnyom” és más, a témához kapcsolódó kérdésekre. Az előadás központi kérdése az emberi populáció növekedése és a Föld eltartó­képessé­gének csökkenése közötti ellentmondás volt. Az előadó ebben az összefüggésben mutatta be a globálissá vált agrobiznisz tevékenységét, amely új területek termesztésbe vonásával, a monokultúrás termesztés fokozásával, a genetika nyújtotta lehetőségek kihasználásával törekszik teljesítőképesség-növelésre. Mint megállapította, a globális agrobiznisz tevékenységének végsô eredôje: hozzájárulás a globális klímaváltozás bekövetkezéséhez.

A globális léptékű és a hazai energiamérleg adatainak elemzésével rámutatott a sokat vitatott „biodiesel”- és „bioethanol”-előállítás már ma mutatkozó és várhatóan fokozódó súlyos következményeire, káros hatásaira.

Az előadó szerint a jövő alakulásának három lehetséges útja körvonalazódik:
(1) A jelenlegi trend folytatása, a Föld készleteinek további fokozott, ésszerűtlen kiaknázása, ami katasztrófához vezet. (2) Az ökológiai hatékonyság fokozott érvényesülése az emberi tevékenységben, ami csupán lassítja az 1. pontban jelölt folyamatot. (3) Fenntarthatóság forgatókönyve szerinti fejlődés, ami a jelenlegi anyag és energiafelhasználás egyharmados csökkentését feltételezi.

Az előadó véleménye szerint a jövő alakulásának valószínűbb útja az 1. „forgatókönyv” szerinti; a jövőnek a  2. „forgatókönyv” szerinti alakulása kisebb esélyű; a folyamatok 3. szerinti alakulása pedig valószínűtlennek látszik.

Az előadás hallgatójaként azon tűnődtem, hogy a társadalomnak szóló eme negatív, pesszimista üzenettel szemben lehet-e találni olyan érveket, amelyek az emberiség súlyos kihívásai­ra (globális ökológiai, klímaváltozási, túlnépesedési, élelmezési, energiaválság, és egyéb problémák), reménykeltő, optimista válasz lehetőségét sejtetik. Ma, bár mindennapjaink tapasztalata azt mutatja, hogy az üzlet (a globális tőke, az agrobiznisz) igyekszik – és gyakran sikerrel – felülírni minden racionális, józan, hosszú távú szempontot a rövid távú haszon érdekében. Mégis, a tőke haszonelvűségének érvényesülése távlatokban csakis a fenntarthatóság elvének elfogadásával, az annak szellemében történő cselekvéssel valósulhat meg. Legalábbis, a józan ész ezt diktálja. A pesszimista forgatókönyv következményei, amely egyesek szerint katasztrófához vezetne, a mindent felülíró, haszonelvűségre épülő globális tőke működését is aláásná.

Napjaink tapasztalatai alapján sajnos úgy tűnik, hogy a miskolci „Ökológiai Intézet Alapítvány a Fenntartható Fejlődésért” hivatása szerinti működésének üzenetei nem vagy csak részben jutnak el a döntéshozókig. A „közember” számára is magától értetődőnek, racionálisnak tartott cselekvések, intézkedések, törekvések gyakran nem érvényesülnek, vagy csupán politikusok által ismételgetett közhelyekké válnak. Erre példa: a minapi tv-interjú egy vezető politikusunkkal, aki nyilatkozatában jelezte, hogy tovább kell növelni a bioüzemanyagok termelését, ügyelvén egyben arra, hogy ez ne vezessen élelmiszerár-emelkedéshez.

Vezetőségválasztás

Dr. Seprős Imre, a MAE alelnöke tájékoztatta a Társaság tagjait a szervezet tisztújító közgyűlésével kapcsolatos tudnivalókról. Ezzel kapcsolatban javasolta, hogy vezetôségünk mandátumának lejárta miatt a tagság jelölő bizottságot bízzon meg, és az ülés kertében, a személyekre vonatkozó javaslatok előterjesztése után válassza meg a társaság új elnökét és titkárát. A tagság egyhangú szavazattal dr. Kőmíves Tamást és dr. Vajna Lászlót bízta meg a jelölőbizottsági teendőkkel.

Az ülés keretében, kellő tájékozódás után Vajna L. ismertette a javaslatot: a tagság megelégedéssel és köszönettel nyugtázta az elnök és a titkár eddigi tevékenységét, és továbbra is kéri, hogy vállalják e megbízatásokat. Más személyre javaslat nem volt. A tagság egyhangú szavazattal fogadta el dr. Pálmai Ottó elnökké és dr. Halmágyi Tibor titkárrá történő újraválasztását. Ezt követően a tagság ugyancsak egyhangú szavazattal a MAE tisztújító közgyűlésére küldöttekként dr. Nagy Bálintot és dr. Seprős Imrét választotta meg. A megválasztottak megbízatásukat köszönettel elvállalták.

Vajna László