A Tessedik Sámuel Agrárszakképzési Koncepció legfontosabb célja, hogy az agrárszakképzés rendszerének a megújítása az agrár- és élelmiszergazdasági ágazat sajátosságainak a figyelembevételével valósuljon meg. A Koncepció elsődlegesen az ágazat területén a duális képzés erősítését és a szakképzési rendszer fejlesztését célozza meg.

Alapvető cél, hogy az elmúlt kormányzati ciklusban új alapokra helyezett szakképzési rendszer megfelelő válaszokat tudjon adni a gazdaság és a munkaerőpiac folyamatosan változó és megújuló kihívásaira. Ehhez az agrárszakképzési területnek is maximális mértékben alkalmazkodni kell.

fotó: craftsmanship.net

A foglalkoztatottság tekintetében komoly problémát jelent, hogy kedvezőtlen a hazai termelők korösszetétele. 2013-ban a gazdálkodók 31 százaléka 65 év feletti személy volt. Az egyéni gazdálkodók iskolai végzettség szerinti adatait vizsgálva megállapítható, hogy 2010-hez viszonyítva az alapfokú végzettséggel rendelkezők aránya 2 százalékkal, a középfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezőké hasonló arányban nőtt, de még mindig nagyon alacsony. Az elmúlt években a GDP növekedésében jelentős szerepe volt a mezőgazdaságnak, az ágazat további bővüléséhez a magyar gazdaságnak több megfelelően képzett, gyakorlatias tudással rendelkező szakmunkásra és technikusra van szüksége, mint amennyit a jelenlegi oktatási rendszer képez. Alapvető célunk továbbá az agrárszakképzés minőségének javítása.

A Földművelésügyi Minisztérium intézményfenntartóként is részt vesz az ágazati szakképzés rendszerében. A nemzetgazdaságban az agrár- és élelmiszergazdaság kiemelkedő szerepet foglal el, különösen a vidéki munkaerő biztosítása, a munkanélküliség megszűntetése, csökkentése érdekében. Ennek megfelelően a Koncepció kiemelten figyelmet fordít a vidéki munkaerő utánpótlást biztosító agrárszakképző iskolahálózatra, valamint arra, hogy a képzések tartalmaiban kiemelten megjelenjen az egészséges élelmiszerellátás kérdésköre és a környezettudatosság erősítése a termőföldtől az asztalig elv minden szegmensében.

Az ágazat sajátosságaiból adódóan, az agrárszakképzés rendszerében a duális képzésre való teljes áttérés fokozatosan, várhatóan közép- illetve hosszú távon tud megvalósulni. Amikor a tanulók számára a duális képzés keretében nem lehetséges a gyakorlati képzés megszervezése, azokban az esetekben a tanulószerződések megkötésének fenntartására az iskolák mellett működő termelő tangazdaságokban továbbra is szükség van.

A mezőgazdasági termelés speciális tényezőinek figyelembe vételével és azok rendszerbe illesztésével lehet csak az agráriumban a duális képzést megerősíteni, kiszélesíteni és hatékonyan működtetni. Ennek kialakítása az agrártárca, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a gazdálkodók, a vállalkozások és a szakmai szervezetek közös együttgondolkozása és együttműködése révén tud csak eredményes lenni. A Koncepció fontos célja az együttműködések megerősítése. Kiemelt feladat az agrár felsőoktatás és középfokú szakoktatás valamint a köznevelés együttműködésének a megerősítése. A Koncepció a pályaorientáció megújításában is kiemelt szerepet szán az agrárszakképző iskolák mellett működő termelő tangazdaságoknak.