A vidéki és urbánus foglalkoztatottság között – a minőségi és a mennyiségi mutatók tekintetében egyaránt – jelentős különbségek észlelhetők, melynek kiegyenlítése az Európai Unió egyik kiemelt témája. Többek közt ennek köszönhető, hogy az EU-n belül növekvő igény merül fel arra, hogy az egyes régiók innovatív módon megosszák gyakorlataikat egymással a vidéki területek foglalkoztatásának elősegítésére.

Az EU 7. keretprogram részeként megvalósuló nemzetközi kutatási projekt, a RuralJobs, melyben nyolc ország szakemberei vesznek részt, a vidéki foglalkoztatás helyzetének alakulását, így a különböző régiókban tapasztalható tendenciákat vizsgálja és próbál gyakorlati tapasztalatokon alapuló megoldást adni a tagállamok számára.