A finanszírozást meghatározó tényezők helyzete és hatásai az agrárágazatban sajátos vonásokat hordoznak. A saját tőke a vállalat tőkéjének azon része, melyet visszafizetési kötelezettség nem terhel. Származhat külső és belső forrásokból.

Az elsődleges saját forrás a jegyzett tőke (ami növelhető pótlólagos külső tőkebevonással, vagy más formában megvalósított vagyoni hozzájárulással), amit az évente visszatartott pozitív eredmény növel. Minél nagyobb a vállalat saját tőkéjének részaránya, annál nagyobb a pénzügyi önállósága. A jelentős arányú saját tőke krízisállóbbá teszi a vállalatot.

Miután a veszteség a saját vagyont csökkenti, ha a saját tőke magas, a vállalat jobban el tud viselni átmeneti veszteségeket is. A mezőgazdasági vállalkozások általában alacsony tőkével jönnek létre, és ezt később sem tudják nagymértékben növelni. A saját tőke alacsony színvonala különösen nagy veszélyt jelent egy vállalkozás számára. A felújításokat, a termelékenység-növelését és a piacok bővítését célzó beruházások nagy részét idegen tőkével, illetve részben állami támogatásokkal finanszírozzák.

Vizsgálataink, az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) által gyűjtött tesztüzemi adatokra épülnek, ezen belül is három év 2002-2004 adatait használtuk fel. Az általunk használt mintában szereplő gazdaságok adatai az elemzések elvégzése előtt súlyozásra kerültek.

1. táblázat
A magyar tesztüzemi rendszerben résztvevő vállalkozások száma
Évek Egyéni vállalkozások
száma (db)
2002 1401
2003 1429
2004 1483
Forrás: Saját szerkesztés