AVOP intézkedések és kódok
1.1. A mezőgazdasági beruházások támogatása
1.1.1. Állattenyésztést szolgáló építési beruházások támogatása
1.1.2. Növénytermesztést és kertészetet szolgáló építési beruházások támogatása
1.1.3. Új erő- és munkagépek, technológiai és informatikai berendezések beszerzésének támogatása
1.1.4. Ültetvénytelepítési beruházások támogatása
1.1.5. Öntözési beruházások támogatása
1.1.6. Meliorációs beruházások támogatása
1.3. A halászati ágazat strukturális támogatása
1.3.1. Akvakultúra. Tógazdaságok és iparszerű haltermelő rendszerek építése, felújítása, halkeltetők korszerűsítése
1.3.2. Halfeldolgozók építése, bővítése, felújítása és korszerűsítése
1.3.3. Természetes vízi halászat
1.3.4. Promóció
1.3.5. Halászati termelői szervezetek támogatása
1.3.6. Innovatív technológiák bevezetése a haltenyésztésben
1.4. Fiatal gazdálkodók induló támogatása
1.5. Szakmai továbbképzés és átképzés támogatása
2.1. A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése
3.1. Vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése
3.1.1. Agrártevékenységek diverzifikációja
3.1.2. Minőségi mezőgazdasági termékek marketingje
3.1.3. Idegenforgalmi tevékenység fejlesztése
3.1.4. Kézműipari tevékenység fejlesztése
3.2. Mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése
3.2.11. Öntözőrendszeri fejlesztésére irányuló kollektív beruházások
3.2.12. Vízkárelhárítás önkormányzati és/vagy magántulajdonban lévő létesítményeinek kollektív beruházásai
3.2.21. Kimondottan mezőgazdasági és erdészeti célokat szolgáló szám nélküli (csak helyrajzi számmal ellátott) külterületi utak és a hozzájuk kapcsolódó létesítmények építése, felújítása
3.2.22. Mezőgazdasági vállalkozások korszerű energiaellátásának kialakítása/fejlesztése, elsősorban a megújuló energia használat fejlesztése mezőgazdasági üzemek által
3.2.23. Helyi piacok és felvásárlóhelyek felújítása, átalakítása, bővítése és újak létrehozása
3.2.3. Földterület fejlesztés, melioráció
3.4. Falufejlesztés, -megújítás a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megőrzése
3.5. LEADER+
3.5.11.Képző szervezet kiválasztása
3.5.12. Helyi akciócsoportok kiválasztása
3.5.2. Korlátozott számban kiválasztott Helyi Akciócsoport helyi fejlesztési programjának megvalósítása
3.5.3. A vidéki térségek egymás közötti és nemzetközi együttműködésének, kapcsolatépítésének támogatása
3.5.4. Kommunikációs hálózatépítés európai, nemzeti és regionális szinten


A nyertes AVOP pályázatok listája régiók szerinti bontásban: