Az Európai Bizottság állásfoglalása alapján az ÚMVP Irányító Hatóság 10/2007. (VIII.28.) közleményét a Kedvezőtlen Adottságú Területek (KAT) lehatárolásában érintett települések listájáról az Irányító Hatóság ezennel hatályon kívül helyezi. Azon támogatások esetén, ahol a KAT területeken történő gazdálkodás támogatás-intenzitás növekedést von maga után, a plusz 10% támogatás többlet megítélése a KAT területek fizikai blokk listája alapján fog megtörténni, amelyet az ÚMVP Irányító Hatóság 6/2007. (VIII.3.) közleménye tartalmaz.