Magyarországon a teljes jogú EU tagság elérését követően (2004. V. 1-től) a környezetvédelem területén, a korábbi nemzeti szabályozórendszer helyét az uniós jogrend vette át.

Magyarország területének közel fele (48%-a) nitrát-érzékeny. A 91/676/EGK „nitrát direktíva” magyarországi alkalmazását, a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről szóló 49/2001. (IV.3.) Kormányrendelet biztosította először a hazai jogrendszerben, melyet a 27/2006-os kormányrendelettel módosítottak, melynek értelmében a mezőgazdasági vállalkozások a környezetvédelmi célú beruházásaikat a korábbi 2005. végi határidő helyett 2009-ig lesznek kötelesek megvalósítani, ami után nem lehet majd használni azokat a telepeket, melyek nem felelnek meg a követelményeknek, és legkésőbb egy évvel fel is kell számolni.

A trágyatároló kialakítása, méretezése: