Mindezt Daróczi László, az Agrármarketing Centrum (AMC) ügyvezetője mondta, aki írásban válaszolt az Agroinform.hu kérdéseire.

Nyomon követi-e az AMC a precíziós gazdálkodás fejlődését? Partneri körükből van-e valamilyen ezzel kapcsolatos tapasztalatuk?

Igen, mint mindenki, aki felismeri, hogy a világ ebbe az irányba halad, és tudja: a precíziós technológia alkalmazása a mezőgazdaság további fejlődésének iránya. Az AMC a saját lehetőségeinek kiaknázásával: tudásmegosztással és a tapasztalatok átadásával támogatja ezt a folyamatot. Ugyanis az AMC ott van a világ szinte valamennyi jelentős élelmiszeripari- és agrárkiállításán, egyéb szakmai eseményén. Így elmondhatjuk, hogy első kézből értesülünk a mezőgazdaságban zajló folyamatokról, a technikai-technológiai újdonságokról.

Ez a kapcsolat ugyanakkor kétoldalú: partnereink és kiállítóink előszeretettel kérnek szakmai tanácsokat tőlünk. Épp ezért különféle közösségi megjelenéseket is szervezünk, bel- és külföldön egyaránt. A hazai szakmai közeg ismereteit pedig  konferenciák keretében rendszeresen frissítjük. Célunk, hogy átadjuk azt a tudást, amelyet nemzetközi színtéren szerzünk.

Daróczi László: "nem egyszerűen kötelességünk a digitális átállás folyamatát támogatni, hanem egyenesen küldetésünknek is tekintjük" – fotó: Agroinform.hu

A 78. OMÉK-ra például ezért szerveztük a Szakmai Napot, amelyet egyébként ezentúl – a kiállítástól függetlenül is – minden évben megtartunk. Több száz top ágazati szereplő jelent meg a Földművelésügyi Minisztériummal és az Agroinform.hu-val közösen rendezett nagyszabású eseményen. Itt az agrárium és élelmiszerágazat döntéshozói, termelők, beszerzők, gyártók, forgalmazók, neves szakemberek együtt elemezhették az ágazat üzleti kockázatait és lehetőségeit, a jelen és jövő kihívásait, illetve a mezőgazdaság technológiai újításait. E nap délutánján rendeztük meg az első magyar „Nyitott tér” agrár workshopot is, amely módszertanában is új, innovatív eszköznek számít hazánkban, a mezőgazdaság területén pedig most alkalmazták először. Ez a fórum kiváló lehetőséget kínált minden résztvevőnek arra, hogy hallathassa a hangját, és a többi jelenlévővel együtt megoldást találjon a jelen legégetőbb problémáira.

Hogyan látja a precíziós gazdálkodás helyzetét Magyarországon?

A digitalizáció elérte a magyar mezőgazdaságot is, mind nagyobb mértékben jelenik meg az alkalmazott technikákban és technológiákban. A termelés megbízhatósága – a nyomon követhetőség a földtől az asztalig –, illetve a késztermék minősége kulcskérdés az agráriumban, ezért a 21. században már nem lehet kérdés, hogy bevezessük-e az ezt szolgáló eljárásokat. Nemcsak hogy el kell sajátítanunk, hanem rutinszerűen kell alkalmaznunk. Ez a jövő sikerének záloga.

Nem egyszerűen kötelességünk ezt a folyamatot támogatni, hanem egyenesen küldetésünknek is tekintjük. Az Agrármarketing Centrum legfőképp marketingeszköztárával tudja kivenni a maga részét ebből a feladatból. Szakmai rendezvényeinken, konferenciáinkon, kampányainkon gyors és hatékony online kommunikációs, illetve marketingkommunikációs eszközöket használunk, beleértve a legmodernebb infokommunikációs rendszereket, berendezéseket is.

Ön aláírt – több más szervezet képviselőinek társaságában – egy együttműködési megállapodást a Magyarországi Precíziós Gazdálkodási Egyesülettel. Mit visz az ott folyó munkába az AMC?

