Az AVOP támogatások fedezésére 2004-2006 között összesen 317
millió euró, azaz mintegy 106 milliárd forint áll rendelkezésre,
ebből az összegből 3,044 milliárd forinttal lehet támogatni a fiatal
gazdálkodók munkáját összességében 2004-2006 között - tette hozzá az
FVM osztályvezetője.
    Az osztályvezető elmondta: a fiatal gazdák támogatást kérhetnek
az AVOP forrásaiból vállalkozásuk indításához, továbbá a
mezőgazdasági munkaerő korösszetételének javításához, azaz egy-egy
idősebb gazdálkodó gazdaságának átvételéhez, valamint egy
gazdaságilag életképes üzem létrehozásához.
    Emellett a támogatható célok között szerepel a munkahelyek
megőrzése és új munkahelyek létrehozása, valamint a kezdő fiatal
gazdálkodók, különösen a nők számának növelése a mezőgazdaságban.
    E célok megvalósításához a fiatal gazdálkodók egyszeri
tőkejuttatást kaphatnak, amelynek felső határa 25 ezer euró, azaz
mintegy 6,3 millió forint. Ha a gazdaság létrehozásához
szaktanácsadó közreműködését is igénybe veszik, ez az összeg további
5 ezer euróval, azaz mintegy 1,3 millió forinttal növelhető.
    A gazdaságok alapítását lehet támogatni az egyszeri
tőkejuttatáson kívül az éven túli hitelek utáni kamatok
támogatásával is. Ennek összege azonban nem haladhatja meg az
egyszeri tőkejuttatás mértékét.
    Egy fiatal gazdálkodó csak akkor kaphat támogatást
gazdálkodásához az AVOP-tól, ha teljesít néhány feltételt. Tehát
egyéni vállalkozónak kell lennie, továbbá első gazdaságát kell
elkezdeni működtetnie. Amellett fő tevékenységként
növénytermesztéssel, állattenyésztéssel vagy vegyes mezőgazdasági
munkával kell foglalkoznia. életkora nem lehet kevesebb 20 évnél és
nem haladhatja meg a 40 éves életkort. A gazdálkodónak legalább
szakmunkás szintű és szakirányú végzettséggel, például aranykalászos
gazdatanfolyammal kell rendelkeznie. Követelmény továbbá az egy éves
mezőgazdasági gyakorlat is.
    Eddig 471 pályázat érkezett a 3,044 milliárd forintos
forrásösszeg felhasználására. Ebből a bírálók elutasítottak 225
pályázatot, mivel nem feleletek meg a különféle előírásoknak. Ez
mintegy másfél milliárd forint fel nem használását jelenti.
Elfogadott pályázat 124 darab van, 888 millió forint értékben.
További 122 pályázatot még vizsgálnak a bírálók. Ennek összértéke
678 millió forint.
    Az FVM osztályvezetője jelezte, hogy a források szűkössége miatt
a valamivel több mint 3 milliárd forintos keretösszeget
megkurtították és jelenleg csak mintegy 1,8 milliárd forint áll
rendelkezésre a finanszírozáshoz. Jelezte ugyanakkor, hogy várhatóan
az eredeti keretösszeg is rendelkezésre áll még az év vége előtt,
így további pályázatokat is várnak a fiatal gazdálkodók részéről.
    A pályázatok tapasztalatairól szólva Forró Pál elmondta: sok
pályázónál összekeveredik az ok és okozat. Nem azért pályázik egy
fiatal gazdálkodó mert jó elképzelései vannak, hanem azért, hogy 100
százalékos tőkejuttatást kapjon. Vannak olyan tapasztalatok is,
amikor egy működő gazdaságot osztanak meg azért, hogy
többletforráshoz juthassanak. Ugyanez a tapasztalat a szaktanácsadás
igénybevételénél is, vagyis a legtöbben azért folyamodnak
szaktanácsadásért, hogy további mintegy 1,3 millió forintot
kaphassanak.
    Boda Tamás főosztályvezető-helyettes a 2007-2013 közötti uniós
új költségvetési időszakról szólva közölte, hogy ott a mezőgazdaság
egyik alapvető támogatási formája az Európai Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Alap (EMVA) lesz.
    Jelezte ugyanakkor, hogy főként a versenyképesség javítására a
környezetvédelemre és az életminőség magasabb szintre emeléséhez
adnak támogatást ebből az alapból. Az alap forrásösszege az unióban
még nincs jóváhagyva, ezért erről az előadó bővebbet nem mondott.
    Utalt ugyanakkor arra, hogy várhatóan az átlagos uniós
támogatottsági szint csökkenni fog a jelenlegi 50 százalékos
mértékről 40 százalékra.

Forrás: MTI