2007. június 25-től augusztus 24-ig az ÁNTSZ regionális és kistérségi intézetei nyári idegenforgalmi koordinált akcióellenőrzéseket tartottak. Az ellenőrzés-sorozatban idén érintett volt még a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) területi állategészségügyi, növény-egészségügyi és élelmiszer-biztonsági szakemberei, valamint a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a hét régió fogyasztóvédelmi felügyelôi. A szakemberek összesen tíz héten keresztül végeztek kiemelt ellenőrzéseket, saját feladat-és hatáskörüknek megfelelôen. Az akcióellenôrzés koordinálását a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal végezte.

Az ÁNTSZ munkatársai ezen idôszak alatt 9968 ellenőrzést végeztek és összesen 135 072 197 Ft bírságot szabtak ki. A vizsgálatok többsége a vendéglátás területén történt.
112 m Ft minôségvédelmi bírság, 23 m Ft helyszíni, szabálysértési és végrehajtási bírság került kiszabásra.

Az akcióellenőrzés során 1050 mintát vettek ellenôreink. A laboratóriumi eredmények kiértékelése nyomán 964 megfelelô és 86 kifogásolt termékrôl kaptunk számszerű jelentést a regionális intézetek laboratóriumaiból.

Az ellenőrzések során tapasztalt leggyakoribb hiányos­ságok:
  • lejárt minôség-megőrzési, ill. fogyaszthatósági idejű termékek forgalmazása,
  • mosogatási technológia hiányosságai
  • a szakosított tárolás követelményeinek be nem tartása,
  • kézmosás, - fertôtlenítés tárgyi feltételeinek hiánya,
  • a helyiségek általános állagának kifogásolhatósága (festés, padozatjavítás,bútorzat felújítás elmaradása),
  • lefagyasztott ételek jelölésének hiányosságai voltak.
A hiányosságok közül aggasztónak tartom a lejárt minőség-megőrzési, ill. fogyaszthatósági idejű termékek forgalmazása terén tapasztaltakat. Ellenôrzési gyakorlatunkban az egy ellenőrzésre jutó minőségvédelmi birság kiszabása tekintetében nem tapasztalunk javulást. Ezt azért tartjuk különösen figyelemre méltónak, mert megítélésünk szerint itt már nem csupán apró figyelmetlenségről van szó, hanem a fogyasztók szándékos megkárosításáról.

Számos, nagy tömegeket érintô rendezvény volt országszerte, melyek kapcsán kitelepült vendéglátóhelyek engedélyeztetése, élelmezés-egészségügyi ellenôrzése kiemelt feladat volt az ÁNTSZ kistérségi intézetek munkatársai számára.

Budapest és környéke helyszínt nyújtott a Sziget Fesztivál, a Forma-1 Magyar Nagydíj, a Francia Utcabál, a Mesterségek Ünnepe, az Aszódi Fesztivál, a Summerfest Folklor Fesztivál, a Red Bull Air Race rendezvényeinek, de az ország egyéb területeirôl is 34 kiemelt rendezvényrôl kaptunk jelentést, melyek teljes körű közegészségügyi, élelmezés-egészségügyi elôzetes hatósági engedélyezése valamint folyamatos felügyelete az ÁNTSZ feladata volt úgy az ideiglenes kereskedelmi, mind a vendéglátó egységekben.

Az ÁNTSZ részérôl egy esetben került sor 80 kg jelöletlen, lefagyasztott hamburger pogácsa, és egy esetben pedig 24 kg hűtés nélkül tárolt nyershús zárolására.
A Sziget Fesztivál területén a rendezvény hét napja alatt 224 ellenôrzés történt. Pozitívumként kell megemlíteni, hogy az előző évekhez képest összességében és súlyában lényegesen kevesebb intézkedés volt indokolt. Az üzemeltetôk érzékelhetôen törekedtek a korszerűbb körülmények kialakítására, az elôírások betartására.

A Forma-1 Magyar Nagydíj 4 napja alatt 126 ellenôrzés történt. A rendezvényt beárnyékolta, hogy ételfertőzés történt az egyik melegételeket is forgalmazó büfé termékeitôl. Az érintettek zömében külföldi állampolgárok voltak.
A nyári kiemelt akcióellenôrzések ideje alatt az országban 23 egység felfüggesztése került sor súlyos takarítatlanság, rossz általános higiénés állapot, az ivó-, ill. melegvíz hiánya, valamint alapvetô tárgyi és higiénés hiányosságok miatt.

A strandok Balaton parti ellenőrzése során az egységek közel 40%-nál vált szükségessé intézkedés nem megfelelően méretezett hűtőkapacitás, és szabálytalan áruraktározás miatt. Gyakori probléma volt a diákmunkával kapcsolatban, hogy nem rendelkeztek a szükséges szakismeretekkel, ill. közegészségügyi szemlélettel.

Az élelmiszer forgalmazás és a vendéglátó termékek elôállítása valamint forgalmazása terén nagy kihívás volt a nyári hôség, melynek csökkenésével az élelmezés-egészségügyi kockázatok is csökkentek.

Számtalan panaszbejelentés érkezett az élelmezési egységekre ebben az időszakban, melyek kivizsgálását egységtípustól függetlenül szintén elvégeztük. Ebbôl adódóan az ellenôrzések minden egységtípusra kiterjedtek. Az intézkedéseket követôen indokolt esetben a célzott utóellenôrzések is megtörténtek.