Az AMC örömmel vállalta a partnerséget a precíziós gazdálkodás megismertetésében és hazai elterjesztésében. Célunk, hogy az összefogás erejével segítsük a magyar agrárium és élelmiszergazdaság digitalizációját. Arra törekszünk, hogy szakmai tudásanyagunkkal, nemzetközi tapasztalatainkkal, kapcsolatainkkal támogassuk ezt a munkát, hogy ezzel is hozzájáruljunk a magyar agrárium erősödéséhez, versenyképességének emeléséhez, továbbá az élelmiszergazdaság és mezőgazdasági termelés jövedelmezőségének növeléséhez. Ráadásul így saját partnereink is hatékonyabbak, sikeresebbek lehetnek, és eredményesebben vehetnek részt a nemzetközi piaci versenyben is.

Daróczi László

„A fejlesztésekkel nagy mértékben növelhető a magyar termékek sikeressége és exportja is, hogy ne csupán a nyersanyagok exportjában és eladásában jeleskedjünk” – fotó: Agroinform.hu

Az idén az AMC szervező partnerként részt vesz a PREGA Konferencia munkájában. Milyen feladatot jelent ez?

Valóban, tavaly még csak érdeklődő résztvevőként, idén már szervezőként is jelen leszünk. Az innováció és a digitalizáció elengedhetetlen a hazai agrárium versenyképességének megtartásához, a magyar kkv-szektornak is ebbe az irányba kell mozdulnia. Az Agrármarketing Centrum pont azért vállalt szervezési feladatokat a PREGA-ban, mert a konferencia kiváló lehetőség arra, hogy a szakma képviselői egymással megoszthassák tapasztalataikat és tudásukat, s olyan új együttműködések, megállapodások szülessenek, amelyek hozzájárulnak a precíziós gazdálkodás elterjesztéséhez.

Az AMC nevéhez hűen a rendezvény kommunikációját támogatja. A 21. századi marketingeszközök tárházával visszük jó hírét nem csupán a szakmában, hanem a sajtó közreműködésével és az internet lehetőségeivel élve a lakosság körében is.

Mi az AMC legfőbb üzenete a konferencián?

Innovációval és digitalizációval teremthető meg a jövő sikeres magyar agráriuma, ebben pedig a marketingnek is fontos szerepe van. Annak promotálása, kommunikálása, hirdetése pedig, hogy egy agrár, vagy élelmiszerágazati termék előállítása a digitalizációs technológiák alkalmazásának köszönhetően átlátható, transzparens és nyomon követhető, komoly marketingértéket hordoz magában, hiszen növeli a termék iránti bizalmat is.

Az élelmiszeripari szekció – a szántóföldi, az állattenyésztési és a kertészeti mellett – újdonság az idei PREGA-n. Szervező partnerként hogyan látja: miként született meg az elhatározás, hogy ez is része legyen a konferenciának?

Már a tavalyi OMÉK Szakmai Napján is négy szekcióban rendeztük meg a „Nyitott tér” workshopokat, abból az egyik az élelmiszerágazat volt. Ezt a négy témakört viszi tovább az idei PREGA is. Az élelmiszerágazat jól példázza, hogy a fejlesztésekkel nagy mértékben növelhető a magyar termékek sikeressége, ismertsége és exportja is. Fontos, hogy ne csupán a nyersanyagok exportjában és eladásában jeleskedjünk, hiszen kiemelkedő nyereséget a feldolgozott termékek hozhatnak. Épp ezért létfontosságú az új technológiák, módszerek, fejlesztések terjesztése, az információk minél szélesebb körben történő megosztása ezen a területen is.

Melyik szekció munkájára kíváncsi a leginkább? Mit vár ettől a munkától?

Mind a négy szekció területén van tanulni-, fejlődnivalónk. Az AMC munkatársai valamennyit figyelemmel kísérik, hiszen olyan információk hangoznak el, amelyeknek megosztása kiemelt célkitűzésünk. Mivel a PREGA-ra látogatók nem lehetnek jelen párhuzamosan egyszerre több helyen, segíteni kívánjuk őket az előadások kivonatából készült összesítéseinkkel. Ezeket természetesen eljuttatjuk az érdeklődő partnereinkhez is.

Mit vár az idei rendezvénytől?

Nagyon fontos számunkra a közvetlen kapcsolat az agrárium különböző szereplőivel. Az ő kérdéseik, tapasztalataik, gondjaik-bajaik, felvetéseik határozzák meg a mi munkánk fókuszát is. A konferencia kiváló alkalmat nyújt az ágazattal kapcsolatos széles körű információk begyűjtésére és a személyes beszélgetésekre egyaránt.