Az árutojás-termelő tojótyúk állományok (Gallus gallus) szalmonella fertőzöttségének felmérése után 2005/ 636/EK határozat alapján a broiler állományok felmérése történt meg 2005. október 1-től 2006. szeptember 30-ig terjedő 1 éves időszakban az Európai Unió valamennyi tagállamában, így Magyarországon is. A tanulmány és az ehhez szükséges mintavétel az Európai Bizottság egységes mintavételi útmutatója (SANCO/1688/ 2005 Rev1 technikai specifikáció) által megadott szabályok szerint történt.

A program végrehajtásáért a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium volt a felelős együttműködve az Országos Élelmiszer-vizsgáló Intézettel és a Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomásokkal.

A felmérésben a legalább 5000 egyedszámú baromfitelepek vettek részt. Összesen 360 broiler állományt vizsgáltunk meg az év során, melyek állományméret és földrajzi elhelyezkedés szerint reprezentatív módon lettek kiválasztva. A vizsgálat a hizlalási időszak végén, maximum 3 héttel a kitelepítés előtt történt. A vizsgálati anyag 5 bélsár gyűjtőminta volt, amelyek laboratóriumi feldolgozását az Országos Élelmiszer-vizsgáló Intézet végezte el.
A gazdaságok 65,8%-ából tudtunk valamilyen Salmonella spp.-t kimutatni, melyek 14 különböző szerotípusba tartoztak. A túlnyomórészt hagyományos istállózott tartástípusú broiler állományok 58,3%-a fertőzött S. Infantis-szal. A második leggyakrabban előforduló szerotípus a S. Enteritidis (5%) volt, S. Typhimurium az állományok 3,1%-ából volt izolálható.

Az antibiotikum rezisztencia vizsgálatok során azt tapasztaltuk, hogy a S. Enteritidis és a S. Typhimurium törzseknél már nagyobb arányban jelentkezett. A leggyakrabban rezisztenciát adó antibiotikumok a nalidixsav, streptomycin, tetracylin, ampicillin, amoxycillin + kalvulánsav, enrofloxacin voltak.

Fekete Attila
és munkatársai