A felhívás célja a kisebb méretű állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén, vissza nem térítendő támogatás formájában.

A VP2-4.1.1.9-21 felhívás tervezet szerint a támogatási kérelmek benyújtására 2021. május 12. és 2021. július 6. között lesz lehetőség. Ezen időszak alatt az egyes értékelési szakaszokban benyújtott projektek szakaszonként együttesen kerülnek elbírálásra.

Első szakasz: 2021. május 12. – 2021. május 25.
Második szakasz: 2021. május 26. – 2021. június 8.
Harmadik szakasz: 2021. június 9. – 2021. június 22.
Negyedik szakasz: 2021. június 23. – 2021. július 6.

sertés

A kisebb méretű gazdaságok támogatása a cél – Fotó: Shutterstock

Kik pályázhatnak?

Sikerrel azok az MVH regisztrációval rendelkező mezőgazdasági termelők pályázhatnak, melyek elérik a 6000 EUR STÉ (Standard Termelési Érték) üzemméretet, illetve árbevételük legalább 50 százaléka mezőgazdasági tevékenységből származik.

A pályázat kollektív formában is beadható: termelői csoportok, a termelői szervezetek, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezetek, valamint a szociális szövetkezetek is benyújthatják kérelmüket.

Mire lehet pályázni?

Önállóan támogatható tevékenységek: építéssel járó állattartási technológia kialakítása, építéssel nem járó állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.

  1. célterület – Baromfitartó telepek korszerűsítése
  2. célterület – Sertéstartó telepek korszerűsítése
  3. célterület – Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
  4. célterület – Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése
  5. célterület – Egyéb állattartó telepek korszerűsítése

Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása valamennyi célterület kapcsán egységesen támogatható.

Önállóan nem támogatható tevékenységek: projekt-előkészítés, mérnöki feladatok, projektmenedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság.

szarvasmarha

Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítésére 50 millió Ft igényelhető – Fotó: Shutterstock

A támogatás összege és mértéke

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege az 1., és a 2. célterületek tekintetében maximum 100 millió Ft, a 3. célterület tekintetében maximum 50 millió Ft, a 4. és 5. célterületek tekintetében maximum 20 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Tudja meg, milyen esélyekkel pályázhat, kérjen előminősítést!

ELŐMINŐSÍTÉS