Az akciócsoportok a közleményben meghatározott határidőtől felhívásaikat honlapjukon kötelesek közzé tenni és egyidejűleg abból egy, a gesztorszervezet képviselője által hitelesített (papír alapú) példányt a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Regionális Illetékességű Kirendeltségére megküldeni. A felhívások az eredeti pályázati felhívásnak megfelelően, azzal szó szerinti egyezésben kerülnek közzétételre. Az akciócsoportnak lehetősége van valamennyi, az előző pályázati felhívásban pályáztatott jogcímet ismételten meghirdetni. Az akciócsoport általi döntésnek megfelelően mód van kevesebb jogcím meghirdetésére is, ebben az esetben a pályázati felhívás újra meg nem nyitott jogcímeinél az "ez a jogcím nem kerül pályáztatásra" megjegyzést kell szerepeltetni. Amennyiben újra meg nem nyitott jogcímre mégis érkezik pályázat, az hiánypótlás nélkül elutasítandó. A 2006. szeptember 11-ével zárult pályáztatás és a mostani újramegnyitott pályáztatási szakasz alatt, egy pályázó által, összesen 3 db pályázat nyújtható be. A már elutasított pályázatok helyett új pályázat benyújtható. Azonban a folyamatban lévő (hiánypótlás vagy befogadás alatt álló) pályázatok helyett új pályázat már nem nyújtható be. Jelen közlemény megjelenésével egyidejűleg a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján (www.fvm.hu) is közzétételre kerül. Az akciócsoportok a részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati felhívásukat saját honlapjukon 2006. október 25. napjától megjelentetik, mely naptól a felhívások hatályba lépnek. A pályázatok beadási határideje: 2006. november 24. (péntek) 24 óra. Forrás: FVM - Agrár-vidékfejlesztési Főosztály