Államreform és területfejlesztés

Szegvári Péter

Hazánkban elsődleges feladattá vált az elavult közigazgatási rendszer megreformálása, az EU támogatások fogadására és kezelésére alkalmas intézményrendszer létrehozása, valamint a rendelkezésre álló források reális szétosztása és megfelelő felhasználása. A szerző áttekinti a 2007-2013 közötti tervidőszak intézményes feltételeit, valamint azt, hogy milyen feladatok jelenhetnek meg az államreformmal összefüggésben, különös tekintettel a regionalizáció aspektusaira, illetve arra hogyan alakulhat a regionális politikáért felelős intézményrendszer ennek a függvényében. Az államreform egyik célja az államigazgatás jelentős csökkentése és az új kihívásoknak megfelelő hiányzó intézmények megalakítása. A szervezetrendszer tökéletesítését a közfeladatokhoz kell igazítani. A reformlépések keretében az állami alrendszereken kívüli társadalmi és gazdasági szereplők is közvetlen előnyökhöz jutnak.

A Falu, 2006. XXI évf. 4. szám

Az egységes támogatási rendszer (SPS) bevezetése Magyarországon

Vásáry Miklós

Az Európai Unióban felvetődött, hogy az energia növényeket érintő változásokhoz kapcsolódóan indokolt engedélyezni az új tagállamok számára az egyszerűsített területalapú támogatási rendszer (SAPS) 2010 végéig történő alkalmazását. Az átalakulás nemcsak stabilitást, de bizonyos mértékben bizonytalanságot is eredményezhet. A KAP reform megvalósította, hogy a termelői közvetlen támogatások már nem az előzetesen meghatározott javak előállításának a függvénye, hanem a termelők számára egy teljesen új elem keretében, egy korlátozottan forgalomképes, a termelési kötelezettségtől elszakadó támogatási jogosultság formájában kerül megállapításra. Ez a jogosultság forgalomképes vagyonértékű jognak tekinthető.

A Falu, 2006. XXI évf. 4. szám

Az új vidékfejlesztési politika intézkedései és intézményrendszere

Maácz Miklós – Kónya Edit

A vidékfejlesztési politikának három alapvető célkitűzése van: a mezőgazdaság és erdészet versenyképességének javítása; a környezet minőségének javítása a termőföld hasznosításhoz köthető támogatások révén, valamint az életminőség javítása és alternatív jövedelemszerző tevékenységek ösztönzése. E célkitűzések a vidékpolitikában három tematikus és egy módszertani tengelyen valósulnak meg. A tagállamoknak nemzeti vidéki hálózatot kell létrehozniuk amely összefogja a vidékfejlesztéssel foglalkozó szervezeteket és közigazgatási szerveket. A szerző ezt követően részletesen ismerteti a Magyar Vidékfejlesztési Stratégia négy tengelyének specifikus céljait, valamint a beruházási támogatásokkal kapcsolatos megfontolásokat.

A Falu, 2006. XXI évf. 4. szám

State reform and rural development

By Péter Szegvári

One of the main tasks of Hungary is the reformation of the outdated administrational system. The establishment of the institutions, which are able to receive EU supports as well as the right distribution and adequate utilization of given resources.

The author surveys the institutional conditions for the period of 2007-2013 as well as the tasks, which came up in connection with the state reforms with special consideration to the aspect of regionalization and the forming of institutions. One of the goals of the state reform is to decrease the state administration and to form new institutions, which are suitable for new challenges. The improvement of institutions has to be arranged to the public tasks. In the frame of the reform steps next to the sub-system the social and economical players obtain direct benefits too.

A Falu, 2007. vol. 21, no 1.


The introduction of the unified support system in Hungary

By Miklós Vásáry

Within the EU, the question came up that in connection with the changes regarding energy plants is reasonable to allow to the new member states to apply the simplified territory based supporting system (SAPS) until the end of 2010. This change can result not only stability, but also uncertainty in some cases. The CAP reform put into practice that the direct producing supports are not depending on the production of previously defined goods, but within a completely new frame for producers. This will be defined based on limited service ability, which is separated from the supporting system based on production obligation. This competence can be considered as negotiable value of property right.

A Falu, 2007. vol. 21, no 1.

The orders and institutions of the new regional development policy

By Miklós Maácz and Edit Kónya

The regional development policy has three fundamental objectives: the improvement of agricultural and forestry competitiveness, the improvement of environmental quality through supports, which can be linked to the utilization of agricultural land, as well as the improvement of life quality and the motivation alternative income obtainments.

Within the rural policy these objectives are realized on three thematical and one methodological axis.

The member states have to form a national rural system, which co-ordinate the organizations dealing with the rural development and administration. Afterwards the author explains in details the specific goals of the four main axes of the Hungarian Rural Development Strategy and the reflection in connection with the investment sponsorship.

A Falu, 2007. vol. 21, no 1.