- A Német Parasztszövetség (DBV) a német EU-elnökség kapcsán fontos feladatnak tartja az agrárbürokrácia leépítését. Ebbe beleértik a kötelező ugaroltatás megszüntetését és a kereszt-megfelelőség túlbonyolított szabályainak egyszerűsítését is. Ezek az intézkedések a német mezőgazdaság kilátásait javítanák a globális piacon, s kedvezően befolyásolnák a gazdák hangulatát is. A DBV rendkívül örvendetesnek nevezte az agrárpiacok jelenlegi kilátásait, ennek okai egyrészt a világméretű kereslet bioenergia iránt, másrészt pedig Kína és India intenzív szívóhatása a takarmányok terén.

- A december 19-20-i Tanácsülés előtti szövetségi szakminisztériumi tájékoztató összefoglalását a német álláspontról és a német EU-elnökség tervezett súlypontjairól szóló jelentést megküldtem.
- Az FDP ellenzéki parlamenti párt Horst Seehofer szövetségi szakminiszter eddigi ténykedését hatalmas csalódásnak minősítette. Állításuk szerint Seehofer a szakma különböző áramlataiban sodródik, ahelyett, hogy saját világosan meghatározott irányelvek mentén haladna. Ahogy a zöld géntechnikánál, úgy a bio üzemanyagok megadóztatásánál is a miniszter az ide-oda sodródása miatt csődöt mondott az agrárpolitika egész vonalán. Ezzel a magatartással eljátszotta az emberek bizalmát a jelenlegi kormány a jövőre irányuló politikai döntések terén.
- Horst Seehofer szövetségi szakminiszter zöld géntechnikával kapcsolatos álláspontját hevesen támadja nemcsak a biotechnológiai ágazat és a tudomány, de számottevő mértékben a mezőgazdasági termelők is.
A miniszter továbbra is kitart álláspontja mellet, mely szerint a kutatást támogatja, de az árutermelési célú alkalmazást nem.
A szövetségi Fogyasztóvédelmi és Élelmiszerbiztonsági Hivatal (BVL) engedélyezte a génkezelt búza tudományos célokra történő termesztését. A gaterslebeni Leibniz intézetben 1200 m2-en kutatási célokra 11200 növény termesztését engedélyezték megfelelő biztonsági feltételek mellet. A búzára átvitt gén árpából és babból származik és a búzaszemek fehérjetartalmát növeli. Az engedély kiadása előtt kikérték a lakosság véleményét is. A 30 ezer vélemény kiértékelése után döntöttek az engedély kiadásáról, tekintve, hogy a búza önporozó, ezért a más állományokkal való keresztezés veszélye igen csekély. Emellett 500 méter biztonsági távolság létesítését is előírták.
 
Kétoldalú ágazati együttműködés
 
- Brandenburg tartomány mezőgazdasági minisztere a Grüne Woche során szeretne Gráf József miniszter úrral találkozni. A megbeszélések főleg az újratermelhető nyersanyagok terén lehetséges magyar-brandenburgi együttműködés körül forognának. A brandenburgi mezőgazdasági minisztérium számára kiemelten fontos terület a megújuló nyersanyagok termesztése és felhasználása.
 
Németország piaci viszonyai, az ágazati kereskedelem fejleményei.
 
- A piacösztönzéssel kapcsolatos németországi válság veszélyezteti a Központi Piac- és Árfigyelő Szolgálat (ZMP) tevékenységét. A további működésiköltség-megvonás jelentős információgyűjtési területek kiesését eredményezné. Előzetes tájékoztatások szerint 2007-ben 10%-kal csökkentik a ZMP költségvetését, ez végső soron a mezőgazdasági termelőkön csapódna le, akik számára állítja össze az ZMP az ágazatonkénti piacfigyelést, mely a tej, hús, gabona, zöldség, gyümölcs, vágóállat, dísznövény és fa területeket fogja át.
- A Német Parasztszövetség (DBV) szerint a német mezőgazdaságnak nincs félnivalója egy nemzetközi összehasonlítás esetén. A németek az első helyen állnak az EU-ban repce, krumpli, tej és disznóhús előállításában. Különösen a disznóhús mutatott erőteljes fejlődést: amíg Németország 1986-ban még 77%-ban tudta csak magát ellátni, addig mára már majdnem elérte a 100%-ot. A DBV szerint ez a gazdák azon képességére vezethető vissza, hogy értékelik a növekvő piacokat, azokba beszállnak és továbbfejlesztik őket. Az újratermelhető alapanyagok fejlődése is kimagasló siker Németországban: olyan beruházásokat hajtottak végre, mely lehetővé tette egy új, rendkívül előremutató ágazat felépítését. A termelők jó része az újratermelhető energiák révén meg tudta valósítani több lábra állást is. Ezzel egyidejűleg a DBV felhívta a figyelmet, hogy nincs szükség túlzott állami beavatkozásra, az ágazatnak kell ugyan az új piacok felépítéséhez támogatás, de nem szabad, hogy az új ágazatban ismét olyan béklyókat helyezzenek el a termelőkön, melyektől azok az élelmiszertermelésben éppen, hogy megszabadultak.
 
