Az őszi káposztarepce, az olajretek, a mustár és a keresztes virágú zöldítés vetésterületének növekedése a repce-fénybogár (Meligethes aeneus) jelentőségének és az általa okozott terméskiesés mértékének növekedését, ugyanakkor az ellene való hatékony védekezés nehézkesebbé válását hozta magával.

repce-fénybogár

A repce-fénybogár tartósan 9 °C felett kezdi meg a betelepülését, a repce rejtett vagy zöldbimbós fenológiai állapotának időszakában. A repce-fénybogár elleni védekezés közkedvelt eszköze a piretroid hatóanyagcsoportba tartozó taglózó hatású termékek valamelyike, alapkészítményeivé váltak a védekezésnek.

Túlhasználatuk okán az utóbbi években több esetben figyelték meg csökkent hatékonyságukat, jelentős termésveszteség kialakulását.

Ezen októl vezérelve az IRAC szabadalmaztatott piretroid-rezisztencia vizsgálati módszerével 5 éve kezdődtek meg az egész ország területére kiterjedő felvételezések. A Nébih növényvédelmi zoológusainak segítségével végzett vizsgálatok beigazolták a hatóanyag-csoporttal szembeni, termelői szinten tapasztalt hatékonyságromlást, a piretroid-tolerancia erősödését, szélsőséges esetben a rezisztencia kialakulását (1. ábra).

1-ábra

Az Avaunt® 150 EC rovarölő szerrel is folyt Európa-szerte rezisztenciavizsgálat, mely esetekben kizárólag érzékeny fénybogár-populációkat figyeltek meg. Magyarországon 2018-ban több helyszínen (2. ábra) ismétlődött meg a teszt. Ez alkalommal is bebizonyosodott, hogy az Avaunt® 150 EC továbbra is hatékony a repce-fénybogár ellen.

fénybogár

Az FMC saját és a termelői tapasztalatok alapján a fénybogáregyedek betelepedésének időszakában, a repce rejtett vagy zöldbimbós fenológiájában kijuttatott Avaunt® 150 EC 170 ml/ha dózisában az időjárástól függetlenül, 8-(10) napos tartamhatásával megvédi a repcét a jelentősebb fénybogár-kártételtől. Normál évjáratban a zöldbimbós állapottól a virágzás kezdetéig eltelt időt „lefedi” az Avaunt® 150 EC tartamhatása. (A virágbimbók felnyílásával a fénybogáregyedek pollenhez jutva megszűnnek mint repcekárosítók.)

Az Avaunt® 150 EC kontakt- és gyomorméreg, a vele történő hatékony védekezés feltétele a fénybogár betelepüléskori, legkésőbb a repce zöldbimbós állapotában történő permetezés elvégzése. Ilyenkor a virágzatot károsítani igyekvő egyedek az első harapásukat követőn 2-4 órán belül teljesen lebénulnak, károsításuk megszűnik majd tartalék-tápanyagaik függvényében néhány napon belül elpusztulnak. A védekezés eredményeként a virágzati tengely nem kopaszodik fel.

Az Avaunt® 150 EC rovarölő szer főbb tulajdonságai:

• érzékenyek rá a fénybogár-populációk;

• tartamhatása van, 8-(10) nap;

• gyors a károsítás blokkoló hatása;

• bimbós állapotban történt permetezés után, a kinyíló virágot látogató méhek nem károsodnak;

• keverhető más készítményekkel pl: Komlex Kénesbór lombtrágyával;

• engedélyezett: őszi káposztarepcében, olajretekben és mustárban.

www.fmcagro.hu
FMC-Agro Hungary Kft.

A növényvédő szereket biztonságosan és felelősséggel használja! Kérjük mindig kövesse a készítmény címkéjén leírtakat annak alkalmazásakor! Az ® jellel jelölt termékek az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkanevei.