Szerte a világon a fejlett polgári demokráciák rendszabályokat foganatosítanak a társadalmuk számára létfontosságúnak ítélt infrastruktúrák védelmére. Hazánkban a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény az érintett vállalkozás tulajdonosának, illetve üzemeltetőjének kötelességkörébe utalja ezen feladat végrehajtását.

A törvény alkalmazásában létfontosságú rendszerelem a törvény 1-3. mellékletben meghatározott ágazatok valamelyikébe tartozó eszköz, létesítmény vagy rendszer olyan rendszereleme, amely elengedhetetlen a létfontosságú társadalmi feladatok ellátásához - így különösen az egészségügyhöz, a lakosság személy- és vagyonbiztonságához, a gazdasági és szociális közszolgáltatások biztosításához -, és amelynek kiesése e feladatok folyamatos ellátásának hiánya miatt jelentős következményekkel járna.

A törvény mellékletében felsorolásra kerültek azok az ágazatok, illetve alágazatok, melyekre a végrehajtás kötelezően vonatkozik, az agrárgazdaság ágazatban például a mezőgazdaság, az élelmiszeripar és az elosztó hálózatok tartoznak a létfontosságú rendszerelemek körébe.

A 2012. évi CLXVI. törvény (ismertebb nevén kritikus infrastruktúra törvény) végrehajtására a kormány végrehajtási rendeleteket alkotott. A 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet
(a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról) alkalmazásában:

1.§ 1. azonosítás: az a folyamat, amely során a lehetséges létfontosságú rendszerelemeket kockázatelemzés, valamint az ágazati és horizontális kritériumok alapján meghatározzák;

2. kockázatelemzés: fenyegetettségi és kockázati tényezők vizsgálata a rendszerelemek sebezhetőségének, valamint a megzavarásuk vagy megsemmisítésük által okozott következmények értékelése céljából;

2. § (1) A lehetséges létfontosságú rendszerelem üzemeltetője az azonosítási eljárás eredményéről azonosítási jelentést készít.

Az eddig ismertetett szabályok körül zajlik a legtöbb polémia: vonatkozik-e a jogszabály az adott vállalkozásra vagy sem, el kell-e végezni az azonosítási eljárást, kell-e jelentést készíteni, stb. Viszonylag egyszerű a válasz: a törvény mellékletében felsorolja az ágazatokat és alágazatokat. Azon vállalkozásoknak, amelyek ezekbe a kategóriákba tartoznak, el kell végezni az azonosítási eljárást és annak eredményéről jelentést kell küldenie a kijelölő hatóságnak. A 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet szerint:

(3) Ha az üzemeltető az azonosítási jelentés elkészítésére és benyújtására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Kormány által rendeletben kijelölt, ágazati felelősséggel rendelkező kijelölő hatóság (a továbbiakban: kijelölő hatóság) határidő tűzésével felszólítja az üzemeltetőt az azonosítási jelentés elkészítésére és benyújtására.

(4) Ha az üzemeltető a kijelölő hatóságnak a (3) bekezdés szerinti felszólítására egyetlen rendszerelemet sem azonosított lehetséges létfontosságú rendszerelemként, ebben az esetben is be kell nyújtani az azonosítási jelentést.

Az azonosítási eljárás lefolytatásának szabályait további kormányrendeletek tartalmazzák:

360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

540/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a létfontosságú agrárgazdasági rendszerelemek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Ha az azonosítási jelentés nem tartalmaz létfontosságú rendszerelemet, akkor a vállalkozásnak nincs további feladata, ha azonban azonosított létfontosságú rendszerelemet, akkor meg kell szervezni annak védelmét.

A jogszabályok ismeretének hiánya, illetve az értelmezési sokszínűség vezetett ahhoz a felismeréshez, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jelentős mértékben nyújthat segítséget tagvállalkozásai számára a vitatott kérdések eldöntésében, a szükséges teendők meghatározásában.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a honlapján aktuális tájékoztató rovatot indít, amit IDE kattintva érhet el.