A két fél egyetértett abban, hogy az Európai Unió agrárköltségvetése ne csökkenjen, legalább a jelenlegi szinten maradjon 2013 után is. A két politikus megállapította, hogy a nagy gazdaságok támogatásának felső határáról illetve a limit feletti támogatás felhasználásáról nincs közös álláspont a tagállamok között.

Mindkét ország számára előnyösebb lenne, ha a KAP „zöldítése” a második, vidékfejlesztési pillérben szerepelne elsősorban, továbbá, ha nem járna a gazdák számára több bürokratikus szigorítással.