Egy előzetes - a tagállamok éves nyilatkozatain alapuló - Bizottsági kalkuláció szerint az Unió egész területére, a 2002/2003-as időszakra vonatkozó - a tagállamok számára meghatározott tejkvóta meghaladására kivetett - adó 320 millió eurót tesz ki. Az elmúlt évben az adó teljes összege 276 millió euró volt. Az EU egészét tekintve az összes szektor termelési többlete 526.000 tonna.