Az Európai Bizottság - a közös piac előírásaival összeegyeztethetőnek tartva - jóváhagyott Szicíliának egy 5.164.569 eurós összegű tervezett támogatást különféle - a citrustermeléshez kapcsolódó - beavatkozásokra, mint pl. beruházás, információ és promóció. A szicíliai régió költségvetése kiegészíti a központi kormány citrustermelésre előirányzott költségvetését.