Egzakt módszerekkel, s a gyakorlati szempontokra tekintettel vizsgálja mezőgazdaságunk értéktermelő képességét és az ágazati munka hasznosságát. Kidolgozta a mezőgazdasági szektorok fejlesztésének általános dinamikus modelljét és a mezőgazdasági termelés optimális területi elhelyezésének a módszerét. Feltárta a mezőgazdasági tulajdonosi viszonyok és a földhasználat átalakulását motiváló tényezőket.

A világon elsőként alkotott egzakt közgazdasági földértékelési rendszermodellt. Felsorolni is nehéz lenne magyar és idegen nyelvű publikációit (9 könyvet magyarul, négyet idegen nyelven írt), a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben viselt tisztségeit, a periodikákat, amelyeknek szerkesztésében részt vesz, a hazai és külföldi egyetemeket, ahol előadóként tisztelik.