A mezőgazdaságból, a vidéki vállalkozásból élőknek az idén tavasszal elegük lett abból, hogy mások döntsenek az életükről, mások határozzák meg boldogulásuk határait, mások szabják meg pénzügyi mozgásterüket, szűkítsék pályázási lehetőségeiket. Hosszú évek után, a magyar emberek kezükbe vették a sorsuk alakítását. Éppen időben döntöttek a változás mellett, mert a vidék megmaradása, fejlesztése elsőrendű nemzeti érdek, és már nem volt hová hátrálnunk. Tanulmányok ezrei, cikkek, könyvek, könyvtárnyi anyagok születtek Magyarországon az elmúlt években arról, hogy mit kellene csinálni a magyar vidéken, mit kellene jobbítani a vidéki emberek sorsán. Közben, ha végigtekintünk a vidéken, lekanyarodunk a főutakról, láthatjuk az üres portákat, az elgazosodott kerteket, a bezárt iskolákat, a fölszámolt vasutakat. Nyolc év pusztításának a nyomait viseli magán a vidék! Ebből lett elege a magyar embereknek tavasszal.

Megkezdődött az a munka, amely a vidéket újra élhetővé teszi, a vidék felzárkóztatását célozza. Túl kell lépnünk azon az időszakon, amikor a magyar vidéket az elvándorlás, a reménytelenség jellemezte.