A Bizottság módosítást javasol az élelmiszerekkel érintkező anyagokra vonatkozó EU szabályozással kapcsolatosan. November 17-én a Bizottság egy átdolgozott szabályozást terjesztett elő az élelmiszerekkel érintkező anyagokra vonatkozóan. A javasolt változtatások között szerepel egy modernebb megközelítés arra az alapelvre vonatkozóan, miszerint a csomagolóanyagoknak nem szabad a bennük foglalt élelmiszerekkel érintkezniük. Ez lehetővé fogja tenni az EU-ban az "aktív" és "intelligens" csomagolóanyagok bevezetését, ami pl. hosszabbá fogja tenni a termékek eltarthatóságát vagy ellenőrizni fogja és meg fogja jelentetni az információkat az élelmiszer frissességére vonatkozóan. A javaslat nyomonkövethetőségi követelményeket is meg fog fogalmazni azért, hogy az élelmiszerekkel kapcsolatban álló anyagok a termelés és forgalmazás minden szakaszában azonosításra kerüljenek. Az Európai Parlament és a Tanács együttdöntési eljárás során fogja megvizsgálni a javaslatot.