A Codex ad hoc Intergovernmental Task Force on Foods Derived from Biotechnology (TF FBT) 6. ülésének főbb napirend pontjai a
  • Genetikailag módosított állatokból előállított élelmiszerek élelmiszerbiztonsági értékelésének útmutató tervezete.
  • Melléklet tervezet a genetikailag módosított növényekből előállított élelmiszerek élelmiszer-biztonsági értékelésének útmutatójához: Táplálkozási és egészségügyi előnyök érdekében genetikailag módosított növényekből előállított élelmiszerek élelmiszer-biztonsági értékelése.
Az Amerikai Egyesült Államok javaslatára napirendre került a
  • Melléklet a genetikailag módosított növényekből előállított élelmiszerek élelmiszerbiztonsági értékelésének Útmutatójához: Az aszinkron engedélyezésből következően alacsony szinten jelen lévő genetikailag módosított növényi anyag élelmiszer-biztonsági értékelése.
javaslat tervezet tárgyalása.
A Codex Alimentarius Working Party 2006. október 25-ei ülésén minden pontban egyezségre jutott, kivéve az USA által benyújtott fentiekben hivatkozott vitaanyagot. A Közösségi álláspont kialakítása céljából a témakör napirendre vételét tárgyalta a COREPER. Az ülés célja közös EU álláspont kialakítása volt azon kérdésekben, amelyekben az EU kompetenciával és szavazati joggal rendelkezik a TF FBT ülésén. A tanácsi ülésen kialakított álláspontot - mint közösségi álláspontot továbbította a Bizottság a CODEX Titkárság részére. A delegációk többsége támogatta az USA javaslat felvételét a napirendi pontok közé, míg mások csak azzal a feltétellel, ha az nem tér el a hatályos EK szabályozástól. Három delegáció (ET, DK, IT) tartózkodott. A bizottsági meghatalmazott negatív véleményének adott hangot az USA kezdeményezéssel szemben.
A többségi döntés alapján a közös EC álláspont a következő:
  • az EK és a tagországok egyetértenek az USA javaslat FBT napirendbe történő felvételével,
  • a Munkacsoport létrehozását támogatja a Közösség, amely a következő TF FBT ülésre tárgyalásra készítene elő egy dokumentum tervezetet,
  • a kezdeményezésnek ki kell terjednie egy hatékony adatszolgáltatási és információs rendszerre,
  • az új USA kezdeményezés addig támogatható, amíg nem aknázza alá a jelenleg hatályos EK szabályozást, beleértve az EU érdekeltségét a WTO-ban.
A téma napirendre vételét és WG alapítását támogatta a hozzászólók többsége (leghatározottabban Kanada, Argentína, Thaiföld, Brazília). Az EC az információ megosztás és adatszolgáltatás jelentőségét hangsúlyozta. Ezzel számos hozzászóló egyetértett. Javasolta továbbá kimutatási módszerek meghatározását, különös tekintettel a mennyiségi kimutatásra, valamint hangsúlyozta a referencia anyagok biztosításának szükségességét. Az Annex kidolgozása nem helyettesítheti az ipar, az exportőrök és a kormányok azon kötelezettségét, hogy eleget tegyenek az export célország követelményeinek. Az EC nem támogatta a "food safety assessment" kifejezés alkalmazását.
A CI (Consumers International) a "low level" kifejezés pontosítását javasolta. Az elnök szerint ennek meghatározása a kormányok eseti döntésén múlik majd.
Itt jegyzem meg, hogy az EC képviselője már az ülés elején is hivatkozott a Codex CCMAS munkájára annak intenzifikálását javasolva a megfelelő kimutatási módszerekkel kapcsolatosan.
A TF Munkacsoport (WG) keretében részletesen megvitatta a napirendre került USA javaslatot és az alábbi címmel fogadta el a Végrehajtó Bizottság elé történő előterjesztésre a projekt dokumentumot: "Melléklet a genetikailag módosított növényekből származó élelmiszerek élelmiszer-biztonsági értékeléséhez alacsony szinten jelenlévő genetikailag módosított növényi anyag esetén".
A TF Munkacsoport (WG) létrehozásáról döntött az USA, Németország és Thaiföld elnöklésével.
A tervezet nem foglalkozik kockázat-kezeléssel kapcsolatos kérdésekkel, ugyanis a nemzeti hatóságok feladata annak meghatározása, hogy a r-DNA növény mennyire kis mennyiségben van jelen és szükséges-e a Mellékletben foglaltak alkalmazása. A nemzeti hatóságok feladata lesz annak meghatározása is, hogy szabályozási-ellenőrzési rendszerükben milyen módon használják majd fel a kidolgozandó útmutatót, amely nem zárja ki, hogy teljeskörű kockázat-becslést végezzenek. A ToR utal arra is, hogy az útmutató melléklet semmiképpen sem mentesíti az ipar, az exportőröket és a nemzeti hatóságokat az importáló ország jogszabályainak tiszteletben tartására vonatkozó felelősségük alól.
 
A genetikailag módosított állatokból előállított élelmiszerek élelmiszer-biztonsági értékelésének útmutató tervezete
 
A dokumentum nagy részének szövegezésével egyetértett a Task Force annak szakmai-technikai tartalmát tekintve.
A terminológiával kapcsolatosan a "used as food or for food production" kitétel következetes használatát fogadta el a TF. Több delegáció véleménye szerint a tervezetnek nem kellene a nem élelmiszer célra fejlesztett állatokkal foglalkozni és az ilyeneknek nem szabadna az élelmiszerláncba kerülniük. Mivel lehetnek olyan körülmények, amelyek közepette egy tagország módosított génállományú, nem élelmiszer céljára előállított állatok élelmiszer-biztonsági vizsgálatát el kívánja végezni ezért - hosszas vita után - a TF úgy döntött, hogy a dokumentum erre vonatkozóan nem tartalmaz megkötést.
Az EC tagállamok az ülésnapok előtt és a szünetekben is rendszeres egyeztetéseket tartottak a finn elnökség és a Bizottság képviselőjének koordinálásával.
A beszámolót készítette:
Dr. Bánáti Diána
c. egyetemi tanár, főigazgató