Agrárdiplomácia
 
- Az elmúlt hónap jelentősebb agrárdiplomáciai eseménye, a magyar nagykövetség által december 12-én adott politikai koktél volt, melyre a szakdiplomaták is meghívhatták szakterületük azon partnereit, akikkel napi kapcsolatban állnak.
Meghívottaim a szövetségi szakminisztérium EU-tagállami kapcsolatokkal foglalkozó munkatársai voltak, illetve a tartományi képviseletek mezőgazdasági referensei.
A beszélgetés fő témája a német elnökség prioritásai és az ezekről szóló német várakozások voltak.
A résztvevők egyetértettek, hogy az agrárbürokráciát lényegesen egyszerűsíteni kell ill., hogy az elnökség munkaprogramjában szereplő témák közül a többségében csak a német elnökségi periódus végén, ill. csak 2007 második félévében várható eredmény.
- A német elnökség egyik súlyponti kérdése a multilaterális kereskedelmi rendszer fenntartása és erősítése. A német szövetségi kormány többi EU partnerével megvizsgálja a lehetőséget, hogy milyen módon lehetne a megszakadt WTO-tárgyalásokat minél hamarabb folytatni, hogy a már elért eredményeket mind Európa, mind a fejlődő országok érdekében biztosítsák.
 
A mezőgazdasági termelők számára a világkereskedelem szabályozott keretek között történő folytatása elengedhetetlen. Németország véleménye szerint az EU az agrárterületen nagyvonalú ajánlatot tett és a közös agrárpolitika reformjával az egész belső támogatási rendszert átalakította kereskedelmet nem torzító intézkedésekké. Az exporttámogatások teljes leépítésének felajánlása is fontos lépés. Sajnos ezek az ajánlatok eddig túl kevés reakciót és még kevesebb kompromisszumkészséget váltottak ki a többi ország részéről. Továbbá választ kellene találni az áruk minőségének kérdésére etikai szempontból, az állat- és növényvédelem kérdéseire és szociális kérdésekre is.
- Michael Glos szövetségi gazdasági miniszter támogatja a megszakadt WTO-tárgyalások újrafelvételét. Németországnak, mint a világ egyik vezető exportőrének kimagasló érdeke a tárgyalások folytatása és a világkereskedelem további liberalizációja. Különösen a közepes nagyságú gazdaságok működéséhez elengedhetetlen egy jól működő multilaterális kereskedelmi rendszer. Németország különösen a 2007 januárjában kezdődő EU elnökségére való tekintettel mindent meg fog tenni, hogy hozzájáruljon a WTO-tárgyalások eredményes lezárásához.
 
Sajtóhírek
 
- Magyar mezőgazdasági vonatkozású hírek:
Magyarország nagyarányú befektetésekkel kívánja javítani a mezőgazdaság versenyképességét. Hazánk az elkövetkező hét évben több mint 4,64 mrd. Euró támogatást fordíthat vidékfejlesztésre.
Ennek kb. 47%-át fogják a mezőgazdaság versenyképességének javítására fordítani.
A 2007-es évre 1,76 mrd. Euró áll rendelkezésre mezőgazdasági és vidékfejlesztési célokra, ennek 68%-a származik az EU költségvetéséből.
- A német mezőgazdasági vonatkozású hírek közül a következőt emelem ki:
Németországban a termőföld ára továbbra is magas szinten marad. A régi tartományokban a termőföld súlyozott átlagára 15825 /ha, ez 1,3%-os csökkenést jelent az előző évihez képest. Az új tartományokban pedig 0,5%-kal növekedett az ár 3964 /ha-ra. A magas árak következtében a nyugati tartományokban 6,7%-kal 38549 ha-ra csökkent az eladott termőföld, míg a keleti tartományokban 9,5%-kal 58157 ha-ra nőtt. Továbbra is Nordrhein-Westfalen tartományban a legdrágább a termőföld 18930 /ha, míg a legalacsonyabb Brandenburg tartományban 2585 /ha.