A francia parasztokat különösen érzékenyen érintette az EU tej- és hússzektorát padlóra küldő válság és annak néhány, máig érezhető utóhatása – olvashatjuk az euractiv.com hírportálon. A december 13-án közölt, hivatalos statisztikai adatok szerint a francia farmerek jövedelme 2016-ban 26 százalékkal csökkent az előző évihez képest. Legrosszabb helyzetbe a tejtermelők kerültek, akiket már a kvótarendszer egy évvel korábbi felszámolása is hátrányosan érintett. Mindezért az EU Közös Agrárpolitikáját hibáztatják, és egy teljesen új támogatási rendszer kialakítását szorgalmazzák.


A nagy nyugat-európai országok közül Franciaországban a legmagasabb a mezőgazdaságban dolgozók létszáma és aránya (970 ezer és egymillió fő között), és többségükben olyan emberek, akik számára a politika legkevésbé lehet közömbös, mivel a földjüket nem hagyhatják el („a föld nem tud futni“). Ezek az emberek „lélegzet-visszafojtva várják a KAP megreformálását“, és nem tudják megérteni, hogy hogyan lehet veszteséges az a munka, amellyel ők az ország élelmiszer-szükségletét előállítják (egymillióan a 60 milliós lakosság számára), sőt még exportra is termelnek.

termelő

A francia gazdákat megviselték az agrárválságok –fotó: Shutterstock

Fentiek alapján a parasztok követelései döntő befolyást gyakorolhatnak a jövő év májusában esedékes elnökválasztás kimenetelére is. Az ország legnagyobb agrártermelői egyesülése, az FNSEA egy 13 pontos ajánlást fogalmazott meg az elnökjelöltek számára, amelyben egyértelműen kifejezésre juttatta, hogy csak olyan jelöltet támogat, aki kiáll a parasztok követelése és a KAP gyökeres megreformálása mellett. Ezt a kiállást leginkább Francois Fillon jobboldali jelölttől remélik.